Dotační program města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit

PDF
Tématická oblast: Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Umístění dotace: České Budějovice
Datum uzávěrky: 1.3.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: http://www.c-budejovice.cz/cz/magistrat/dotace/volny-cas/stranky/oblast-volnocasovych-aktivit.aspx

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Opatření č. 1 - příspěvek na celoroční činnost
Opatření č. 2 - příspěvek na jednorázové akce (zůstává omezený počet podaných žádostí na 2)
Opatření č. 3 - příspěvek na příměstské tábory

II. Druh podpory

Celková alokace činí 3,6 mil. Kč.
Opatření č. 1: Dotace se poskytuje ve výši 20 000 - 100 000 Kč. Minimální spoluúčast žadatele je 10 % (pouze pro nepodnikatelské subjekty).
Opatření č. 2: Dotace se poskytuje ve výši 5 000 - 20 0000 Kč. Minimální spoluúčast žadatele je 10 % (pro nepodnikatelské subjekty) a 40 % (podnikatelské subjekty).
Opatření č. 3: Dotace se poskytuje ve výši 10 000 - 50 000 Kč. Minimální spoluúčast žadatele je 10 % (pro nepodnikatelské subjekty) a 40 % (podnikatelské subjekty).

III. Organizační zabezpečení

Termín příjmu žádostí je od 1. 2. 2018 do 1. 3. 2018.
Kontaktní osoby: Fuxová Johana, email: fuxovaj@c-budejovice.cz, tel.: 386 801 503Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Opatření č. 1 (jedná se o nepodnikatelské subjekty)
Oprávněnými žadateli jsou: spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní a náboženské společnosti, školská právnická osoba - nezisková, nadace a nadační fondy zabývající se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže na území města České Budějovice.
Opatření č. 2 (jedná se o nepodnikatelské i podnikatelské subjekty)
Oprávněnými žadateli jsou: občanská sdružení, spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní a náboženské společnosti, školská právnická osoba, nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace, fyzické i právnické osoby zabývající se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže na území města České Budějovice.
Opatření č. 3 (jedná se o nepodnikatelské i podnikatelské subjekty)
Oprávněnými žadateli jsou: občanská sdružení, spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní a náboženské společnosti, školská právnická osoba, nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace, fyzické i právnické osoby zabývající se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže na území města České Budějovice.

II. Ostatní podmínky

Každý projekt, a každá celoroční činnost mohou být financovány pouze v rámci jedné oblasti dotačního programu z rozpočtu města České Budějovice.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz