Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 13.2.2017
   celkový počet záznamů: 9

BESIP Zlínského kraje BESIP Zlínského kraje

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Zlínský kraj
Datum uzávěrky: 24.2.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotační titul 1: Zlepšování přehlednosti přechodů pro chodce, míst pro přecházení a zajištění jejich řádné viditelnosti
Dotační titul 2: Zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích pomocí dopravně inženýrských opatření

II. Druh podpory

Dotační titul 1
- Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 40 000 Kč.
- Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 80 000 Kč.
Dotačn ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 64 Sociální podnikání - integrované projekty IPRÚ IROP Výzva č. 64 Sociální podnikání - integrované projekty IPRÚ

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace
Umístění dotace: Liberecký kraj , Zlínský kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Ve výzvách bude podporován vznik nového sociálního podniku, a to založením nového podnikatelského subjektu a rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem. Dále rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k  ...
Zobrazit detail

Podpora ekologických aktivit v Zlínském kraji Podpora ekologických aktivit v Zlínském kraji

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Zlínský kraj
Datum uzávěrky: 24.2.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem programu je zvýšení kvality a profesionality činnosti subjektů působících v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen EVVO) na území Zlínského kraje, posílení preventivní úlohy EVVO jako součásti ochrany přírody a krajiny a péče o životní prostředí, zvýšení dostupnosti kvalitních služeb EVVO a větší propojení s aktivitami podporujícími partne ...
Zobrazit detail

Podpora včelařství ve Zlínském kraji Podpora včelařství ve Zlínském kraji

Tématická oblast: Zemědělství
Žadatel: Občan
Umístění dotace: Zlínský kraj
Datum uzávěrky: 3.3.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem Programu je podpora začínajících i stávajících včelařů ve Zlínském kraji.
Důvodem poskytnutí dotace je potřeba zkvalitnit chov včelstev, udržet a zlepšit opylovací službu ve Zlínském kraji a podpořit obměnu včelího díla.
V rámci uvedené poskytnuté dotace jsou očekávány následující dopady: obměna a navýšení počtu úlů a včelstev, obnova včelího díla a tím snížení vý ...
Zobrazit detail

Podpora zmírnění následků sucha v lesích ve Zlínském kraji Podpora zmírnění následků sucha v lesích ve Zlínském kraji

Tématická oblast: Životní prostředí , Zemědělství
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Zlínský kraj
Datum uzávěrky: 10.3.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem Programu je podpořit provádění lesnických činností s vyšším kladným dopadem na plnění mimoprodukčních funkcí lesů, zvýšení biodiverzity lesních porostů, opatření zvyšujících odolnost lesních porostů. Zadržení vody v krajině a zamezení rychlého odtoku vody z území budováním příčných přehrážek v nových nebo již existujících odvodňovacích objektech, údolích a cestách. ...
Zobrazit detail

Program jednorázové akce v oblasti mládeže a sporu ve Zlínském kraji Program jednorázové akce v oblasti mládeže a sporu ve Zlínském kraji

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Zlínský kraj
Datum uzávěrky: 7.6.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem Programu je zvýšení sportovní úrovně dětí a mládeže a nabídky volnočasových aktivit ve Zlínském kraji. Důvodem podpory je naplňování Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve Zlínském kraji - strategický cíl A - Zajištění široké nabídky sportovních aktivit. V rámci uvedené podpory jsou očekávány následující dopady: rozvoj mládežnických a sportovních aktivit.

Podpor ...
Zobrazit detail

Program na podporu obnovy venkova ve Zlínském kraji Program na podporu obnovy venkova ve Zlínském kraji

Tématická oblast: Infrastruktura , Sociální
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Zlínský kraj
Datum uzávěrky: 15.2.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem Programu je obnova a zachování specifických hodnot venkovského prostoru podporou projektů směřujících k obnově a údržbě obecního majetku a podpora zpracování územních plánů.

Dotační titul 1: Projekty na obnovu obecního majetku
Dotační titul 2: Projekty na zpracování územních plánů

II. Druh podpory

Dotační titul 1 - Projekty na obnovu obecního majetku
- Minimální ...
Zobrazit detail

Program pro poskytnutí podpory na vodohospodářskou infrastrukturu v obcích Zlínského kraje Program pro poskytnutí podpory na vodohospodářskou infrastrukturu v obcích Zlínského kraje

Tématická oblast: Životní prostředí , Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Zlínský kraj
Datum uzávěrky: 4.8.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Důvodem poskytnutí dotace je naplňování státní politiky plánování v oblasti vod a Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje za účelem zvýšení kvality životního prostředí a života obyvatel v sídelních útvarech do 2000 obyvatel a místních (městských) částech ve Zlínském kraji.
V rámci uvedené poskytnuté dotace jsou očekávány následující dopady:
- zlepšení zásobo ...
Zobrazit detail

Program Vouchery Asistence ve Zlínském kraji Program Vouchery Asistence ve Zlínském kraji

Tématická oblast: Inovace
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Zlínský kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2019
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Zlínský kraj vyhlašuje Program Vouchery Asistence s alokací 3 mil. Kč v rámci projektu Smart Akcelerátor Zlínského kraje. Jedná se o poskytnutí dotace veřejným subjektům na podporu přípravy projektů, které přispějí k naplnění alespoň jednoho ze strategických cílů Regionální inovační strategie Zlínského kraje.

Podporovanými aktivitami jsou:
Příprava strategického projekt ...
Zobrazit detail

   celkový počet záznamů: 9


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz