Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 31.12.2017
    1 | 2 | 3 | 4 | >  >>   celkový počet záznamů: 31

Dotace na individuální účel - jednorázové akce Dotace na individuální účel - jednorázové akce

Tématická oblast: Všechny
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podporu je možné poskytnout na veřejně prospěšné projekty (+ akce, činnost žadatele) s mimořádným přínosem pro kraj, nebo z důvodů hodných zvláštního zřetele i na obvyklé výdaje, vzniklé však při řešení mimořádných situací žadatele.

II. Druh podpory

Individuální dotace může být poskytnuta až do výše 90 % celkových výdajů vynaložených na realizaci projektu. Finanční spo ...
Zobrazit detail

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta v Královéhradeckém kraji Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta v Královéhradeckém kraji

Tématická oblast: Životní prostředí , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

- Podpora činnosti středisek ekologické výchovy.
- Podpora osvětových akcí zaměřených na ochranu životního prostředí, udržitelnou spotřebu a výrobu, nakládání s odpady apod.
- Podpora rozšíření výuky formou vícedenních pobytových ekologických výukových programů, které nabízejí školám organizace se sídlem a působností v Královéhradeckém kraji.
- Organizace krajských a nár ...
Zobrazit detail

Interreg V-A Česká republika - Polsko - Technická pomoc Interreg V-A Česká republika - Polsko - Technická pomoc

Tématická oblast: Vzdělávání , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Liberecký kraj , Moravskoslezský kraj , Olomoucký kraj , Pardubický kraj , Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Jedná se o finanční podporu, která má zabezpečit kvalitní řízení a provádění programu např. formou vzdělávání pracovníků zapojených do programu, poskytováním poradenských služeb potenciálním žadatelům nebo realizací aktivit publicity atd.

Podporovanými aktivitami jsou:
- Ustavení a zajištění fungování řídících a implementačních struktur a zajištění řádné implementace  ...
Zobrazit detail

Královéhradecký kraj - Dotace na individuální účel - roční činnost Královéhradecký kraj - Dotace na individuální účel - roční činnost

Tématická oblast: Všechny
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podporu je možné poskytnout na veřejně prospěšné projekty (+ akce, činnost žadatele) s mimořádným přínosem pro kraj, nebo z důvodů hodných zvláštního zřetele i na obvyklé výdaje, vzniklé však při řešení mimořádných situací žadatele.

II. Druh podpory

Individuální dotace může být poskytnuta až do výše 90 % celkových výdajů vynaložených na realizaci projektu. Finanční spo ...
Zobrazit detail

Královéhradecký kraj - Podpora vrcholového a výkonnostního sportu Královéhradecký kraj - Podpora vrcholového a výkonnostního sportu

Tématická oblast: Kultura , Vzdělávání
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 23.2.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora kolektivních sportů v nejvyšší celorepublikové soutěži ČR.
Podpora jednotlivců, kteří jsou zařazeny do reprezentace ČR.
Podpora individuálních sportovců v nejvyšší celorepublikové soutěži ČR.

II. Druh podpory

Minimální výše dotace v jednotlivém případě činí 20 000 Kč.
Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 150 000 Kč.
Maximální procentuální podíl dota ...
Zobrazit detail

Královéhradecký kraj - Propagace zemědělství a místní produkce Královéhradecký kraj - Propagace zemědělství a místní produkce

Tématická oblast: Životní prostředí , Vzdělávání
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Realizace výročních prezentačních a osvětových akcí zaměřených na propagaci zemědělství, lesnictví, myslivosti, chovatelství a pěstitelství v Královéhradeckém kraji včetně prezentace odborného školství, propagaci regionálních potravin.

II. Druh podpory

Minimální výše dotace činí 20 000 Kč.
Maximální výše dotace činí 150 000 Kč.
Maximální procentuální podíl dotace na uz ...
Zobrazit detail

Královéhradecký kraj - Včelařství Královéhradecký kraj - Včelařství

Tématická oblast: Životní prostředí , Vzdělávání
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora projektů zaměřených zejména na praktickou péči o přírodní prostředí, zdroje a produkty v oblasti včelařství, včetně pořízení nezbytné materiálně-technické základny pro její realizaci.

II. Druh podpory

Minimální výše dotace: 50 000 Kč.
Maximální výše dotace: 250 000 Kč.
Maximální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích žádosti: 70 %.

III. Organizační zab ...
Zobrazit detail

Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v Královéhradeckém kraji Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v Královéhradeckém kraji

Tématická oblast: Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 1.3.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Rozvoj dvou a vícestranných mezinárodních kontaktů na bázi reciprocity, organizování dvou i vícestranných jednorázových setkávání u nás i v zahraničí, mezinárodní tábory u nás i v zahraničí, účast a pořádání mezinárodních vzdělávacích i jiných akcí nebo projektů, reprezentace kraje v zahraničí. Určeno dětem a mládeži od 10 do 26 let.

II. Druh podpory

Maximální možná mí ...
Zobrazit detail

Obnova hasičské techniky pro obce s JPO v Královéhradeckém kraji Obnova hasičské techniky pro obce s JPO v Královéhradeckém kraji

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Obnova stávající hasičské techniky formou pořízení nové či repase stávající.

II. Druh podpory

Maximální podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu je 80 %.
Minimální výše dotace je 100 000 Kč.
Maximální výše dotace je 1 000 000 Kč.

III. Organizační zabezpečení

Příjem žádostí je od 2. 1. 2018 (8:00 hod.) do 31. 1. 2018 (14:00 hod.).
Kontaktní osoby:
Bc. ...
Zobrazit detail

Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Občan
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 21.2.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Obnova stavebního památkového fondu.
Restaurování movitých kulturních památek a umělecko-řemeslných děl.
Obnova historických varhan.
Podpora průzkumů národních kulturních památek a kulturních památek.

II. Druh podpory

Minimální výše poskytnutých peněžních prostředků v jednotlivém případě: 50 000 Kč.
Maximální výše poskytnutých peněžních prostředků v jednotlivém případě ...
Zobrazit detail

    1 | 2 | 3 | 4 | >  >>   celkový počet záznamů: 31


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz