Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 13.2.2017
    1 | 2 | >  >>   celkový počet záznamů: 11

Dotace na získání trenérské licence v Olomouckém kraji Dotace na získání trenérské licence v Olomouckém kraji

Tématická oblast: Vzdělávání
Žadatel: Občan
Umístění dotace: Olomoucký kraj
Datum uzávěrky: 31.5.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem dotačního titulu je zkvalitnění sportovní přípravy dětí a mládeže v kolektivních a individuálních sportech ve sportovních oddílech v regionu Olomouckého kraje. Je určen k částečnému pokrytí účastnického poplatku pro trenéry mládeže k získání trenérské licence A, B, C.

II. Druh podpory

Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 10 000 Kč.
Minimální výše dota ...
Zobrazit detail

Interreg V-A Česká republika - Polsko - Technická pomoc Interreg V-A Česká republika - Polsko - Technická pomoc

Tématická oblast: Vzdělávání , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Liberecký kraj , Moravskoslezský kraj , Olomoucký kraj , Pardubický kraj , Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Jedná se o finanční podporu, která má zabezpečit kvalitní řízení a provádění programu např. formou vzdělávání pracovníků zapojených do programu, poskytováním poradenských služeb potenciálním žadatelům nebo realizací aktivit publicity atd.

Podporovanými aktivitami jsou:
- Ustavení a zajištění fungování řídících a implementačních struktur a zajištění řádné implementace  ...
Zobrazit detail

Interreg V-A Česká republika - Polsko Společné řízení rizik Interreg V-A Česká republika - Polsko Společné řízení rizik

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Liberecký kraj , Královéhradecký kraj , Pardubický kraj , Olomoucký kraj , Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 7.3.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotace na přeshraniční akceschopnost, tedy schopnost včasné, efektivní a koordinované reakce na existující rizika a hrozby environmentální povahy, nebo vyvolané lidskou činností.

Investiční priority:
- Investice do rozvoje společných či propojených systémů prevence, monitoringu, reakce a odstraňování následků rizik.
- Investiční opatření směřující ke zvýšení schopnosti  ...
Zobrazit detail

Interreg V-A Česká republika - Polsko Vzdělání a kvalifikace Interreg V-A Česká republika - Polsko Vzdělání a kvalifikace

Tématická oblast: Vzdělávání , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Liberecký kraj , Královéhradecký kraj , Pardubický kraj , Olomoucký kraj , Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 15.6.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřující k jejich využití pro udržitelný rozvoj společného pohraničí.
Podpora využití nehmotného kulturního dědictví.
Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu s výjimkou rekonstrukce/přestavby a modernizace stávajících lokálních a regio ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 42 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy " integrované projekty ITI IROP Výzva č. 42 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy ? integrované projekty ITI

Tématická oblast: Infrastruktura , Doprava
Žadatel: Kraj
Umístění dotace: Jihomoravský kraj , Moravskoslezský kraj , Olomoucký kraj , Plzeňský kraj , Středočeský kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 9. srpna 2016 průběžnou výzvu č. 42 "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty ITI " k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.1 "Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastru ...
Zobrazit detail

Podpora cestovního ruchu v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava v Olomouckém kraji Podpora cestovního ruchu v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava v Olomouckém kraji

Tématická oblast: Cestovní ruch , Kultura
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Občan , Obec
Umístění dotace: Olomoucký kraj
Datum uzávěrky: 28.2.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Obecným účelem vyhlášeného dotačního titulu Podpora cestovního ruchu v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava je podpora akcí/projektů, které splňují následující kritéria:
a) dobře turisticky dostupné, s kvalitní sítí dopravní infrastruktury,
b) efektivně využívající celé portfolio svého širokého přirozeného potenciálu a svého dobrého image,
c) atraktivní pro r ...
Zobrazit detail

Podpora kinematografie v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava v Olomouckém kraji Podpora kinematografie v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava v Olomouckém kraji

Tématická oblast: Cestovní ruch , Kultura
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Občan , Obec
Umístění dotace: Olomoucký kraj
Datum uzávěrky: 28.2.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Obecným účelem vyhlášeného dotačního titulu je:
a) motivace filmařů k využití území turistických regionů Jeseníky a Střední Morava k natáčení AVD a podpora natáčení v regionech,
b) prezentace turistických regionů Jeseníky a Střední Morava prostřednictvím AVD,
c) zvýšení povědomí o turistických regionech Jeseníky a Střední Morava,
d) budování značky Olomouckého kraje jako ...
Zobrazit detail

Podpora sportovních akcí v Olomouckém kraji Podpora sportovních akcí v Olomouckém kraji

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Olomoucký kraj
Datum uzávěrky: 28.2.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem dotačního titulu je podpořit organizaci sportovních akcí v regionu Olomouckého kraje. Dotace je zaměřena zejména do oblasti přípravy sportovního areálu, nákupu sportovního materiálu, nákupu pohárů, medailí a cen pro účastníky a materiální a technické zabezpečení poskytovatelem podporované akce.

Obecným účelem vyhlášeného dotačního titulu je za finanční spoluúčasti ...
Zobrazit detail

Podpora výstavby a opravy cyklostezek v Olomouckém kraji Podpora výstavby a opravy cyklostezek v Olomouckém kraji

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Olomoucký kraj
Datum uzávěrky: 24.2.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Obecným účelem vyhlášeného dotačního programu je podpora zvyšování bezpečnosti cyklistické dopravy na území Olomouckého kraje.

Důvodem vyhlášení dotačního programu je podpora zvyšování bezpečnosti cyklistické dopravy na území Olomouckého kraje. Současně má program podporou budování cyklostezek jako samostatných dopravních tras přispívat ke zlepšení ekologicky šetrné dop ...
Zobrazit detail

Program Podpora budování a rekonstrukce přechodů pro chodce v Olomouckém kraji Program Podpora budování a rekonstrukce přechodů pro chodce v Olomouckém kraji

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Olomoucký kraj
Datum uzávěrky: 24.2.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Důvodem vyhlášení dotačního programu je podpora zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích budováním přechodů pro chodce na silnicích I., II. a III. třídy jejich nasvětlením, bezbariérovou úpravou, popř. jinou bezpečnostní úpravou (např. místo pro přecházení) a rekonstrukce přechodů pro chodce v průtazích obcí na silnicích I., II. a III. třídy, zvyšující bez ...
Zobrazit detail

    1 | 2 | >  >>   celkový počet záznamů: 11


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz