Dotační program města České Budějovice na podporu "na podporu ochrany životního prostředí"

PDF
Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Ostatní
Družstvo
Firma (0-24 zaměstnanců)
Firma (25-49 zaměstnanců)
Firma (50-249 zaměstnanců)
Firma (250 a více zaměstnanců)
Nezisková organizace
Umístění dotace: České Budějovice
Datum uzávěrky: 10.2.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: http://www.c-budejovice.cz/cz/magistrat/dotace/zivotni-prostredi/stranky/zivotni-prostredi.aspx

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Výchova občanů města Českých Budějovic k citlivému a uvážlivému přístupu k přírodě a k ochraně živočichů žijících v naší blízkosti

II. Druh podpory

Celková alokace je 800 000 Kč.
Výše poskytnuté dotace:
Minimální výše dotace: nestanovena.
Maximální výše dotace: 50 000 Kč.

III. Organizační zabezpečení

Příjem žádostí bude probíhat elektronickou formou od 1. ledna 2018 (do 10. února 2018).
Kontaktní osoby: Ing. Růžičková Martina, e-mail adresa: ruzickovam@c-budejovice.cz, telefon 386801114Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Nepodnikatelské subjekty, fyzický nepodnikatelský subjekt, osoby neuvedené níže jako podnikatelské subjekty, zejména nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní a náboženské společnosti, nadace a nadační fondy), školy a školská zařízení, organizace zřizované nebo zakládané městem, zájmová sdružení právnických osob, obce.
Podnikatelské subjekty a podnikatelé, kteří jsou vymezeni v § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.

II. Ostatní podmínky

U organizací, které nemají sídlo v Českých Budějovicích, je podmínkou, že akce se musí konat v rámci katastrálního území České Budějovice.Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz