Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 18.9.2017
   celkový počet záznamů: 3

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Karlovarský kraj
Datum uzávěrky: 30.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

- Akceschopnost a mzdové výdaje.
- Odborná příprava.
- Věcné vybavení neinvestiční povahy.
- Úhrada nákladů za zásah mimo územní obvod.
- Věcné vybavení investiční a neinvestiční povahy, které zůstává v majetku obce.
- Obnova požární techniky.

II. Druh podpory

Poskytnutí dotace na věcné vybavení, které zůstává majetkem obce, je podmíněno spoluúčastí obce ve výši minimá ...
Zobrazit detail

Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Karlovarský kraj
Datum uzávěrky: 1.11.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Peněžní prostředky se poskytují žadatelům na zajištění sociálních služeb, které jsou poskytovány na území Karlovarského kraje nebo pro občany Karlovarského kraje v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2018 " 2020 a Akčním plánem rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2018.

II. Druh podpory

Pro stanovení  ...
Zobrazit detail

Příspěvky na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v Karlovarském kraji Příspěvky na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v Karlovarském kraji

Tématická oblast: Životní prostředí , Infrastruktura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Karlovarský kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmětem poskytování dotací je realizace opatření zaměřených především na:
- ochranu majetku sloužícího pro veřejný zájem,
- ochranu majetku zajišťujícího základní funkce obce (školy, zdravotní střediska, technická infrastruktura, obecní úřad apod.),
- ochranu obyvatel s trvalým pobytem (objekty určené k trvalému bydlení),
- zpracování povodňových plánů,
která jsou v ...
Zobrazit detail

   celkový počet záznamů: 3


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz