Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 20.11.2017
   celkový počet záznamů: 7

IROP Výzva č. 42 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy " integrované projekty ITI IROP Výzva č. 42 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy ? integrované projekty ITI

Tématická oblast: Infrastruktura , Doprava
Žadatel: Kraj
Umístění dotace: Jihomoravský kraj , Moravskoslezský kraj , Olomoucký kraj , Plzeňský kraj , Středočeský kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 9. srpna 2016 průběžnou výzvu č. 42 "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty ITI " k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.1 "Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastru ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 60 "Sociální infrastruktura - integrované projekty ITI" IROP Výzva č. 60 ?Sociální infrastruktura - integrované projekty ITI

Tématická oblast: Infrastruktura , Sociální , Bydlení
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Ústecký kraj , Jihomoravský kraj , Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2019
Popis:
I. Předmět a účel podpory

a) Deinstitucionalizace sociálních služeb - budování zázemí pro sociální služby definované zákonem o sociálních službách (více viz text výzev a Specifická pravidla). Podporované služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.
b) Rozvoj sociálních služeb - nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociá ...
Zobrazit detail

OP ŽP - 80. výzva, PO 1, SC 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod OP ŽP - 80. výzva, PO 1, SC 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Plzeňský kraj , Královéhradecký kraj , Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 2.1.2019
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem je dosažení dobrého stavu vod, který je popsán chemickým a ekologickým stavem či potenciálem.

Typy podporovaných projektů a aktivit:
- aktivita 1.1.1: výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentr ...
Zobrazit detail

Plzeňský kraj - Zřizování nových oplocenek - ochrana mladých lesních porostů Plzeňský kraj - Zřizování nových oplocenek - ochrana mladých lesních porostů

Tématická oblast: Zemědělství , Životní prostředí
Žadatel: Ostatní , Obec , Nezisková organizace , Občan , Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců)
Umístění dotace: Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 31.3.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotace na nové oplocenky chránící lesní porost nebo jeho část s plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 100%. Cílem podpory je zlepšení stavu lesů a životního prostředí v Plzeňském kraji.

II. Druh podpory

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků: 15 000 000 Kč.
Maximální požadovaná částka žádosti o dotaci činí 1 000 000 Kč.

III. Organizační zab ...
Zobrazit detail

1. výzva nositele ITI - Obměna vozového parku využívajícího drážní systémy 1. výzva nositele ITI - Obměna vozového parku využívajícího drážní systémy

Tématická oblast: Doprava , Životní prostředí
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 30.11.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Nákup bezemisních drážních vozidel městské dopravy (tramvají nebo trolejbusů) pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících.

II. Druh podpory

Minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro ...
Zobrazit detail

11. výzva ZS ITI-Plzeň- Vybudování a modernizace přestupních uzlů a terminálů 11. výzva ZS ITI-Plzeň- Vybudování a modernizace přestupních uzlů a terminálů

Tématická oblast: Infrastruktura , Doprava
Žadatel: Ostatní , Obec , Kraj
Umístění dotace: Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 21.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Výzva č. 11 "Vybudování a modernizace přestupních uzlů a terminálů" cílí na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy a na rekonstrukce, modernizace a výstavbu samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+ R nebo P+G jako prvků podporujících multimodalitu.

II. Druh podpory

Minimální výše celkových způsobilých výdajů  ...
Zobrazit detail

14. výzva-ITI-Plzeň-SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání 14. výzva-ITI-Plzeň-SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Tématická oblast: NNO , Sociální , MSP
Žadatel: Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace
Umístění dotace: Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 17.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

1. Vznik nového sociálního podniku:
- založením nového podnikatelského subjektu,
- rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.
2. Rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících krok ...
Zobrazit detail

   celkový počet záznamů: 7


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz