Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 26.6.2017
    1 | 2 | >  >>   celkový počet záznamů: 16

Interreg V-A Česká republika - Polsko - Technická pomoc Interreg V-A Česká republika - Polsko - Technická pomoc

Tématická oblast: Vzdělávání , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Liberecký kraj , Moravskoslezský kraj , Olomoucký kraj , Pardubický kraj , Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Jedná se o finanční podporu, která má zabezpečit kvalitní řízení a provádění programu např. formou vzdělávání pracovníků zapojených do programu, poskytováním poradenských služeb potenciálním žadatelům nebo realizací aktivit publicity atd.

Podporovanými aktivitami jsou:
- Ustavení a zajištění fungování řídících a implementačních struktur a zajištění řádné implementace  ...
Zobrazit detail

INTERREG V-A Česká republika - Polsko Výzva z Fondu mikroprojektů Sielsia INTERREG V-A Česká republika - Polsko Výzva z Fondu mikroprojektů Sielsia

Tématická oblast: Životní prostředí , Přeshraniční spolupráce , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 30.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Tato výzva se zaměřuje na projekty malého rozsahu - tzv. mikroprojekty, a to jak neinvestičního, tak investičního charakteru. V novém programu mohou být mikroprojekty financovány z prostředků prioritních os 2, 3 a 4, přičemž příslušný euroregion jako Správce Fondu mikroprojektů určí, zda využije všechny prioritní osy a v jaké míře.

Podporovanými aktivitami jsou:
- Prior ...
Zobrazit detail

INTERREG V-A Česká republika - Polsko Výzva z Fondu mikroprojektů Těšínské Slezsko INTERREG V-A Česká republika - Polsko Výzva z Fondu mikroprojektů Těšínské Slezsko

Tématická oblast: Životní prostředí , Přeshraniční spolupráce , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2023
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotační program na podporu spolufinancování mikroprojektů v oblasti Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński. Podporovány budou především projekty z prioritních os 2, 3 a 4.
Podporovanými aktivitami jsou:
- Prioritní osa 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti.
- Prioritní osa 3 - Vzdělání a kvalifikace.
- Prioritní osa 4 - S ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 42 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy " integrované projekty ITI IROP Výzva č. 42 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy ? integrované projekty ITI

Tématická oblast: Infrastruktura , Doprava
Žadatel: Kraj
Umístění dotace: Jihomoravský kraj , Moravskoslezský kraj , Olomoucký kraj , Plzeňský kraj , Středočeský kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 9. srpna 2016 průběžnou výzvu č. 42 "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty ITI " k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.1 "Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastru ...
Zobrazit detail

Moravskoslezský kraj - Příspěvky na ozdravné pobyty Moravskoslezský kraj - Příspěvky na ozdravné pobyty

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 1.9.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotace je poskytovatelem poskytována na úhradu neinvestičních uznatelných nákladů spojených s realizací ozdravných pobytů s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest, organizovaných příjemcem dotace.
Dotace na:
- dopravu, je-li organizována příjemcem dotace,
- ubytování v místě realizace ozdravného pobytu,
- stravování po dobu realizace ozdravného pobytu,
-  ...
Zobrazit detail

OP ŽP - 85. výzva, PO 3, SC 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů OP ŽP - 85. výzva, PO 3, SC 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Občan , Obec , Kraj
Umístění dotace: Jihomoravský kraj , Olomoucký kraj , Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 2.1.2019
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podporovaná aktivita 3.2.1: Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů.
Podporovaná aktivita 3.2.2: Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů.
Podporovaná aktivita 3.2.3: Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury.
Podporovaná aktivita 3.2.4: Výstavba a modernizace zařízení pro na ...
Zobrazit detail

Podmínky dotačního programu Soutěž o nejlepší chytrá řešení v Moravskoslezském kraji pro rok 2017 Podmínky dotačního programu Soutěž o nejlepší chytrá řešení v Moravskoslezském kraji pro rok 2017

Tématická oblast: Inovace
Žadatel: Nezisková organizace , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců)
Umístění dotace: Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 10.8.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotační titul č. 1: Podpora zavádění inteligentních technologií v oblasti úspor.
Dotační titul č. 2: Podpora zavádění inteligentních technologií v dopravě.
Dotační titul č. 3: Podpora zavádění inteligentních technologií v infrastruktuře.
Dotační titul č. 4: Podpora zavádění inteligentních technologií ve zdravotnictví.
Dotační titul č. 5: Podpora zavádění inteligentních t ...
Zobrazit detail

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Moravskoslezském kraji Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Moravskoslezském kraji

Tématická oblast: Vzdělávání , Životní prostředí
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 14.7.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora badatelsky orientovaného vyučování.
Podpora aktivit na školních zahradách (péče o školní zahradu).
Podpora systematického vzdělávání koordinátorů EVVO.
Propojení standardního edukativního chodu škol s okolním prostředím.

V rámci tohoto programu budou podporovány školní projekty, které umožní aktivně a odpovědně realizovat dlouhodobé školní projekty EVVO dle výše ...
Zobrazit detail

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji

Tématická oblast: MSP , Inovace
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace
Umístění dotace: Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 14.7.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotační titul 1 - podpora přípravy a vypracování dokumentace projektového záměru, který je v souladu s krajskou RIS3 strategií, a který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí a poskytování dotací do relevantní výzvy dotačního programu na národní či evropské úrovni.
Dotační titul 2 - podpora začínajících podniků při vývoji inovativního podnikatelského záměru.

II. D ...
Zobrazit detail

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji

Tématická oblast: Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 14.7.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

V rámci tohoto dotačního programu budou poskytovány dotace vysokým školám určené na podporu talentovaných studentů doktorského studia.

II. Druh podpory

Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů projektu do výše maximálně 90 %, minimální podíl příjemce dotace je 10 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

III. Organizační zabezpečení

 ...
Zobrazit detail

    1 | 2 | >  >>   celkový počet záznamů: 16


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz