Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 13.2.2017
    1 | 2 | 3 | >  >>   celkový počet záznamů: 26

Bezpečné branky pro Plzeňský kraj Bezpečné branky pro Plzeňský kraj

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 13.3.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Program Bezpečné branky 2017 je vyhlášen s cílem zvýšit bezpečnost dětí na fotbalových, házenkářských hřištích, hřištích pro pozemní hokej a na ostatních sportovištích v Plzeňském kraji instalací bezpečných branek.

II. Druh podpory

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků na realizaci programu z rozpočtu Plzeňského kraje je 2 000 000 Kč. Minimální výše plánova ...
Zobrazit detail

Dotační program Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji Dotační program Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 10.3.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Hlavním cílem poskytnutí dotací z DP Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji je podpora fungování mikroregionů, podpora fungování a rozvoje místních akčních skupin (MAS) a podpora vzniku a realizace vlastních grantových programů MAS zaměřených na zajištění drobných akcí na území jednotlivých MAS s cílem rozvoje a stabilizace společenské ...
Zobrazit detail

Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji

Tématická oblast: Informační systémy
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 28.7.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotace je poskytována na realizaci projektu Příjemce, který je blíže specifikován v žádosti o dotaci. Tento projekt musí souviset s výstavbou nebo rozšířením metropolitní sítě nebo s realizací připojení metropolitní sítě na vybudovanou komunikační infrastrukturu CamelNET.

Podporované aktivity:
- Nákup optických vláken nebo výstavba optických tras (položení a instalace c ...
Zobrazit detail

Finanční pomoc při obnově území Plzeňského kraje postiženého pohromou Finanční pomoc při obnově území Plzeňského kraje postiženého pohromou

Tématická oblast: Životní prostředí , Infrastruktura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Občan , Obec
Umístění dotace: Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Účelem programu je obnova majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území kraje, který byl v důsledku pohromy zničen či poškozen v takové míře, že není způsobilý k řádnému plnění určené základní funkce.

II. Druh podpory

Finanční podporu lze poskytnout až do výše 70 % nákladů, jež je nezbytné vynaložit na obnovu majetku. Pouze v případech hodných zvláštního z ...
Zobrazit detail

Individuální žádosti o podporu 2017 v Plzeňském kraji Individuální žádosti o podporu 2017 v Plzeňském kraji

Tématická oblast: Všechny
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora projektů a činností, na které nelze žádat v rámci ostatních vyhlášených dotačních programů a titulů Plzeňského kraje. Jedná se o tzv. mimoprogramové dotace

II. Druh podpory

Výše požadavku o dotaci by měla odrážet možnosti fondu s tím, že schválená částka zpravidla nepřevyšuje 100 tis. Kč.

III. Organizační zabezpečení

Žádost se všemi povinnými přílohami musí b ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 42 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy " integrované projekty ITI IROP Výzva č. 42 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy ? integrované projekty ITI

Tématická oblast: Infrastruktura , Doprava
Žadatel: Kraj
Umístění dotace: Jihomoravský kraj , Moravskoslezský kraj , Olomoucký kraj , Plzeňský kraj , Středočeský kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 9. srpna 2016 průběžnou výzvu č. 42 "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty ITI " k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.1 "Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastru ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 60 "Sociální infrastruktura - integrované projekty ITI" IROP Výzva č. 60 ?Sociální infrastruktura - integrované projekty ITI

Tématická oblast: Infrastruktura , Sociální , Bydlení
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Ústecký kraj , Jihomoravský kraj , Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

a) Deinstitucionalizace sociálních služeb - budování zázemí pro sociální služby definované zákonem o sociálních službách (více viz text výzev a Specifická pravidla). Podporované služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.
b) Rozvoj sociálních služeb - nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociá ...
Zobrazit detail

Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Občan , Obec
Umístění dotace: Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 25.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Účel, na který mohou být peněžní prostředky z Programu poskytnuty - tematické okruhy:
a. Živá kultura v Plzeňském kraji podpora kulturních a uměleckých aktivit realizovaných na území Plzeňského kraje, které během roku oživí kulturní dění, a to zejména v obcích a městech PK
b. Prezentace aktivit neprofesionálních uměleckých sdružení a osob zviditelnění všech aktivit nep ...
Zobrazit detail

Naplňování Koncepce podpory mládeže v Plzeňském kraji Naplňování Koncepce podpory mládeže v Plzeňském kraji

Tématická oblast: Vzdělávání
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 28.2.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem programu je:
a) podpořit naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014 - 2020,
b) podpořit rozvoj práce s mládeží a neformálního vzdělávání v PK,
c) podpořit dialog mladých lidí se zástupci PK,
d) vytvářet a rozšiřovat stávající nabídku volnočasových a dalších vybraných aktivit jak v rámci členské základny jednotlivých NNO, tak aktivit určených pro neorg ...
Zobrazit detail

Obnova původního řešení nemovitostí a drobných staveb na území památ. rezervací a zón v Plzeňském kraji Obnova původního řešení nemovitostí a drobných staveb na území památ. rezervací a zón v Plzeňském kraji

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Občan , Obec
Umístění dotace: Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 20.2.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotační titul č. 1. Dotace na stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se zachováním a obnovou původního řešení nemovitostí nebo drobných staveb dotvářejících prostředí, které nejsou prohlášeny za kulturní památky, ale nacházejí se na území památkové rezervace nebo zóny.
Dotační titul č. 2. Dotace na stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se záchr ...
Zobrazit detail

    1 | 2 | 3 | >  >>   celkový počet záznamů: 26


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz