Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 18.9.2017
    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 399

Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy na území hl. m. Prahy na rok 2018 Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy na území hl. m. Prahy na rok 2018

Tématická oblast: Infrastruktura , Vzdělávání , Kultura , Sociální
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace
Umístění dotace: Hlavní město Praha
Datum uzávěrky: 11.4.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

II. Rozvoj sportovní infrastruktury
II. A/1. Výstavba sportovišť či jejich rekonstrukce významného rozsahu (investice)
II. A/2. Modernizace a rekonstrukce sportovišť (investice)
II. B. Provoz energeticky náročných sportovišť (plavecké bazény, zimní stadiony)
II. C. Provoz veřejně přístupných sportovišť
III. Sportovní akce
III. A. Sportovní akce mezinárodního významu
III ...
Zobrazit detail

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy

Tématická oblast: Kultura , Vzdělávání , Sociální
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Hlavní město Praha
Datum uzávěrky: 30.9.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

- Prostorové zajištění činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase.
- Prázdninová činnost s dětmi a mládeží (II/a, II/b, II/c).
- Akce ve volném čase pro děti a mládež na území hl. m. Prahy (III/a, III/b).
- Krátkodobé akce pro děti a mládež mimo území hl. m. Prahy.
- Podpora účasti na prezentačních a soutěžních akcích v zahraničí.
- Podpora akcí DDM pro děti a mládež ve v ...
Zobrazit detail

Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy

Tématická oblast: Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Hlavní město Praha
Datum uzávěrky: 13.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Program č. 1: Program na podporu rozvoje vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi a na podporu vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy.
Program č. 2: Program na podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení na  ...
Zobrazit detail

Česko-německý fond budoucnosti: Podpora mediální kompetence Česko-německý fond budoucnosti: Podpora mediální kompetence

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Média dnes ovlivňují náš život více než kdykoli dříve. Formují naše vnímání světa i pohled na naše sousedy, mohou mít silný vliv na společenský a politický vývoj. Abychom se v dnešní mnohotvárné mediální nabídce orientovali, potřebujeme vysokou mediální kompetenci - v České republice stejně jako v Německu.

Fond budoucnosti tématem roku 2017 motivuje české a německé pr ...
Zobrazit detail

ČNFB - Česko-německý fond budoucnosti ČNFB - Česko-německý fond budoucnosti

Tématická oblast: Přeshraniční spolupráce , Vzdělávání , Lidské zdroje , Sociální , Inovace , Kultura
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Nezisková organizace , Občan , Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Poslání Fondu budoucnosti
Česko-německý fond budoucnosti pomáhá stavět mosty mezi Čechy a Němci. Cíleně podporuje projekty, které svádějí dohromady lidi obou zemí, které umožňují a prohlubují pohledy do jejich světů, do společné kultury a dějin. Od roku 1998 poskytl Fond budoucnosti dohromady přibližně 45 milionů eur na zhruba 7 500 projektů.

Podporované oblasti:
- Mlá ...
Zobrazit detail

ČRA - Zlepšení zdraví, hygieny a sanitace ve vybraných městech a vesnicích zóny Sidama, Etiopie (SNNPR) ČRA - Zlepšení zdraví, hygieny a sanitace ve vybraných městech a vesnicích zóny Sidama, Etiopie (SNNPR)

Tématická oblast: Sociální , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 13.7.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Záměrem dotačního titulu je zejména zlepšení zdravotního stavu dotčených komunit, a to především prostřednictvím prevence infekčních onemocnění a zlepšením situace se zaměřením na sanitaci a hygienu.
Záměru bude dosaženo nejen přístupem k pitné vodě, který zajišťuje jiný komponent tohoto projektu ("Zajištění přístupu k pitné vodě pro obyvatele woredy Loka Abaya v zóně Si ...
Zobrazit detail

ČRA Globální rozvojové vzdělávání ČRA Globální rozvojové vzdělávání

Tématická oblast: Přeshraniční spolupráce , Vzdělávání , NNO
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 17.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmětem dotačního titulu "Globální rozvojové vzdělávání" je podpora projektů předložených NNO a dalšími oprávněnými subjekty, které si kladou za cíl zejména zvyšování odborných znalostí pedagogických pracovníků (primárně je podporováno zvyšování odborné úrovně učitelů) a dalších relevantních cílových skupin o problematice rozvojových zemí a o principech rozvojové spolu ...
Zobrazit detail

ČRA Osvěta veřejnosti a komunikace výsledků ZRS ČRA Osvěta veřejnosti a komunikace výsledků ZRS

Tématická oblast: Přeshraniční spolupráce , Vzdělávání , NNO
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 17.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmětem dotačního titulu "Osvěta veřejnosti a komunikace výsledků ZRS" je podpora projektů předložených NNO a dalšími oprávněnými subjekty, které si kladou za cíl zvýšení zájmu a podpory české veřejnosti pro oblast ZRS, podporu naplňování Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals), a posilování povědomí o zahraniční rozvojové spolupráci ČR jako společné  ...
Zobrazit detail

ČRA Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR ČRA Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR

Tématická oblast: Přeshraniční spolupráce , NNO
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 17.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem projektů má být primárně podpora partnerských institucí místní správy a samosprávy v cílových zemích, podpora subjektů občanské společnosti a institucí kulturního, sociálního, zdravotního, vědeckého a výzkumného charakteru.
Aktivity a výstupy projektů by měly být zaměřeny na přenos know-how, sdílení zkušeností s ekonomickou a společenskou transformací a posilování ...
Zobrazit detail

ČRA Podpora trojstranných projektů českých subjektů ČRA Podpora trojstranných projektů českých subjektů

Tématická oblast: NNO , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 10.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Výzva k podávání námětů v rámci dotačního titulu "Podpora trojstranných projektů českých subjektů" je určena ke kofinancování aktivit českých subjektů, které jsou souběžně podpořeny nějakým dalším donorem (např. Evropská komise, agencie OSN, bilaterální donoři).
Podmínkou účasti na výzvě ČRA je existence prokazatelného partnerského vztahu mezi českým subjektem a zahranič ...
Zobrazit detail

    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 399


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz