Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 18.9.2017
   celkový počet záznamů: 5

Podpora technického vzdělávání v Jihočeském kraji Podpora technického vzdělávání v Jihočeském kraji

Tématická oblast: Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Jihočeský kraj
Datum uzávěrky: 10.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Opatření č. 1: Podpora aktivit k rozvoji technického vzdělávání - Podpora přípravy a realizace výstav a soutěžních přehlídek technického vzdělávání, propagačních publikací o technických oborech pro absolventy ZŠ a dalších aktivit směřujících k popularizaci technických oborů.
Opatření č. 2: Podpora firem při přípravě učňů na povolání - Podpora spolupráce odborných firem a ...
Zobrazit detail

Podpora výkonnostního sportu dospělých v Jihočeském kraji Podpora výkonnostního sportu dospělých v Jihočeském kraji

Tématická oblast: Kultura , Sociální , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Občan
Umístění dotace: Jihočeský kraj
Datum uzávěrky: 13.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem programu je podpořit činnost sportovních klubů a oddílů se sídlem a působností na území Jihočeského kraje, jejichž družstva hrají v kolektivních sportech první nebo druhou nejvyšší pravidelnou celorepublikovou soutěž řízenou příslušným sportovním svazem v kategorii dospělých. Dotaci lze požadovat pouze na neinvestiční výdaje přímo související s činností registrovan ...
Zobrazit detail

Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje

Tématická oblast: Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Jihočeský kraj
Datum uzávěrky: 10.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Motivace žáků posledních ročníků základních škol k zahájení studia a následnému získání středního vzdělání s výučním listem v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných učebních oborech vzdělání. Snížení nákladů na studium pro vybrané žáky středních škol a studenty vysokých škol.

Opatření č. 1: Stipendijní motivační program pro žáky středních škol ve vybraných u ...
Zobrazit detail

Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů v Jihočeském kraji Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů v Jihočeském kraji

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Jihočeský kraj
Datum uzávěrky: 29.9.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem dotačního programu je usnadnit situaci cizím subjektům při předfinancování projektů, které chtějí získat dotaci z evropských fondů či jiných evropských dotačních titulů a chtějí přitom využít úvěr u finančních institucí vlastnících bankovní licenci nebo půjčku poskytovanou státními fondy. Dotace bude poskytovaná na financování úroků z těchto úvěrů či půjček.

II. D ...
Zobrazit detail

Účelová dotace z rozpočtu Jčk poskytovatelům sociálních služeb Účelová dotace z rozpočtu Jčk poskytovatelům sociálních služeb

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Jihočeský kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje.

II. Druh podpory

 ...
Zobrazit detail

   celkový počet záznamů: 5


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz