Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 28.4.2017
    1 | 2 | >  >>   celkový počet záznamů: 16

Dotace na získání trenérské licence v Olomouckém kraji Dotace na získání trenérské licence v Olomouckém kraji

Tématická oblast: Vzdělávání
Žadatel: Občan
Umístění dotace: Olomoucký kraj
Datum uzávěrky: 31.5.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem dotačního titulu je zkvalitnění sportovní přípravy dětí a mládeže v kolektivních a individuálních sportech ve sportovních oddílech v regionu Olomouckého kraje. Je určen k částečnému pokrytí účastnického poplatku pro trenéry mládeže k získání trenérské licence A, B, C.

II. Druh podpory

Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 10 000 Kč.
Minimální výše dota ...
Zobrazit detail

Interreg V-A Česká republika - Polsko - Technická pomoc Interreg V-A Česká republika - Polsko - Technická pomoc

Tématická oblast: Vzdělávání , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Liberecký kraj , Moravskoslezský kraj , Olomoucký kraj , Pardubický kraj , Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Jedná se o finanční podporu, která má zabezpečit kvalitní řízení a provádění programu např. formou vzdělávání pracovníků zapojených do programu, poskytováním poradenských služeb potenciálním žadatelům nebo realizací aktivit publicity atd.

Podporovanými aktivitami jsou:
- Ustavení a zajištění fungování řídících a implementačních struktur a zajištění řádné implementace  ...
Zobrazit detail

Interreg V-A Česká republika - Polsko Vzdělání a kvalifikace Interreg V-A Česká republika - Polsko Vzdělání a kvalifikace

Tématická oblast: Vzdělávání , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Liberecký kraj , Královéhradecký kraj , Pardubický kraj , Olomoucký kraj , Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 15.6.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřující k jejich využití pro udržitelný rozvoj společného pohraničí.
Podpora využití nehmotného kulturního dědictví.
Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu s výjimkou rekonstrukce/přestavby a modernizace stávajících lokálních a regio ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 42 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy " integrované projekty ITI IROP Výzva č. 42 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy ? integrované projekty ITI

Tématická oblast: Infrastruktura , Doprava
Žadatel: Kraj
Umístění dotace: Jihomoravský kraj , Moravskoslezský kraj , Olomoucký kraj , Plzeňský kraj , Středočeský kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 9. srpna 2016 průběžnou výzvu č. 42 "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty ITI " k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.1 "Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastru ...
Zobrazit detail

OP ŽP - 84. výzva, PO 3, SC 3.1 - Prevence vzniku odpadů OP ŽP - 84. výzva, PO 3, SC 3.1 - Prevence vzniku odpadů

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Kraj , Obec , Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců)
Umístění dotace: Olomoucký kraj
Datum uzávěrky: 2.1.2019
Popis:
I. Předmět a účel podpory

- Předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů prostřednictvím domácích kompostérů pro občany (nikoliv kompostéry pro veřejnou zeleň).
- Předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu, a to prostřednictvím rozšíření/vybudování sběrné sítě kontejnerů.
- Budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů.
- Zavádění tzv. systému "door-to-door" ( ...
Zobrazit detail

OP ŽP - 85. výzva, PO 3, SC 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů OP ŽP - 85. výzva, PO 3, SC 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Občan , Obec , Kraj
Umístění dotace: Jihomoravský kraj , Olomoucký kraj , Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 2.1.2019
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podporovaná aktivita 3.2.1: Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů.
Podporovaná aktivita 3.2.2: Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů.
Podporovaná aktivita 3.2.3: Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury.
Podporovaná aktivita 3.2.4: Výstavba a modernizace zařízení pro na ...
Zobrazit detail

Prorodinná opatření - MAS Uničovsko - 1 Prorodinná opatření - MAS Uničovsko - 1

Tématická oblast: Infrastruktura , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Občan , Obec
Umístění dotace: Olomoucký kraj
Datum uzávěrky: 31.5.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt).
Doprovody na kroužky a zájmové aktivity.
Příměstské tábory.
Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora.
Dětské skupiny:
a) Dětská skupina pro veřejnost.
b) Podniková dětská skupina.
Vzdělávání pečujících osob.

II. Druh podpory

Minimáln ...
Zobrazit detail

Příspěvek na činnost, akce a projekty spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje Příspěvek na činnost, akce a projekty spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Nezisková organizace , Občan
Umístění dotace: Olomoucký kraj
Datum uzávěrky: 31.7.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Důvodem poskytnutí dotace je zajištění podpory hasičů (fyzických osob), spolků a pobočných spolků hasičů, podpora tradičních i nových soutěží v hasičském sportu a práce s mládeží v rámci jednotlivých spolků. Tato podpora byla deklarována i novým vedením kraje v rámci priorit pro aktuální volební období.

Dotace se poskytují:
a) na činnost krajského spolku hasičů Čech, Mo ...
Zobrazit detail

1. Výzva MAS-Partnerství Moštěnka, o.p.s. - OPZ-Podpora prorodinných opatření-I. 1. Výzva MAS-Partnerství Moštěnka, o.p.s. - OPZ-Podpora prorodinných opatření-I.

Tématická oblast: Infrastruktura , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Olomoucký kraj , Zlínský kraj
Datum uzávěrky: 30.5.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem výzvy je zvýšit dostupnosti služeb péče o děti a podpořit opatření na slaďování pracovního, soukromého a rodinného života a znovu začlenění žen (s malými dětmi či pečující o závislé osoby) na trh práce. Především jde o zlepšení cenově dostupných a kvalitních zařízení a služeb péče o děti, rozšíření jejich provozu v odpoledních hodinách. Dále možnosti podpory denníc ...
Zobrazit detail

1.Výzva MAS Horní Pomoraví-IROP-Bezpečnost dopravy I. 1.Výzva MAS Horní Pomoraví-IROP-Bezpečnost dopravy I.

Tématická oblast: Infrastruktura , Doprava
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Olomoucký kraj
Datum uzávěrky: 23.5.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.
Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy.
Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů  ...
Zobrazit detail

    1 | 2 | >  >>   celkový počet záznamů: 16


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz