Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 27.3.2017
   celkový počet záznamů: 4

Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Občan , Obec
Umístění dotace: Jihočeský kraj
Datum uzávěrky: 9.6.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora pořádání mezinárodně a republikově významných aktivit na území Jihočeského kraje a podpora reprezentace Jihočeského kraje prostřednictvím jednotlivců, týmů a organizací reprezentujících Jihočeský kraj na mezinárodní úrovni v oblasti kultury.

Opatření č. 1 Pořadatelství významných kulturních aktivit na území Jihočeského kraje.
Opatření č. 2 Reprezentace v oblasti ...
Zobrazit detail

Interreg Rakousko-Česká republika Interreg Rakousko-Česká republika

Tématická oblast: Přeshraniční spolupráce , Životní prostředí , Infrastruktura , Inovace , Cestovní ruch , Vzdělávání , Sociální , Kultura
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Občan , Obec , Kraj
Umístění dotace: Jihočeský kraj , Kraj Vysočina , Jihomoravský kraj
Datum uzávěrky: 21.4.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

PO 1 - Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací - Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek; Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání.
PO 2 - Životní pro ...
Zobrazit detail

Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů v Jihočeském kraji Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů v Jihočeském kraji

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Jihočeský kraj
Datum uzávěrky: 31.3.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

V rámci daného dotačního programu jsou za uznatelné výdaje považovány pouze úroky z úvěru u finanční instituce vlastnící bankovní licenci nebo úroky z půjčky poskytnuté státním fondem, jež si cizí subjekt vzal za účelem předfinancování projektu realizovaného v rámci jednoho z evropských dotačních titulů, přičemž tyto úroky jsou v rámci příslušného evropského dotačního ti ...
Zobrazit detail

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko

Tématická oblast: Životní prostředí , Infrastruktura , Cestovní ruch , Vzdělávání , Inovace , Sociální , Kultura , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Občan , Obec , Kraj
Umístění dotace: Karlovarský kraj , Jihočeský kraj , Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 23.8.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací - podpora podnikových investic do výzkumu.
Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívaní zdrojů - zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, ochrana a obnova biodiverzity a půdy, podpora ekosystémových služeb.
Investice do dovedností a vzdělávání - odborné přípravy a školení  ...
Zobrazit detail

   celkový počet záznamů: 4


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz