Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 11.12.2017
   celkový počet záznamů: 3

IROP Výzva č. 42 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy " integrované projekty ITI IROP Výzva č. 42 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy ? integrované projekty ITI

Tématická oblast: Infrastruktura , Doprava
Žadatel: Kraj
Umístění dotace: Jihomoravský kraj , Moravskoslezský kraj , Olomoucký kraj , Plzeňský kraj , Středočeský kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 9. srpna 2016 průběžnou výzvu č. 42 "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty ITI " k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.1 "Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastru ...
Zobrazit detail

Program "Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2015 -2018" Program ?Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2015 -2018?

Tématická oblast: Životní prostředí , Energetika
Žadatel: Občan
Umístění dotace: Středočeský kraj
Datum uzávěrky: 29.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmětem podpory poskytované fyzickým osobám - konečným uživatelům bude výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za:
- tepelné čerpadlo,
- kotel na pevná paliva,
- plynový kondenzační kotel,
- instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody,
- "mikro" energetická opatření,
a to v rodinném domě.

II. Druh podpory

Podpora  ...
Zobrazit detail

Program 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu SK ze Středočeského Fondu obnovy venkova Program 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu SK ze Středočeského Fondu obnovy venkova

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Středočeský kraj
Datum uzávěrky: 30.6.2020
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Výstavba, rekonstrukce, modernizace a opravy veřejné infrastruktury (pozemků, staveb, nebo zařízení zřizovaných nebo užívaných ve veřejném zájmu) v následujících oblastech podpory:
a) dopravní infrastruktura, například stavby pozemních komunikací, chodníků a s nimi souvisejících zařízení,
b) technická infrastruktura, stavby a s nimi provozně související zařízení technick ...
Zobrazit detail

   celkový počet záznamů: 3


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz