Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 27.3.2017
    1 | 2 | >  >>   celkový počet záznamů: 19

Dofinancování evropských vzdělávacích projektů v Kraji Vysočina Dofinancování evropských vzdělávacích projektů v Kraji Vysočina

Tématická oblast: Přeshraniční spolupráce , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 30.11.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dofinancovány zde budou projekty realizované v rámci programu "Erasmus+", projekty eTwinning a projekty realizované v rámci Česko-německého fondu budoucnosti.

II. Druh podpory

Výše dotace poskytnuté jednomu žadateli na jeden projekt může činit minimálně 5 000 Kč a maximálně 50 000 Kč.
Dotace může činit maximálně 20 % z celkových prokázaných nákladů souvisejících s real ...
Zobrazit detail

Dotace na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované v Kraji Vysočina Dotace na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované v Kraji Vysočina

Tématická oblast: Sociální , Infrastruktura
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 30.3.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Účelem poskytnutí dotace je podpora a rozvoj celoročních sportovních a volnočasových aktivit pro handicapované děti, mládež a dospělé.
Pro účely těchto Pravidel se kategorií "handicapovaní dospělí" rozumí osoby od dovršení 26 let se zdravotním postižením tělesným, mentálním, smyslovým nebo autismem. Aktivními účastníky celoroční sportovní nebo volnočasové aktivity mohou ...
Zobrazit detail

Dotace na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež v Kraji Vysočina Dotace na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež v Kraji Vysočina

Tématická oblast: Kultura , Vzdělávání
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Náklady prokazatelně související s postupovou soutěží: náklady na dopravu účastníků soutěže, náklady na ubytování a stravné účastníků po dobu soutěže, náklady na porotce, rozhodčí a lektory, náklady na provozní a organizační zajištění soutěže, náklady na propagaci soutěže, tiskové materiály, webové prezentace, nákup materiálu a služeb a odměny (ceny) pro soutěžící účastn ...
Zobrazit detail

Dotace na pořádání mistrovství ČR, Evropy a ve sportovních disciplínách Dotace na pořádání mistrovství ČR, Evropy a ve sportovních disciplínách

Tématická oblast: Kultura , Sociální , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Nezisková organizace , Ostatní
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Účelem poskytnutí dotace je podpořit pořádání oficiálních mistrovství na území Kraje, jejichž pořádání probíhá ve spolupráci s příslušným sportovním svazem.

II. Druh podpory

Výše dotace může činit nejméně 5 000 Kč a nejvýše 50 000 Kč.
Dotace může činit maximálně 50 % z celkových uznatelných nákladů mistrovství.
Souhrn poskytnutých dotací v kalendářním roce pro jednoho  ...
Zobrazit detail

Dotace na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách v Kraji Vysočina Dotace na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách v Kraji Vysočina

Tématická oblast: Kultura , Sociální , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Nezisková organizace , Ostatní
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Účelem dotace je podpořit sportovce při reprezentaci Kraje na mistrovství.

II. Druh podpory

U jednotlivců může dotace činit nejméně 3 000 Kč a nejvýše 25 000 Kč.
U kolektivů či výprav může dotace činit nejméně 3 000 Kč a nejvýše 40 000 Kč.
Souhrn poskytnutých dotací v kalendářním roce pro jednoho žadatele nepřesáhne 100 000 Kč.
U jednotlivců i kolektivů může dotace či ...
Zobrazit detail

Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v Kraji Vysočina Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v Kraji Vysočina

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 31.3.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Účelem dotace je poskytnutí finančních prostředků na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek. Jedná se zejména o statické posudky, restaurátorské průzkumy, stavebně historické průzkumy, stratigrafické, mykologické, dendrochronologické průzkumy jednotlivých konstrukcí a objektů, archeologické výzkumy a další.

II. Druh podpory

Dotace se poskytuje  ...
Zobrazit detail

Dotace v oblasti neprofesionálního umění v Kraji Vysočina Dotace v oblasti neprofesionálního umění v Kraji Vysočina

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Občan
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 30.11.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotaci pro pořadatele lze poskytnout pouze na krajské postupové a národní přehlídky (jimž předcházejí krajské postupové přehlídky) v oblasti neprofesionálního umění, které se konají v Kraji Vysočina.
Dotaci lze poskytnout účinkujícím z Kraje Vysočina při jejich účasti na národní přehlídce v jiném kraji. Dotace bude poskytnuta na částečnou úhradu nákladů spojených s účink ...
Zobrazit detail

Grantový program zaměřený na podporu zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích I., II. a III. třídy v Kraji Vysočina Grantový program zaměřený na podporu zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích I., II. a III. třídy v Kraji Vysočina

Tématická oblast: Infrastruktura , Doprava
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 28.4.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování při instalaci nových nebo obnově stávajících technických prostředků a opatření zvyšující bezpečnost silničního provozu ve městech a v obcích na silnicích I., II. a III. třídy v Kraji Vysočina. Dále zajistit spolufinancování při výstavbě a modernizaci zastávek veřejné linkové dopravy.

Podprogram A:
- ...
Zobrazit detail

Informační a komunikační technologie v Kraji Vysočina Informační a komunikační technologie v Kraji Vysočina

Tématická oblast: Informační systémy
Žadatel: Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 10.4.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování při budování eGovernmentu, ICT infrastruktury veřejné správy, elektronické bezpečnosti a zvyšování ICT gramotnosti a vzdělávání v Kraji Vysočina.
GP je rozčleněn na tři podprogramy:
Titul A: Webové stránky a elektronické služby
Titul B: Bezpečnost dat a virtualizace
Titul C: Vzdělávání

II. Druh podp ...
Zobrazit detail

Infrastruktura ICT v Kraji Vysočina Infrastruktura ICT v Kraji Vysočina

Tématická oblast: Informační systémy
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 17.4.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem je podpora rozvoje výstavby otevřených sítí a datových center v Kraji Vysočina. Grantový program usiluje o rozšíření a zkvalitnění dostupnosti digitálních služeb prostřednictvím datových sítí a to s důrazem na rozvoj tzv. NGA sítí (otevřených vysokorychlostních sítí nové generace).

II. Druh podpory

Celková alokace zdrojů činí 3 200 000 Kč.
Minimální výše finanční ...
Zobrazit detail

    1 | 2 | >  >>   celkový počet záznamů: 19


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz