Město České Budějovice Program na podporu sportu

PDF
Tématická oblast: Vzdělávání
Kultura
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Umístění dotace: České Budějovice
Datum uzávěrky: 30.3.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: http://www.c-budejovice.cz/cz/magistrat/dotace/sport/stranky/dotace-v-oblasti-sportu-rok-2018.aspx

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Opatření č. 1: Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů
Opatření č. 2: Příspěvek na činnost mládežnických preferovaných klubů
Opatření č. 3: Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů
Opatření č. 4: Příspěvek na sportovní akce
Opatření č. 5: Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů
Opatření č. 6: Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem

II. Druh podpory

Maximální výše dotace:
Opatření 1: Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů - 750 tis. Kč.
Opatření 2: Příspěvek na činnost mládežnických preferovaných klubů - 4 500 tis. Kč.
Opatření 3: Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů - 200 tis. Kč.
Opatření 4: Příspěvek na sportovní akce - 50 tis. Kč.
Opatření 5: Příspěvek na pořízení/zhodnocení investič. majetku sport. klubů - 250 tis. Kč.
Opatření 6: Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem - 100 tis. Kč.
Reprezentace: Neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice pro děti a mládež do 18 let za období 1.1.2016 - 31.12.2016 - 25 tis. Kč/jednotlivec.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti jsou přijímány dle opatření:
Opatření č. 4: od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018.
Opatření č. 5, 6: od 29. 1. 2018 do 2. 3. 2018.
Opatření 1, 2, 3: do 26. 2. 2018 do 30. 3. 2018.Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Pro celoroční činnost + reprezentace dětí a mládeže: oprávněným žadatelem je nepodnikatelský subjekt zájmové sdružení/spolek se sídlem v Českých Budějovicích registrující děti a mládež.
Pro sportovní akce: oprávněným žadatelem je osoba (fyzická, právnická podnikatelská i nepodnikatelská), která bude danou aktivitu organizovat a realizovat.
Pro investice: oprávněným žadatelem je nepodnikatelský subjekt - zájmové sdružení/spolek, se sídlem v Českých Budějovicích provozující sportovní činnost v katastrálním území České Budějovice.
Pro celoroční činnost handicapovaných: oprávněným žadatelem je nepodnikatelský subjekt i podnikatelský subjekt se sídlem v Českých Budějovicích, registrující děti, mládež a dospělé s handicapem.

II. Ostatní podmínky

Žádost musí být předložena v elektronické podobě, být úplná s požadovanými náležitostmi (vč. příloh) a splňovat podmínky dotačního programu.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz