Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 13.2.2017
   celkový počet záznamů: 4

Karlovarský kraj - Pravidla pro poskytování příspěvku na drobné vodohospodářské ekologické akce Karlovarský kraj - Pravidla pro poskytování příspěvku na drobné vodohospodářské ekologické akce

Tématická oblast: Životní prostředí , Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Karlovarský kraj
Datum uzávěrky: 28.2.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

a. výstavba/rekonstrukce ČOV včetně související veřejné kanalizace u obcí do 2 000 obyvatel a částí obcí do 500 obyvatel,
b. výstavba, rekonstrukce veřejné kanalizace nebo vodovodu s napojením minimálně 50 ekvivalentních obyvatel, pro obce do 2000 obyvatel a částí obcí do 500 obyvatel,
c. rozšíření vodovodní nebo kanalizační sítě s připojením minimálně 20 ekvivalentních  ...
Zobrazit detail

Program obnovy venkova v Karlovarském kraji Program obnovy venkova v Karlovarském kraji

Tématická oblast: Infrastruktura , Cestovní ruch , Sociální , Životní prostředí
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Karlovarský kraj
Datum uzávěrky: 15.2.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotace se poskytuje na realizaci projektů v oblasti výstavby a rekonstrukce infrastruktury a podpory možností zlepšování života na venkově.
a) Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti (radnice, školy, tělovýchovná zařízení, kulturní zařízení, zdravotnická zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, čekárny na zastávkách, drobná architektura atd.).
b)  ...
Zobrazit detail

Program pro poskytování dotace na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami v Karlovarském kraji Program pro poskytování dotace na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami v Karlovarském kraji

Tématická oblast: Životní prostředí , Zemědělství
Žadatel: Ostatní , Občan
Umístění dotace: Karlovarský kraj
Datum uzávěrky: 10.7.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Účelem těchto pravidel je poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na následující dotační tituly:
a) opakovaná umělá obnova lesů poškozených suchem,
b) ochrana lesa proti zvěři oplocenkami.

II. Druh podpory

Dotace na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem se poskytuje ve výši 5 Kč za jeden kus sazenice základní dřeviny a 9 Kč za jeden kus sazenice meliorační a zpev ...
Zobrazit detail

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko

Tématická oblast: Životní prostředí , Infrastruktura , Cestovní ruch , Vzdělávání , Inovace , Sociální , Kultura , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Občan , Obec , Kraj
Umístění dotace: Karlovarský kraj , Jihočeský kraj , Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 23.8.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací - podpora podnikových investic do výzkumu.
Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívaní zdrojů - zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, ochrana a obnova biodiverzity a půdy, podpora ekosystémových služeb.
Investice do dovedností a vzdělávání - odborné přípravy a školení  ...
Zobrazit detail

   celkový počet záznamů: 4


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz