Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 31.12.2017
<<  <  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >  >>   celkový počet záznamů: 344

Město Pardubice - Dotace z rezervy Rady města, primátora a náměstků Město Pardubice - Dotace z rezervy Rady města, primátora a náměstků

Tématická oblast: Všechny
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Občan
Umístění dotace: Pardubice
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Hlavním smyslem poskytování individuálních dotací z rezerv Rady, primátora a náměstků je poskytnutí finančních prostředků na jiný účel určený žadatelem v žádosti, než který je uveden v Programech, které každoročně vyhlašuje statutární město Pardubice na webových stránkách www.pardubice.eu/urad/radnice/verejna-podpora-dotace-a-granty/, nebo na účel uvedený v Programech a  ...
Zobrazit detail

Město Plzeň - Dotační program na podporu sportu a tělovýchovy Město Plzeň - Dotační program na podporu sportu a tělovýchovy

Tématická oblast: Infrastruktura , Kultura , Vzdělávání
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Plzeň-město
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže do 23 let, podpora jak stávajících, tak i nově se rozvíjejících činností v oblasti sportu a tělovýchovy na území města, podpora pořádání sportovních soutěží (zejména výkonnostního charakteru) a sportovních akcí pro ostatní skupiny populace na území města, podpora handicapovaných sportovců, zlepšení sociálního zázemí ve sportovníc ...
Zobrazit detail

Město Plzeň - Podpora kongresového turismu Město Plzeň - Podpora kongresového turismu

Tématická oblast: Cestovní ruch , Kultura
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Občan
Umístění dotace: Plzeň
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Město Plzeň podpoří formou zlevněného jízdného v městské veřejné dopravě rozvoj kongresového turismu a akce kulturního a sportovního rázu formou tzv. hromadné jízdenky. Pořadatelé akcí s účastí nad 100 osob a jedním přenocováním v Plzni mají možnost zakoupit u PMDP a.s. pro účastník své akce zlevněné 24hodinové jízdné.

II. Druh podpory

Odbor prezentace a marketingu po ...
Zobrazit detail

Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v Královéhradeckém kraji Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v Královéhradeckém kraji

Tématická oblast: Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 1.3.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Rozvoj dvou a vícestranných mezinárodních kontaktů na bázi reciprocity, organizování dvou i vícestranných jednorázových setkávání u nás i v zahraničí, mezinárodní tábory u nás i v zahraničí, účast a pořádání mezinárodních vzdělávacích i jiných akcí nebo projektů, reprezentace kraje v zahraničí. Určeno dětem a mládeži od 10 do 26 let.

II. Druh podpory

Maximální možná mí ...
Zobrazit detail

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. - IROP - Předškolní a školní vzdělávání Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. - IROP - Předškolní a školní vzdělávání

Tématická oblast: Infrastruktura , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Jihomoravský kraj
Datum uzávěrky: 3.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Aktivita infrastruktura předškolního vzdělávání: Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.
Aktivita infrastruktura základních škol, infrastruktura středních škol: Stavby, staveb ...
Zobrazit detail

MK ČR - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - část C MK ČR - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - část C

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.8.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

C. Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu.

II. Druh podpory

Finanční prostředky jsou žadatelům poskytnuty formou dotace.
Finanční prostředky mohou být poskytnuty až do 90 % celkových neinvestičních nákladů.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti o poskytnutí dotace z programu ISO pro rok 2018 v části C/ je možno podávat průběžně, nejpozději však s datem o ...
Zobrazit detail

MK ČR Podpora překladu české literatury MK ČR Podpora překladu české literatury

Tématická oblast: Kultura , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 15.4.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Grant je určen na podporu vydávání překladů původní české literatury v zahraničí; lze žádat o podporu:
1) celé knihy (nebo tematického čísla časopisu, kde je původní české literatuře věnováno minimálně 50 % celkového rozsahu),
2) ukázky v rozsahu 10-25 normostran textu.

II. Druh podpory

V rámci žádosti o podporu vydání překladu celé knihy lze žádat o podporu překladu ( ...
Zobrazit detail

MK ČR Podpora regionálních kulturních tradic MK ČR Podpora regionálních kulturních tradic

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.4.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Projekty na podporu kulturních aktivit spojených s významným výročím měst a obcí, s významným výročím kulturně-historických událostí a s významným výročím význačných osobností českého původu působících v oblasti kultury, jejichž význam (působení) překračuje rámec regionu. Za významná jubilea jsou považována výročí "kulatá" (např. 100., 200., apod.), popř. výročí "půlkula ...
Zobrazit detail

MK ČR Podpora regionálních kulturních tradic - Připomínka a oslava významných výročí roku 2018 spjatých s naší státností (1918, 1968, 1993) MK ČR Podpora regionálních kulturních tradic - Připomínka a oslava významných výročí roku 2018 spjatých s naší státností (1918, 1968, 1993)

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.4.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotace na podporu kulturních akcí a projektů spjatých s oslavami a připomínkami významných výročí roku 2018 spjatých s naší státností (1918, 1968, 1993), vyjma projektů zaměřených na oslavy a připomínky konce 1. světové války.

II. Druh podpory

Neinvestiční dotace se může poskytnout do výše 70 % neinvestičních nákladů kalkulovaných v rozpočtu.

III. Organizační zabezpeč ...
Zobrazit detail

MK ČR Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit MK ČR Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.4.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Účast na prestižních zahraničních festivalech a přehlídkách, dílnách, popř. prezentační účast těles na kongresech, konferencích a seminářích, kde je na příkladu činnosti tělesa dokumentován přístup ČR k rozvoji dané oblasti neprofesionálního umění.
Přednost mají světové a evropské festivaly a dále akce pořádané mezinárodními nevládními organizacemi (AITA/IATA - CISM - CI ...
Zobrazit detail

<<  <  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >  >>   celkový počet záznamů: 344


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz