OP PIK - Inovace - Výzva VI (projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví)

PDF
Tématická oblast: Inovace
MSP
Žadatel: Ostatní
Firma (0-24 zaměstnanců)
Firma (25-49 zaměstnanců)
Firma (50-249 zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2018
Velikost dotace (Kč): do 1 milionu
Procento spolufinancování: do 50 %
WWW: https://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovace/inovace-vyzva-vi-projekt-ochranu-prav-prumysloveho-vlastnictvi/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Cílem výzvy programu INOVACE - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví, zvláště na zahraničních trzích a rovněž zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví nejen mezi malými a středními podnikateli, ale také u veřejných výzkumných institucí a vysokých škol.

II. Druh podpory

Dotace na projekt je poskytována v min. hodnotě 100 tis. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč.
Míra podpory:
- podnikatelský subjekt, který je malým a středním podnikem: 50 % z prokázaných způsobilých výdajů,
- veřejná výzkumná instituce: 50 % z prokázaných způsobilých výdajů,
- vysoká škola: 50 % z prokázaných způsobilých výdajů.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti o podporu jsou přijímány od 3. 1. 2018 (8:00:00) do 31. 12. 2018 (23:59:59), pokud poskytovatel podpory nerozhodne jinak.


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Malé a středníky podniky.
Veřejná výzkumná instituce.
Vysoká škola a ostatní instituce terciárního vzdělávání.

II. Ostatní podmínky

Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.
Shoda projektu s Národní RIS3 strategií bude ověřena v rámci hodnocení projektu, a to z hlediska splnění formálních podmínek přijatelnosti.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz