Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 28.4.2017
   celkový počet záznamů: 9

IROP Výzva č. 42 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy " integrované projekty ITI IROP Výzva č. 42 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy ? integrované projekty ITI

Tématická oblast: Infrastruktura , Doprava
Žadatel: Kraj
Umístění dotace: Jihomoravský kraj , Moravskoslezský kraj , Olomoucký kraj , Plzeňský kraj , Středočeský kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 9. srpna 2016 průběžnou výzvu č. 42 "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty ITI " k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.1 "Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastru ...
Zobrazit detail

Kotlíková dotace v Středočeském kraji Kotlíková dotace v Středočeském kraji

Tématická oblast: Životní prostředí , Energetika
Žadatel: Občan
Umístění dotace: Středočeský kraj
Datum uzávěrky: 22.5.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

V tomto druhém kole budou akceptovány žádosti na tepelné zdroje OZE, tzn. tepelná čerpadla a kotle spalující výhradně biomasu.

II. Druh podpory

Celková finanční alokace programu je 51 milionů Kč.
Maximální výše způsobilých výdajů v žádosti činí 150 000 Kč vč. DPH, z toho výdaje na mikroenergetická opatření mohou tvořit max. 20 000 Kč vč. DPH.

III. Organizační zabezpeč ...
Zobrazit detail

LAG Podralsko - Prorodinná opatření - I LAG Podralsko - Prorodinná opatření - I

Tématická oblast: Infrastruktura , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Liberecký kraj , Středočeský kraj
Datum uzávěrky: 31.5.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Výzva MAS je tedy zaměřena na podporu zaměstnanosti osob pečujících o malé děti a osob vracejících se na trh práce pro návratu z mateřské/rodičovské dovolené, a to prostřednictvím zlepšení nabídky a dostupnosti služeb zajišťujících péči o děti.

Podporované aktivity:
- Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt).
- ...
Zobrazit detail

Program "Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2015 -2018" Program ?Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2015 -2018?

Tématická oblast: Životní prostředí , Energetika
Žadatel: Občan
Umístění dotace: Středočeský kraj
Datum uzávěrky: 29.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmětem podpory poskytované fyzickým osobám - konečným uživatelům bude výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za:
- tepelné čerpadlo,
- kotel na pevná paliva,
- plynový kondenzační kotel,
- instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody,
- "mikro" energetická opatření,
a to v rodinném domě.

II. Druh podpory

Podpora  ...
Zobrazit detail

Program 2017 Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu Program 2017 Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu

Tématická oblast: Životní prostředí , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Občan , Obec
Umístění dotace: Středočeský kraj
Datum uzávěrky: 28.4.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora programů, osvětových akcí, přednášek, seminářů, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, odborných exkurzí do chráněných lokalit, pobytů v naučných střediscích ekologické výchovy, terénních cvičení, naučných a osvětových materiálů, naučných stezek atd.
Podpora realizace "zelené školní učebny"- přeměny tradičních školních zahrad na přírodě blízké prostředí a j ...
Zobrazit detail

Program 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu SK ze Středočeského Fondu obnovy venkova Program 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu SK ze Středočeského Fondu obnovy venkova

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Středočeský kraj
Datum uzávěrky: 30.6.2020
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Výstavba, rekonstrukce, modernizace a opravy veřejné infrastruktury (pozemků, staveb, nebo zařízení zřizovaných nebo užívaných ve veřejném zájmu) v následujících oblastech podpory:
a) dopravní infrastruktura, například stavby pozemních komunikací, chodníků a s nimi souvisejících zařízení,
b) technická infrastruktura, stavby a s nimi provozně související zařízení technick ...
Zobrazit detail

Středočeský Infrastrukturní fond Středočeský Infrastrukturní fond

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Středočeský kraj
Datum uzávěrky: 2.5.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotaci lze poskytnout na akci/projekt, který splňuje účel vymezený v Tematických zadáních. Akce/projekt musí být spolufinancován z jiných veřejných zdrojů, než jsou zdroje poskytovatele a příjemce, přičemž v této souvislosti musí být žadateli ze strany jiného veřejného poskytovatele vydáno "Rozhodnutí o poskytnutí dotace" nebo "Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí d ...
Zobrazit detail

Výzva MAS PODBRDSKO - Prorodinná opatření I. Výzva MAS PODBRDSKO - Prorodinná opatření I.

Tématická oblast: Infrastruktura , Vzdělávání
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Středočeský kraj
Datum uzávěrky: 15.5.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Příměstské tábory.
Společná doprava dětí do/ze dětské skupiny a/nebo příměstského tábora.
Dětská skupina pro veřejnost.

II. Druh podpory

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 400 000 CZK.
Míra podpory je od 85 % do 100 % dle typu žadatele.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti budou p ...
Zobrazit detail

1.výzva MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s. - IROP - Bezpečná doprava 1.výzva MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s. - IROP - Bezpečná doprava

Tématická oblast: Cestovní ruch , Infrastruktura , Doprava
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Středočeský kraj
Datum uzávěrky: 19.5.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

- Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.
- Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy.
- Rekonstrukce, modernizace a výstavba pod ...
Zobrazit detail

   celkový počet záznamů: 9


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz