Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 20.3.2017
   celkový počet záznamů: 9

Interreg V-A Česká republika - Polsko - Technická pomoc Interreg V-A Česká republika - Polsko - Technická pomoc

Tématická oblast: Vzdělávání , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Liberecký kraj , Moravskoslezský kraj , Olomoucký kraj , Pardubický kraj , Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Jedná se o finanční podporu, která má zabezpečit kvalitní řízení a provádění programu např. formou vzdělávání pracovníků zapojených do programu, poskytováním poradenských služeb potenciálním žadatelům nebo realizací aktivit publicity atd.

Podporovanými aktivitami jsou:
- Ustavení a zajištění fungování řídících a implementačních struktur a zajištění řádné implementace  ...
Zobrazit detail

INTERREG V-A Česká republika - Polsko Výzva z Fondu mikroprojektů Sielsia INTERREG V-A Česká republika - Polsko Výzva z Fondu mikroprojektů Sielsia

Tématická oblast: Životní prostředí , Přeshraniční spolupráce , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 30.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Tato výzva se zaměřuje na projekty malého rozsahu - tzv. mikroprojekty, a to jak neinvestičního, tak investičního charakteru. V novém programu mohou být mikroprojekty financovány z prostředků prioritních os 2, 3 a 4, přičemž příslušný euroregion jako Správce Fondu mikroprojektů určí, zda využije všechny prioritní osy a v jaké míře.

Podporovanými aktivitami jsou:
- Prior ...
Zobrazit detail

INTERREG V-A Česká republika - Polsko Výzva z Fondu mikroprojektů Těšínské Slezsko INTERREG V-A Česká republika - Polsko Výzva z Fondu mikroprojektů Těšínské Slezsko

Tématická oblast: Životní prostředí , Přeshraniční spolupráce , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2023
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotační program na podporu spolufinancování mikroprojektů v oblasti Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński. Podporovány budou především projekty z prioritních os 2, 3 a 4.
Podporovanými aktivitami jsou:
- Prioritní osa 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti.
- Prioritní osa 3 - Vzdělání a kvalifikace.
- Prioritní osa 4 - S ...
Zobrazit detail

Interreg V-A Česká republika - Polsko Vzdělání a kvalifikace Interreg V-A Česká republika - Polsko Vzdělání a kvalifikace

Tématická oblast: Vzdělávání , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Liberecký kraj , Královéhradecký kraj , Pardubický kraj , Olomoucký kraj , Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 15.6.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřující k jejich využití pro udržitelný rozvoj společného pohraničí.
Podpora využití nehmotného kulturního dědictví.
Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu s výjimkou rekonstrukce/přestavby a modernizace stávajících lokálních a regio ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 42 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy " integrované projekty ITI IROP Výzva č. 42 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy ? integrované projekty ITI

Tématická oblast: Infrastruktura , Doprava
Žadatel: Kraj
Umístění dotace: Jihomoravský kraj , Moravskoslezský kraj , Olomoucký kraj , Plzeňský kraj , Středočeský kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 9. srpna 2016 průběžnou výzvu č. 42 "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty ITI " k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.1 "Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastru ...
Zobrazit detail

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II - kotle na biomasu a tepelná čerpadla Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II - kotle na biomasu a tepelná čerpadla

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Občan
Umístění dotace: Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 31.3.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje:
- kotel na pevná paliva - výhradně na biomasu (např.: pelety, štěpka, dřevěné brikety, kusové dřevo apod.).
- tepelné čerpadlo.
Předmětem podpory bude dále, doplňkově k výše uvedeným novým zdrojům tepla, i instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu tepl ...
Zobrazit detail

Moravskoslezský kraj - Příspěvky na ozdravné pobyty Moravskoslezský kraj - Příspěvky na ozdravné pobyty

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 1.9.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotace je poskytovatelem poskytována na úhradu neinvestičních uznatelných nákladů spojených s realizací ozdravných pobytů s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest, organizovaných příjemcem dotace.
Dotace na:
- dopravu, je-li organizována příjemcem dotace,
- ubytování v místě realizace ozdravného pobytu,
- stravování po dobu realizace ozdravného pobytu,
-  ...
Zobrazit detail

Program na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost v Moravskoslezském kraji Program na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost v Moravskoslezském kraji

Tématická oblast: Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 14.4.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem dotace je podpora zlepšení dostupnosti primární péče obyvatelům Moravskoslezského kraje. Důvodem podpory je získat kvalifikované lékaře v oboru praktické lékařství pro děti a dorost a všeobecné praktické lékařství, potřebné pro zajištění primární péče pro obyvatele kraje.

Dotace je určena na částečnou úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním lékaře - ...
Zobrazit detail

Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel v Moravskoslezském kraji Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel v Moravskoslezském kraji

Tématická oblast: Životní prostředí , Infrastruktura , Cestovní ruch , Přeshraniční spolupráce , Doprava
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora rozvojových záměrů malých obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na kofinancování vlastního podílu příjemce při čerpání dotací z fondů Evropské unie.
Důvodem podpory stanoveného účelu je snaha podpořit realizaci projektů financovaných z fondů EU a zvýšit dostupnost realizace projektů z operačních programů i pro venkovské obla ...
Zobrazit detail

   celkový počet záznamů: 9


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz