OP Doprava Výzva č. 47 - Zajištění interoperability v železniční dopravě - systém měření spotřeby energie - SŽDC

PDF
Tématická oblast: Infrastruktura
Doprava
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.6.2021
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 15 %
WWW: http://web.opd.cz/vyzva-47/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Vybavování železničních hnacích vozidel systémem pro měření spotřeby elektrické energie - nákup měřícího zařízení a zajištění pozemní části systému měření.

II. Druh podpory

Výše dotace pro konkrétní projekt může dosáhnout až 85 % uznatelných nákladů projektu.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti je možné podávat od 27. 12. 2017 do 30. 6. 2021.


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- SŽDC, s.o.

II. Ostatní podmínky

Cílová území: Území celé ČR


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz