Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 22.5.2017
   celkový počet záznamů: 9

Interreg V-A Česká republika - Polsko - Technická pomoc Interreg V-A Česká republika - Polsko - Technická pomoc

Tématická oblast: Vzdělávání , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Liberecký kraj , Moravskoslezský kraj , Olomoucký kraj , Pardubický kraj , Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Jedná se o finanční podporu, která má zabezpečit kvalitní řízení a provádění programu např. formou vzdělávání pracovníků zapojených do programu, poskytováním poradenských služeb potenciálním žadatelům nebo realizací aktivit publicity atd.

Podporovanými aktivitami jsou:
- Ustavení a zajištění fungování řídících a implementačních struktur a zajištění řádné implementace  ...
Zobrazit detail

INTERREG V-A Česká republika " Polsko Výzva z Fondu mikroprojektů Nisa INTERREG V-A Česká republika ? Polsko Výzva z Fondu mikroprojektů Nisa

Tématická oblast: Životní prostředí , Přeshraniční spolupráce , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Liberecký kraj , Děčín
Datum uzávěrky: 30.6.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Jedná se o podporu projektů s menším finančním objemem, které jsou zaměřeny zejména na oblast rozvoje mezilidských přeshraničních vztahů, osvětových a kulturních aktivit a občanských iniciativ. Podporovat lze také mikroprojekty, jejichž cílem je zlepšení infrastruktury daného území, zejména v oblasti cestovního ruchu.

Podporovanými aktivitami jsou:
Prioritní osa 2 - Ro ...
Zobrazit detail

Interreg V-A Česká republika - Polsko Vzdělání a kvalifikace Interreg V-A Česká republika - Polsko Vzdělání a kvalifikace

Tématická oblast: Vzdělávání , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Liberecký kraj , Královéhradecký kraj , Pardubický kraj , Olomoucký kraj , Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 15.6.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřující k jejich využití pro udržitelný rozvoj společného pohraničí.
Podpora využití nehmotného kulturního dědictví.
Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu s výjimkou rekonstrukce/přestavby a modernizace stávajících lokálních a regio ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 64 Sociální podnikání - integrované projekty IPRÚ IROP Výzva č. 64 Sociální podnikání - integrované projekty IPRÚ

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace
Umístění dotace: Liberecký kraj , Zlínský kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Ve výzvách bude podporován vznik nového sociálního podniku, a to založením nového podnikatelského subjektu a rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem. Dále rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k  ...
Zobrazit detail

Kotlíkové dotace v Libereckém kraji Kotlíkové dotace v Libereckém kraji

Tématická oblast: Životní prostředí , Energetika
Žadatel: Občan
Umístění dotace: Liberecký kraj
Datum uzávěrky: 30.6.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Účelem podpory je snížení emisí z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek a dále přispět ke snížení imisního zatížení lidských sídel znečišťující látkou benzo(a)pyren, PM10 a PM2,5, a přispět tak k dosažení imisních limitů pro ochranu zdraví lidí na území Libereckého kraje.

Předmětem je výměn ...
Zobrazit detail

LAG Podralsko - Prorodinná opatření - I LAG Podralsko - Prorodinná opatření - I

Tématická oblast: Infrastruktura , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Liberecký kraj , Středočeský kraj
Datum uzávěrky: 31.5.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Výzva MAS je tedy zaměřena na podporu zaměstnanosti osob pečujících o malé děti a osob vracejících se na trh práce pro návratu z mateřské/rodičovské dovolené, a to prostřednictvím zlepšení nabídky a dostupnosti služeb zajišťujících péči o děti.

Podporované aktivity:
- Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt).
- ...
Zobrazit detail

Liberecký kraj - Individuální žádost o dotaci v oblasti regionálního rozvoje Liberecký kraj - Individuální žádost o dotaci v oblasti regionálního rozvoje

Tématická oblast: Všechny
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Liberecký kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Pokud žadatel předloží žádost o poskytnutí dotace, jejíž účel, časové nebo finanční zaměření není obsahem žádného z krajem vyhlášených programů, je kraj, zastoupený věcně příslušným odborem krajského úřadu povinnen takovou žádost přijmout, zpracovat a předložit příslušnému orgánu kraje k rozhodnutí.

II. Druh podpory

O poskytnutí dotace nebo nevyhovění žádosti o poskytn ...
Zobrazit detail

Podpora ochrany přírody a krajiny v Libereckém kraji Podpora ochrany přírody a krajiny v Libereckém kraji

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Občan , Obec
Umístění dotace: Liberecký kraj
Datum uzávěrky: 31.5.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Zakládání a ošetřování krajinářsky významné zeleně.
Praktická opatření k ochraně živočichů a rostlin, péče o biotopy.
Podpora činnosti zařízení poskytujících péči o zvířata v nouzi.
Zajišťování záchranných programů pro ohrožené druhy zvířat.
Údržba a obnova drobných památek v krajině.

II. Druh podpory

Minimální výše podpory na jeden projekt činí 20 tis. Kč.
Maximální v ...
Zobrazit detail

Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje

Tématická oblast: Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Liberecký kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotace na realizaci letních táborů a soustředění pro mladé hasiče, na práci s dětmi a mládeží včetně hasičských soutěží dětí a mládeže, celoroční činnosti mladých hasičů a organizování soutěží dospělých.

II. Druh podpory

Dotace neinvestičního charakteru.
Minimální výše podpory činí 5 000 Kč.
Maximální výše podpory činí 40 000 Kč.
Maximální výše podpory kraje do výše 70 ...
Zobrazit detail

   celkový počet záznamů: 9


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz