Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 22.5.2017
   celkový počet záznamů: 8

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích Karlovarského kraje Finanční příspěvky na hospodaření v lesích Karlovarského kraje

Tématická oblast: Životní prostředí , Zemědělství
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Karlovarský kraj
Datum uzávěrky: 10.7.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Důvod podpory lesního hospodaření je zachování a obnovování lesního ekosystému a biodiverzity lesních porostů na území Karlovarského kraje.

Podporované aktivity:
a) opakovaná umělá obnova lesů poškozených suchem,
b) ochrana lesa proti zvěři oplocenkami.

II. Druh podpory

Opakovaná umělá obnova lesů poškozených suchem - ve výši 5 Kč za jeden kus sazenice základní dřevin ...
Zobrazit detail

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Karlovarský kraj
Datum uzávěrky: 30.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

- Akceschopnost a mzdové výdaje.
- Odborná příprava.
- Věcné vybavení neinvestiční povahy.
- Úhrada nákladů za zásah mimo územní obvod.
- Věcné vybavení investiční a neinvestiční povahy, které zůstává v majetku obce.
- Obnova požární techniky.

II. Druh podpory

Poskytnutí dotace na věcné vybavení, které zůstává majetkem obce, je podmíněno spoluúčastí obce ve výši minimá ...
Zobrazit detail

Program pro poskytování dotace na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami v Karlovarském kraji Program pro poskytování dotace na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami v Karlovarském kraji

Tématická oblast: Životní prostředí , Zemědělství
Žadatel: Ostatní , Občan
Umístění dotace: Karlovarský kraj
Datum uzávěrky: 10.7.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Účelem těchto pravidel je poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na následující dotační tituly:
a) opakovaná umělá obnova lesů poškozených suchem,
b) ochrana lesa proti zvěři oplocenkami.

II. Druh podpory

Dotace na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem se poskytuje ve výši 5 Kč za jeden kus sazenice základní dřeviny a 9 Kč za jeden kus sazenice meliorační a zpev ...
Zobrazit detail

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko

Tématická oblast: Životní prostředí , Infrastruktura , Cestovní ruch , Vzdělávání , Inovace , Sociální , Kultura , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Občan , Obec , Kraj
Umístění dotace: Karlovarský kraj , Jihočeský kraj , Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 23.8.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací - podpora podnikových investic do výzkumu.
Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívaní zdrojů - zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, ochrana a obnova biodiverzity a půdy, podpora ekosystémových služeb.
Investice do dovedností a vzdělávání - odborné přípravy a školení  ...
Zobrazit detail

Příspěvky na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v Karlovarském kraji Příspěvky na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v Karlovarském kraji

Tématická oblast: Životní prostředí , Infrastruktura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Karlovarský kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmětem poskytování dotací je realizace opatření zaměřených především na:
- ochranu majetku sloužícího pro veřejný zájem,
- ochranu majetku zajišťujícího základní funkce obce (školy, zdravotní střediska, technická infrastruktura, obecní úřad apod.),
- ochranu obyvatel s trvalým pobytem (objekty určené k trvalému bydlení),
- zpracování povodňových plánů,
která jsou v ...
Zobrazit detail

5.výzva-MAS Sokolovsko-IROP-Studie, strategie a plány v oblasti udržitelného rozvoje 5.výzva-MAS Sokolovsko-IROP-Studie, strategie a plány v oblasti udržitelného rozvoje

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Karlovarský kraj
Datum uzávěrky: 1.6.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotace na zpracování územních studií pořizovaných podle stavebního zákona se zaměřením na veřejnou technickou infrastrukturu, na veřejnou dopravní infrastrukturu nebo na veřejná prostranství.

II. Druh podpory

Minimální výše způsobilých výdajů: 400 000 Kč.
Maximální výše způsobilých výdajů: 1 473 684 Kč.
Míra podpory činí 95 % z celkových způsobilých nákladů.

III. Orga ...
Zobrazit detail

6.výzva MAS Sokolovsko-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 6.výzva MAS Sokolovsko-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Tématická oblast: Infrastruktura , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Obec , Kraj , Nezisková organizace
Umístění dotace: Karlovarský kraj
Datum uzávěrky: 1.6.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání - podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol.
Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách.
Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání.
Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání - v oblastech komunikace v cizích jazycí ...
Zobrazit detail

7.výzva-MAS Sokolovsko-IROP-Řešení integrovaného záchranného systému 7.výzva-MAS Sokolovsko-IROP-Řešení integrovaného záchranného systému

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Karlovarský kraj
Datum uzávěrky: 1.6.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům,
Posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti základních složek IZS v exponovaných územích s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

II. Druh podpory

Minimální výše způsobilých výdajů: 400 000 Kč.
Maximální výš ...
Zobrazit detail

   celkový počet záznamů: 8


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz