Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 24.7.2017
   celkový počet záznamů: 5

Podpora oprav místních komunikací v Jihočeském kraji Podpora oprav místních komunikací v Jihočeském kraji

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Jihočeský kraj
Datum uzávěrky: 11.8.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem programu je zlepšení kvality stavebního a dopravně technického stavu místních komunikací prostřednictvím jejich stavebních úprav.

II. Druh podpory

Celková částka činí 24 593 364,50 Kč.
Minimální výše dotace činí 100 tis. Kč.
Maximální výše dotace činí 1 mil. Kč.
Minimální požadovaná spoluúčast žadatele je 50 % z celkových způsobilých nákladů.

III. Organizační za ...
Zobrazit detail

Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Jihočeský kraj
Datum uzávěrky: 15.9.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Opatření č. 1: Zpracování návrhu územního plánu
Opatření č. 2: Zpracování návrhu změny územně plánovací dokumentace vyvolané výhradní potřebou kraje

II. Druh podpory

Maximální výše grantu pro zpracování návrhu územního plánu činí 250 000 Kč.
Maximální výše grantu pro zpracování návrhu změny územně plánovací dokumentace vyvolané výhradní potřebou kraje činí 100 000 Kč.
 ...
Zobrazit detail

Podpora výkonnostního sportu dospělých v Jihočeském kraji Podpora výkonnostního sportu dospělých v Jihočeském kraji

Tématická oblast: MSP
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Jihočeský kraj
Datum uzávěrky: 4.8.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem programu je podpořit činnost sportovních klubů a oddílů se sídlem a působností na území Jihočeského kraje, jejichž družstva hrají v kolektivních sportech první nebo druhou nejvyšší pravidelnou celorepublikovou soutěž řízenou příslušným sportovním svazem v kategorii dospělých. Dotaci lze požadovat pouze na neinvestiční výdaje přímo související s činností registrovan ...
Zobrazit detail

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko

Tématická oblast: Životní prostředí , Infrastruktura , Cestovní ruch , Vzdělávání , Inovace , Sociální , Kultura , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Občan , Obec , Kraj
Umístění dotace: Karlovarský kraj , Jihočeský kraj , Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 23.8.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací - podpora podnikových investic do výzkumu.
Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívaní zdrojů - zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, ochrana a obnova biodiverzity a půdy, podpora ekosystémových služeb.
Investice do dovedností a vzdělávání - odborné přípravy a školení  ...
Zobrazit detail

Účelová dotace z rozpočtu Jčk poskytovatelům sociálních služeb Účelová dotace z rozpočtu Jčk poskytovatelům sociálních služeb

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Jihočeský kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje.

II. Druh podpory

 ...
Zobrazit detail

   celkový počet záznamů: 5


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz