Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 31.12.2017
   celkový počet záznamů: 2

Jihočeský kraj - Kotlíkové dotace Jihočeský kraj - Kotlíkové dotace

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Občan
Umístění dotace: Jihočeský kraj
Datum uzávěrky: 30.6.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmětem dotace přidělované fyzickým osobám bude výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícím 3., 4., a 5. emisní třídu dle ČSN EN 303-5 za:
- tepelné čerpadlo,
- kotel výhradně na biomasu,
- automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný),
- plynový kondenzační kotel.

II. Druh podpory

Maximální výše způsobilých výdajů žádosti fyzické osoby o posky ...
Zobrazit detail

Program obnovy venkova Jihočeského kraje Program obnovy venkova Jihočeského kraje

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Jihočeský kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Opatření 1: Dotace na akce programů obnovy a rozvoje venkova
1. Obnova, údržba a výstavba venkovské zástavby a občanské vybavenosti.
2. Komplexní úprava veřejných prostranství; obnova, údržba a zřizování veřejné zeleně; oprava, rekonstrukce a výstavba místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, rozhlasu.
3. Podpora služeb na venkově.
Opatření 2: Dotace na společn ...
Zobrazit detail

   celkový počet záznamů: 2


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz