Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 20.3.2017
    1 | 2 | >  >>   celkový počet záznamů: 13

Dotace pro začínající podnikatele v Jihomoravském kraji Dotace pro začínající podnikatele v Jihomoravském kraji

Tématická oblast: Inovace
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Občan
Umístění dotace: Jihomoravský kraj
Datum uzávěrky: 29.9.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotaci lze použít např. na:
pořízení budov a staveb,
pořízení strojů a zařízení,
pořízení výpočetní techniky včetně softwarového vybavení,
reklamu a nákup reklamních předmětů,
nákup pozemku,
pořízení nábytku do provozovny,
nákup dopravního prostředku,
pořízení nářadí,
pořízení licencí a patentů,
tvorbu webových stránek,
tvorbu katalogu zboží,
leasing,
úhradu nájemného za ...
Zobrazit detail

Dotační program na činnost národnostních menšin v Jihomoravském kraji Dotační program na činnost národnostních menšin v Jihomoravském kraji

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Jihomoravský kraj
Datum uzávěrky: 28.3.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Finanční podpora neinvestičních projektů zaměřených:
- na podporu vzdělávacích programů v oblasti národnostních menšin,
- na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže (činnost výtvarná, taneční, dramatická, sportovní) v oblasti národnostních menšin,
- na kulturní aktivity a akce národnostních menšin (včetně vydavatelské činnosti),
- na podporu mimořádných kulturních a ...
Zobrazit detail

Dotační program "Naplňování Koncepce podpory mládeže v Jihomoravském kraji" Dotační program ?Naplňování Koncepce podpory mládeže v Jihomoravském kraji?

Tématická oblast: Sociální , Vzdělávání , NNO
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Jihomoravský kraj
Datum uzávěrky: 3.4.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cíle Dotačního programu:
- podpořit naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020,
- podpořit rozvoj práce s mládeží a neformálního vzdělávání na krajské úrovni,
- podpořit dialog mladých lidí se zástupci krajů,
- vytvářet a rozšiřovat stávající nabídku volnočasových a dalších vybraných aktivit jak v rámci členské základny jednotlivých NNO, tak určených pr ...
Zobrazit detail

Dotační program v oblasti vodního hospodářství v Jihomoravském kraji Dotační program v oblasti vodního hospodářství v Jihomoravském kraji

Tématická oblast: Životní prostředí , Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Jihomoravský kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem dotačního programu je v souladu s ustanovením § 88 odst. 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů naplňovat účel vodního zákona a využívat příjmy z poplatků za odběr podzemní vody formou dotací na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury specifikovanou jednotlivými dotačními podprogra ...
Zobrazit detail

Finanční podpora na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji Finanční podpora na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji

Tématická oblast: Životní prostředí , Zemědělství
Žadatel: Občan
Umístění dotace: Jihomoravský kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2019
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmět podpory
- obnova a zajištění lesních porostů:
a) přirozená obnova a umělá obnova síjí (a),
b) umělá obnova sadbou první (b),
c) zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě (d),
- výchova lesních porostů:
a) výchova lesních porostů do 40 let věku porostu (prořezávky a předmýtní úmyslná těžba) (f),
b) zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 160 cm za účelem zaj ...
Zobrazit detail

Individuální dotace JMK Individuální dotace JMK

Tématická oblast: Všechny
Žadatel: Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Občan
Umístění dotace: Jihomoravský kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Tyto dotace jsou určeny pro konkrétního žadatele z důvodů zvláštního zřetele hodných, a to zejména pro okruh projektů, které nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů.

II. Druh podpory

Dotaci z rozpočtu kraje lze použít pouze na úhradu nákladů na realizaci projektu.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti lze předkládat celoročně.
Ko ...
Zobrazit detail

Interreg Rakousko-Česká republika Interreg Rakousko-Česká republika

Tématická oblast: Přeshraniční spolupráce , Životní prostředí , Infrastruktura , Inovace , Cestovní ruch , Vzdělávání , Sociální , Kultura
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Občan , Obec , Kraj
Umístění dotace: Jihočeský kraj , Kraj Vysočina , Jihomoravský kraj
Datum uzávěrky: 21.4.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

PO 1 - Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací - Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek; Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání.
PO 2 - Životní pro ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 42 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy " integrované projekty ITI IROP Výzva č. 42 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy ? integrované projekty ITI

Tématická oblast: Infrastruktura , Doprava
Žadatel: Kraj
Umístění dotace: Jihomoravský kraj , Moravskoslezský kraj , Olomoucký kraj , Plzeňský kraj , Středočeský kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 9. srpna 2016 průběžnou výzvu č. 42 "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty ITI " k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.1 "Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastru ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 60 "Sociální infrastruktura - integrované projekty ITI" IROP Výzva č. 60 ?Sociální infrastruktura - integrované projekty ITI

Tématická oblast: Infrastruktura , Sociální , Bydlení
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Ústecký kraj , Jihomoravský kraj , Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

a) Deinstitucionalizace sociálních služeb - budování zázemí pro sociální služby definované zákonem o sociálních službách (více viz text výzev a Specifická pravidla). Podporované služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.
b) Rozvoj sociálních služeb - nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociá ...
Zobrazit detail

Jihomoravský kraj - Dotační program v oblasti vodního hospodářství Jihomoravský kraj - Dotační program v oblasti vodního hospodářství

Tématická oblast: Životní prostředí , Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Jihomoravský kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmět dotace: podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury specifikovaná jednotlivými dotačními podprogramy

Podprogram 1.
1. Podpora v oblasti vodárenství
Cílem podprogramu je podporovat investiční projekty určené ke zvýšení podílu obyvatel zásobených z veřejných vodovodů, včetně dostupnosti kvalitní pitné vody, podpora obnovy zastaralých a funkčně nevyhov ...
Zobrazit detail

    1 | 2 | >  >>   celkový počet záznamů: 13


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz