Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 16.10.2017
   celkový počet záznamů: 6

Inovační vouchery Zlínského kraje Inovační vouchery Zlínského kraje

Tématická oblast: Inovace , Průmysl , MSP
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců)
Umístění dotace: Zlínský kraj
Datum uzávěrky: 1.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem Programu je podpořit netechnické kompetence firem (design, marketing) při inovacích svých produktů a jejich úspěšném uvádění na trh. Zároveň chce podpořit rozvoj kreativního průmyslu spoluprací s inovačními podniky Zlínského kraje, zejména z průmyslových odvětví, stavebnictví a vybraných služeb.

II. Druh podpory

Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 50 000 Kč. ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 64 Sociální podnikání - integrované projekty IPRÚ IROP Výzva č. 64 Sociální podnikání - integrované projekty IPRÚ

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace
Umístění dotace: Liberecký kraj , Zlínský kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Ve výzvách bude podporován vznik nového sociálního podniku, a to založením nového podnikatelského subjektu a rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem. Dále rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k  ...
Zobrazit detail

Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Zlínský kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji směřuje ke zkvalitnění a zachování tradičního kreativního odvětví, zatraktivnění a využití potenciálu Zlínského kraje pro rozvoj audiovize, vlajkové lodi kreativních průmyslů.

II. Druh podpory

Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 50 000 Kč.
Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 2 000 000 Kč.
Maximální mír ...
Zobrazit detail

Program na podporu kulturních aktivit a akcí ve Zlínském kraji Program na podporu kulturních aktivit a akcí ve Zlínském kraji

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Zlínský kraj
Datum uzávěrky: 23.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Realizace mimořádných kulturních akcí místního, regionálního a nadregionálního významu zejména v oblastech:
- Estetická výchova dětí a mládeže.
- Rozvoj amatérské a místní kultury, zájmové umělecké činnosti.
- Podpora profesionálních kulturních aktivit.
- Podpora řemesel s podmínkou účasti min. 3 osob, které jsou držiteli některého z ocenění (Mistr tradiční rukodělné výr ...
Zobrazit detail

Program Vouchery Asistence ve Zlínském kraji Program Vouchery Asistence ve Zlínském kraji

Tématická oblast: Inovace
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Zlínský kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2019
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Zlínský kraj vyhlašuje Program Vouchery Asistence s alokací 3 mil. Kč v rámci projektu Smart Akcelerátor Zlínského kraje. Jedná se o poskytnutí dotace veřejným subjektům na podporu přípravy projektů, které přispějí k naplnění alespoň jednoho ze strategických cílů Regionální inovační strategie Zlínského kraje.

Podporovanými aktivitami jsou:
Příprava strategického projekt ...
Zobrazit detail

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje II, tzv. kotlíkové dotace Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje II, tzv. kotlíkové dotace

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Občan
Umístění dotace: Zlínský kraj
Datum uzávěrky: 27.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmětem podpory bude výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 za:
- kotel výhradně na biomasu s automatickou podávkou paliva;
- kotel výhradně na biomasu s ruční podávkou paliva;
- automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný kotel);
- tepelné čerpadlo;
- plynový kondenzační kotel.

II. Druh podpor ...
Zobrazit detail

   celkový počet záznamů: 6


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz