Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 18.9.2017
<<  <  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >  >>   celkový počet záznamů: 399

Město Brno - Dotace na podporu projektů ekologické výchovy Město Brno - Dotace na podporu projektů ekologické výchovy

Tématická oblast: Vzdělávání , Životní prostředí
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Brno-město
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotace na podporu projektů ekologické výchovy ve městě Brně jsou poskytovány na jednotlivé projekty se zaměřením na ekologickou výchovu ve vztahu ke kvalitě životního prostředí ve městě Brně a dále pak na projekty zaměřené na formování vztahu dětí a dospělých občanů k ochraně a tvorbě životního prostředí. Dotace jsou poskytovány na projekty, u nichž je každoročně posuzov ...
Zobrazit detail

Město Brno - Dotace na projekty a celoroční činnost v oblasti kultury Město Brno - Dotace na projekty a celoroční činnost v oblasti kultury

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Brno-město
Datum uzávěrky: 2.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpořeny budou projekty z oblastí:
- audiovizuální tvorby (filmu) a nových médií;
- divadla, performance a cirkusu;
- hudby;
- klubové činnosti;
- kulturně vzdělávací a zájmové činnosti;
- literatury;
- podpory uměleckých řemesel a lidových tradic;
- tance;
- výtvarného umění, fotografie, designu a architektury;
- podpory významné kontinuální víceleté kulturní činnosti  ...
Zobrazit detail

Město Brno - Mezinárodní aktivity dětí a mládeže Město Brno - Mezinárodní aktivity dětí a mládeže

Tématická oblast: Přeshraniční spolupráce , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Občan
Umístění dotace: Brno-město
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

V oblasti mezinárodních aktivit dětí a mládeže se jedná zejména o rozvíjení vztahů se vzdělávacími subjekty z partnerských měst a reprezentace dětí a mládeže města Brna v zahraničí. Prioritou města Brna jsou kontakty základních a středních škol s partnerskými školami ve Stuttgartu, Rennes a podobně. Uznatelné náklady jsou zejména doprava a jízdné do zahraničí pro brněnsk ...
Zobrazit detail

Město Brno - Program Podpory sportu pro rok 2018 Město Brno - Program Podpory sportu pro rok 2018

Tématická oblast: Vzdělávání , Sociální , Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Občan
Umístění dotace: Brno-město
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotační tituly:
- TV A SPORT - Provoz a činnost sportovní organizace; Uspořádání sportovní akce; Účast reprezentace města Brna na významných sportovních akcích/soutěžích
- MLÁDEŽNICKÝ SPORT
- TALENTOVANÁ MLÁDEŽ
- MLÁDEŽNICKÝ HOKEJ
- LEDOVÉ PLOCHY
- PLAVECKÉ DRÁHY

II. Druh podpory

Dotace je vždy účelová, přičemž účel poskytnuté dotace, který je vymezen v konkrétní smlou ...
Zobrazit detail

Město Cheb - Grantový program na celoroční činnost a jednorázové akce pořádané v I. pololetí roku 2018 Město Cheb - Grantový program na celoroční činnost a jednorázové akce pořádané v I. pololetí roku 2018

Tématická oblast: Sociální , Vzdělávání , Kultura
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Cheb
Datum uzávěrky: 30.9.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

OBLAST "ŠKOLSTVÍ"
a) celoroční činnost - pravidelná celoroční činnost s dětmi a mládeží; rozvoj nadaných dětí, žáků a studentů; spolupráci a přátelské vztahy mezi občany města Chebu a občany partnerských měst zejména v oblasti aktivit, které se týkají dětí a mládeže.
b) jednorázové akce - poznatky vědy v oblasti technických, přírodních a společenských věd; rozvoj nadanýc ...
Zobrazit detail

Město Domažlice - Reprezentace města - mládež do 18 let v roce 2017 Město Domažlice - Reprezentace města - mládež do 18 let v roce 2017

Tématická oblast: Vzdělávání , NNO , Kultura
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Domažlice
Datum uzávěrky: 16.11.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Reprezentace města a podpora účasti na významných mládežnických akcích mimo území města Domažlice nadregionálního (tzn. vyššího než krajského) či mezinárodního charakteru.
Dotaci lze čerpat na:
a) náklady na dopravu (na soutěže dle oficiální termínové listiny),
b) náklady na ubytování (na soutěžích dle oficiální termínové listiny),
c) startovné na soutěže dle oficiální t ...
Zobrazit detail

Město Domažlice - Reprezentace města dospělých - sport a tělovýchova v roce 2017 Město Domažlice - Reprezentace města dospělých - sport a tělovýchova v roce 2017

Tématická oblast: Vzdělávání , NNO , Kultura
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Domažlice
Datum uzávěrky: 16.11.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Sportovní reprezentace města.
Dotaci lze čerpat na:
a) náklady na dopravu (na soutěže dle oficiální termínové listiny),
b) náklady na ubytování (na soutěžích dle oficiální termínové listiny),
c) startovné na soutěže dle oficiální termínové listiny,
d) náklady spojené s reprezentací.

II. Druh podpory

Dotace může být poskytnuta maximálně do výše 60 %, respektive 30 % uzn ...
Zobrazit detail

Město Hradec Králové - Dotační program Královéhradecká nábřeží 2018 Město Hradec Králové - Dotační program Královéhradecká nábřeží 2018

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Hradec Králové
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Program je zaměřen na podporu kulturních, sportovních a společenských aktivit konaných na Labském nábřeží a náplavce města Hradec Králové v období od 01.01.2018 do 31.12.2018 přispívajících k rozšíření a obohacení kulturního života ve městě během letních měsíců.

II. Druh podpory

Výše dotace může maximálně činit 80 % z celkových uznatelných nákladů na akci.
Jeden proje ...
Zobrazit detail

Město Hradec Králové - Dotační program na podporu kultury - činnost kulturních organizací 2018 Město Hradec Králové - Dotační program na podporu kultury - činnost kulturních organizací 2018

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Hradec Králové
Datum uzávěrky: 13.11.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Program je zaměřen na podporu činnosti uměleckých těles a dalších subjektů od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 zabývajících se organizací soustavných a dlouhodobých kulturních a společenských aktivit ve městě Hradec Králové. Dotace může být poskytnuta na celoroční kulturní činnost žadatelů, probíhající na území města Hradec Králové a to minimálně 10 měsíců v roce. V případě  ...
Zobrazit detail

Město Hradec Králové - Dotační program na podporu kultury - kulturní akce I a II. pololetí 2018 Město Hradec Králové - Dotační program na podporu kultury - kulturní akce I a II. pololetí 2018

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Hradec Králové
Datum uzávěrky: 30.4.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Program je zaměřen na podporu kulturních aktivit - pořádání kulturních akcí v období od 01.01.2018 do 30.06.2018 (I. pololetí) a od 01.07.2018 do 31.12.2018 (II. pololetí) přispívajících k rozšíření a obohacení kulturního života ve městě, reprezentaci města a dále na ediční a publikační činnost v oblasti kultury a obsahové vazbě na Hradec Králové.

II. Druh podpory

Výše ...
Zobrazit detail

<<  <  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >  >>   celkový počet záznamů: 399


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz