Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 13.2.2017
    1 | 2 | >  >>   celkový počet záznamů: 20

Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Občan , Obec
Umístění dotace: Jihočeský kraj
Datum uzávěrky: 9.6.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora pořádání mezinárodně a republikově významných aktivit na území Jihočeského kraje a podpora reprezentace Jihočeského kraje prostřednictvím jednotlivců, týmů a organizací reprezentujících Jihočeský kraj na mezinárodní úrovni v oblasti kultury.

Opatření č. 1 Pořadatelství významných kulturních aktivit na území Jihočeského kraje.
Opatření č. 2 Reprezentace v oblasti ...
Zobrazit detail

Interreg Rakousko-Česká republika Interreg Rakousko-Česká republika

Tématická oblast: Přeshraniční spolupráce , Životní prostředí , Infrastruktura , Inovace , Cestovní ruch , Vzdělávání , Sociální , Kultura
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Občan , Obec , Kraj
Umístění dotace: Jihočeský kraj , Kraj Vysočina , Jihomoravský kraj
Datum uzávěrky: 21.4.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

PO 1 - Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací - Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek; Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání.
PO 2 - Životní pro ...
Zobrazit detail

Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Jihočeský kraj
Datum uzávěrky: 24.2.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Hlavním cílem dotačního programu je poskytnout účelové neinvestiční dotace na projekty, které kvalitativně napomohou ve zlepšení požární ochrany na území Jihočeského kraje.

II. Druh podpory

První podopatření - ostatní uznatelné náklady mimo dotace na odbornou přípravu, technické prohlídky, opravy a údržbu požárních zbrojnic: 7,0 - 700,0 tis. Kč, min. požadovaná spoluúč ...
Zobrazit detail

Podpora cestovního ruchu v Jihočeském kraji Podpora cestovního ruchu v Jihočeském kraji

Tématická oblast: Cestovní ruch
Žadatel: Obec , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace
Umístění dotace: Jihočeský kraj
Datum uzávěrky: 24.2.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Opatření č. 1: Vybavení infocenter IT technologiemi.
- modernizace internetových stránek a web portálů,
- úpravy kompatibility web stránek s ISCR; NIP; úpravy responzibility web stránek,
- pořízení informačních a komunikačních technologií na podporu e-marketingu (např. software, mobilní aplikace, QR kódy, redakční systémy apod.),
- pořízení rezervačních a vstupenkových s ...
Zobrazit detail

Podpora činnosti zařízení pečující o zvířata v Jihočeském kraji Podpora činnosti zařízení pečující o zvířata v Jihočeském kraji

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Jihočeský kraj
Datum uzávěrky: 24.2.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Hlavním cílem programu je podpořit činnost zařízení na území Jihočeského kraje a zlepšit tak podmínky péče o zvířata v těchto zařízeních.

Podporované aktivity:
Provozní výdaje, které zahrnují výdaje materiálové a nemateriálové (služby).
Krmivo a chovatelské potřeby.
Náklady na zdravotní péči o zvířata.
Ostatní výdaje - další nespecifikované dodávky neuvedené v bodě 2.4 ...
Zobrazit detail

Podpora muzeí a galerií v Jihočeském kraji Podpora muzeí a galerií v Jihočeském kraji

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Jihočeský kraj
Datum uzávěrky: 24.2.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Opatření 1. Úpravy v expozicích - dovybavení, drobné úpravy (např. panely, vitríny, závěsná zařízení, výměna osvětlení apod.); dotace není určena ke stavebním úpravám.
Opatření 2. Propagace muzeí a galerií - vydání propagačních materiálů tištěných nebo elektronických, výroba drobných propagačních předmětů, webové stránky a jejich úpravy, informační tabule.

II. Druh podp ...
Zobrazit detail

Podpora odstraňování bariér v objektech občanského vybavení, v dopravní infrastruktuře a na veřejných prostranstvích v Jihočeském kraji Podpora odstraňování bariér v objektech občanského vybavení, v dopravní infrastruktuře a na veřejných prostranstvích v Jihočeském kraji

Tématická oblast: Infrastruktura , Sociální
Žadatel: Obec , Nezisková organizace
Umístění dotace: Jihočeský kraj
Datum uzávěrky: 24.2.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem dotačního programu je zlepšení přístupnosti objektů občanského vybavení, v dopravní infrastruktuře a na veřejných prostranstvích tak, aby se kraj stal nositelem dobré praxe ve vztahu k řešení přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Podporované aktivity:
Opatření č. 1: Odstraňování bariér v objektech občanského vybavení, v dopravní infrastr ...
Zobrazit detail

Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích v Jčk Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích v Jčk

Tématická oblast: Životní prostředí , Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Jihočeský kraj
Datum uzávěrky: 24.2.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem tohoto dotačního programu je podpora projektů a aktivit směřujících ke zlepšování stavu jihočeských obcí. Podporovány budou projekty, týkající se rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích do 2 tis. obyvatel (netýká se místních částí, které spadají pod obce nad 2 tis. obyvatel, tj. obce nad 2 tis. obyvatel pro své místní části žádat nemohou ...
Zobrazit detail

Podpora rodinné politiky v Jihočeském kraji Podpora rodinné politiky v Jihočeském kraji

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Jihočeský kraj
Datum uzávěrky: 24.2.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Program vychází z potřeby vytvořit podmínky pro systematickou práci s rodinou, pro rozvoj služeb podporujících fungování rodiny, které umožňují výkon jejích přirozených funkcí a usnadní podmínky pro její fungování, se zaměřením na prevenci ohrožení dětí a včasného řešení tohoto ohrožení. Program tak reaguje na potřebu pomoci a podpory rodinám s nezletilými dětmi, jež vyp ...
Zobrazit detail

Podpora rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji Podpora rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Občan , Obec
Umístění dotace: Jihočeský kraj
Datum uzávěrky: 24.2.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

a) Zkvalitnění materiálně technických podmínek registrovaného poskytovatele sociální služby "pečovatelská služba", který zajišťuje terénní formu sociální služby na území Jihočeského kraje.
b) Podpora dostupnosti a rozvoj kapacit odlehčovací služby - pobytové formy pro děti a dospělé osoby s poruchou autistického spektra na území ORP České Budějovice.
c) Podpora dostupnos ...
Zobrazit detail

    1 | 2 | >  >>   celkový počet záznamů: 20


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz