Město Domažlice - Jednorázové akce " mládež do 18 let v roce 2018

PDF
Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Domažlice
Datum uzávěrky: 19.1.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: https://www.domazlice.eu/samosprava/dotace/programy-pro-poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-mesta-domazlice-pro-rok-2018/vyhlaseni-programu-pro-poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-mesta-domazlice-pro-rok-2018-oblast-skolstvi-mladeze-a-sportu-1768cs.html

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Podpora organizování významných mládežnických akcí na území města Domažlice (výjimečně z technických důvodů mimo území města Domažlice), které nejsou pořádány za účelem zisku.

II. Druh podpory

Dotace může být poskytnuta maximálně do výše 100 % uznatelných výdajů (nákladů) vynaložených organizací na činnost.

III. Organizační zabezpečení

Písemné žádosti i v elektronické podobě na CD nebo DVD lze podávat na Městském úřadě Domažlice od 2. 1. 2018 do 19. 1. 2018 nejpozději do 12.00 hod. na podatelnu města Domažlice.


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Spolky, příspěvkové a neziskové organizace (působící v oblasti práce s dětmi a mládeží do 18 let) s právní subjektivitou se sídlem a působností na území města Domažlice, které však nečerpají peníze z programů pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice na činnost mládeže v roce 2018.

II. Ostatní podmínky

Dotace může být poskytnuta pouze organizaci, která zajišťuje periodicky se opakující činnost (min 1x týdně).


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz