Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 22.5.2017
   celkový počet záznamů: 4

Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Občan , Obec
Umístění dotace: Jihočeský kraj
Datum uzávěrky: 9.6.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora pořádání mezinárodně a republikově významných aktivit na území Jihočeského kraje a podpora reprezentace Jihočeského kraje prostřednictvím jednotlivců, týmů a organizací reprezentujících Jihočeský kraj na mezinárodní úrovni v oblasti kultury.

Opatření č. 1 Pořadatelství významných kulturních aktivit na území Jihočeského kraje.
Opatření č. 2 Reprezentace v oblasti ...
Zobrazit detail

MAS Sdružení Růže: Podpora poskytování sociálních služeb I MAS Sdružení Růže: Podpora poskytování sociálních služeb I

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Jihočeský kraj
Datum uzávěrky: 26.5.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Odborné sociální poradenství.
Terénní programy.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Raná péče, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.
Sociální rehabilitace.
Sociálně terapeutické dílny.
Služby následné péče.
Podpora samostatného bydlení.
Osobní asistence.
Odlehčovací služby.

II. Druh podpory

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč ...
Zobrazit detail

MAS Sdružení Růže: Prorodinná opatření II MAS Sdružení Růže: Prorodinná opatření II

Tématická oblast: Vzdělávání , Sociální
Žadatel: Ostatní , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Jihočeský kraj
Datum uzávěrky: 26.5.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem programového rámce je umožnit rodinám ve venkovském prostoru sladění rodinného a pracovního života, které je vzhledem k dojížďkové vzdálenosti za zaměstnáním zejména v odlehlejších částech regionu často obtížné.

Podporované aktivity:
- Podpora zařízení zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt).
- Příměstské tábory.
- Společná  ...
Zobrazit detail

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko

Tématická oblast: Životní prostředí , Infrastruktura , Cestovní ruch , Vzdělávání , Inovace , Sociální , Kultura , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Občan , Obec , Kraj
Umístění dotace: Karlovarský kraj , Jihočeský kraj , Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 23.8.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací - podpora podnikových investic do výzkumu.
Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívaní zdrojů - zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, ochrana a obnova biodiverzity a půdy, podpora ekosystémových služeb.
Investice do dovedností a vzdělávání - odborné přípravy a školení  ...
Zobrazit detail

   celkový počet záznamů: 4


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz