OP Doprava Výzva č. 46 - Zajištění interoperability v železniční dopravě - výměna brzdových špalíků u nákladních vozů

PDF
Tématická oblast: Infrastruktura
Doprava
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 20.4.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 50 %
WWW: http://web.opd.cz/vyzva-46/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Přestrojení brzdových špalíků nákladních vozů v souladu s hlukovými limity dle platných technických specifikací TSI NOI a TSI WAG.

II. Druh podpory

Výše dotace pro konkrétní projekt může dosáhnout až 50 % uznatelných nákladů projektu.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti je možné podávat od 27. 12. 2017 do 20. 4. 2018.


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Podniky železniční dopravy s licencí, které vlastní nebo provozují kolejová vozidla, a vlastníci kolejových vozidel, kteří nejsou železničními podniky.

II. Ostatní podmínky

Cílová území: Území celé ČR


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz