Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 31.12.2017
   celkový počet záznamů: 2

OP Zaměstnanost Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro regiony NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko " kraje OP Zaměstnanost Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro regiony NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko ? kraje

Tématická oblast: Lidské zdroje , Sociální , Vzdělávání
Žadatel: Kraj
Umístění dotace: Ústecký kraj , Karlovarský kraj , Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 31.3.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

- Zprostředkování zaměstnání osobám z cílové skupiny " podpora činností, které souvisejí s vyhledáváním zaměstnání pro fyzickou osobu, která se uchází o práci, a s vyhledáváním zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly a s poskytováním poradenské a informační činnosti v oblasti pracovních příležitostí.
- Poskytování poradenské činnosti za účelem zjiš ...
Zobrazit detail

Příspěvky na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v Karlovarském kraji Příspěvky na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v Karlovarském kraji

Tématická oblast: Životní prostředí , Infrastruktura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Karlovarský kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmětem poskytování dotací je realizace opatření zaměřených především na:
- ochranu majetku sloužícího pro veřejný zájem,
- ochranu majetku zajišťujícího základní funkce obce (školy, zdravotní střediska, technická infrastruktura, obecní úřad apod.),
- ochranu obyvatel s trvalým pobytem (objekty určené k trvalému bydlení),
- zpracování povodňových plánů,
která jsou v ...
Zobrazit detail

   celkový počet záznamů: 2


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz