Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 31.12.2017
   celkový počet záznamů: 4

IROP Výzva č. 60 "Sociální infrastruktura - integrované projekty ITI" IROP Výzva č. 60 ?Sociální infrastruktura - integrované projekty ITI

Tématická oblast: Infrastruktura , Sociální , Bydlení
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Ústecký kraj , Jihomoravský kraj , Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2019
Popis:
I. Předmět a účel podpory

a) Deinstitucionalizace sociálních služeb - budování zázemí pro sociální služby definované zákonem o sociálních službách (více viz text výzev a Specifická pravidla). Podporované služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.
b) Rozvoj sociálních služeb - nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociá ...
Zobrazit detail

Kotlíková dotace Ústeckého kraje Kotlíková dotace Ústeckého kraje

Tématická oblast: Životní prostředí , Energetika
Žadatel: Občan
Umístění dotace: Ústecký kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotace na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje v rodinných domech určených k bydlení na území Ústeckého kraje, u kterých je vlastníkem fyzická osoba.

II. Druh podpory

Dotace bude poskytována s následující hranicí:
1) 75 % způsobilých výdajů v případě projektu s realizací automatického kombinovaného kotle na u ...
Zobrazit detail

OP Zaměstnanost Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro regiony NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko " kraje OP Zaměstnanost Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro regiony NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko ? kraje

Tématická oblast: Lidské zdroje , Sociální , Vzdělávání
Žadatel: Kraj
Umístění dotace: Ústecký kraj , Karlovarský kraj , Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 31.3.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

- Zprostředkování zaměstnání osobám z cílové skupiny " podpora činností, které souvisejí s vyhledáváním zaměstnání pro fyzickou osobu, která se uchází o práci, a s vyhledáváním zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly a s poskytováním poradenské a informační činnosti v oblasti pracovních příležitostí.
- Poskytování poradenské činnosti za účelem zjiš ...
Zobrazit detail

OP ŽP - 86. výzva, PO 3, SC 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže OP ŽP - 86. výzva, PO 3, SC 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Občan , Obec , Kraj
Umístění dotace: Ústecký kraj
Datum uzávěrky: 2.1.2019
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Realizace průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Projektované průzkumné a doprůzkumné práce mají rozsah kategorie A, B eventuálně C dle metodického pokynu MŽP pro průzkum kontaminovaného území
Sanace nejváženěji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace předsta ...
Zobrazit detail

   celkový počet záznamů: 4


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz