Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 16.10.2017
<<  <  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >  >>   celkový počet záznamů: 368

Město Hradec Králové - Dotační program na rozvoj cestovního ruchu Město Hradec Králové - Dotační program na rozvoj cestovního ruchu

Tématická oblast: Cestovní ruch
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Hradec Králové
Datum uzávěrky: 29.3.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem programu je podpora rozvoje cestovního ruchu a budování města Hradec Králové jako turistické destinace, rozvoj produktů pro cestovní ruch, zkvalitňování infrastruktury cestovního ruchu a propagace města. Účelem je zvýšit návštěvnost města, jeho pozitivní vnímání v ČR a zahraničí, a navýšení ekonomických přínosů pro město.

II. Druh podpory

Dotace může činit maxim ...
Zobrazit detail

Město Karlovy Vary - Dotace do oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence Město Karlovy Vary - Dotace do oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Karlovy Vary
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem neinvestiční dotace je finanční podpora fyzických a právnických osob, které vyvíjí činnost zaměřenou na potlačování kriminálních a negativních sociálně patologických jevů a prohloubení pocitu bezpečí občanů na území Města Karlovy Vary.

II. Druh podpory

Dotace budou poskytovány na základě posouzení jednotlivých projektů a činností žadatelů o dotace a na základě m ...
Zobrazit detail

Město Karlovy Vary - Dotace do oblasti sociální péče a zdravotnictví Město Karlovy Vary - Dotace do oblasti sociální péče a zdravotnictví

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Karlovy Vary
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

a) Podpora péče o rodiny s dětmi
Tento podprogram je určen na podporu středisek s funkcí informační, kontaktní a provozní, vytvoření mezičlánku mezi rodinnou a institucionální výchovou, na psychosociální podporu rodin s dětmi včetně rodin neúplných, poskytování odborných informací, integraci dětí zdravotně postižených a dětí z různých národnostních menšin a jejich rodin ...
Zobrazit detail

Město Karlovy Vary - Dotace na obnovu památek Město Karlovy Vary - Dotace na obnovu památek

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Občan
Umístění dotace: Karlovy Vary
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotace budou poskytovány na obnovu, zachování a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů nacházejících se na území Statutárního města Karlovy Vary.

II. Druh podpory

Výše spoluúčasti je stanovena dle charakteru žadatele o příspěvek takto:
a) v případě, že je žadatelem fyzická osoba, spolek či jiná nestátní nezisková organizace, je podmínkou pro poskytn ...
Zobrazit detail

Město Karlovy Vary - Dotace na podporu kulturních aktivit Město Karlovy Vary - Dotace na podporu kulturních aktivit

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Karlovy Vary
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

a) prioritní kulturní akce - ty, které zvyšují atraktivitu Statutárního města Karlovy Vary v celostátním nebo mezinárodním měřítku; zařazení do této skupiny navrhuje příslušný odbor a kulturní komise;
b) běžné kulturní akce - ty, které rozšiřují nabídku kulturních akcí v Karlových Varech a mají regionální charakter a jsou určeny především obyvatelům města.

II. Druh podp ...
Zobrazit detail

Město Karlovy Vary - Dotace na rozvoj lázeňství a cestovního ruchu Město Karlovy Vary - Dotace na rozvoj lázeňství a cestovního ruchu

Tématická oblast: Kultura , Cestovní ruch
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Karlovy Vary
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Projekty, které přispějí k rozvoji lázeňství:
- Studie, výzkumné práce: odborné projekty propagující lázeňství v ČR a v Karlových Varech a odborné projekty zaměřené na význam lázeňské léčby.
- Kongresy, semináře, ostatní aktivity s tematikou lázeňství a cestovního ruchu.
Činnosti v oblasti:
- Propagace Města Karlovy Vary jako ideální turistické destinace v České republic ...
Zobrazit detail

Město Karlovy Vary - Dotace na rozvoj mezinárodních vztahů a propagace města Město Karlovy Vary - Dotace na rozvoj mezinárodních vztahů a propagace města

Tématická oblast: Přeshraniční spolupráce , Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Karlovy Vary
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

a) projekty mezinárodní spolupráce v rámci existujících mezinárodních vztahů Města Karlovy Vary s partnerskými městy včetně výměn občanů;
b) projekty dlouhodobě trvající mezinárodní spolupráce jednotlivých subjektů s jejich vlastními partnery v zahraničí (mimo rámec partnerských měst);
c) projekty zaměřené na vytváření nových kontaktů pro mezinárodní spolupráci v oblast ...
Zobrazit detail

Město Karlovy Vary - Dotace na tělovýchovu a sport Město Karlovy Vary - Dotace na tělovýchovu a sport

Tématická oblast: Vzdělávání , Sociální , Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Karlovy Vary
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Žádosti pro tělovýchovu a sport a volnočasové aktivity jsou posuzovány z hlediska jejich účelovosti a jsou členěny do podoblastí:

1 "prioritní" sportovní aktivity - jedná se o podporu sportovních aktivit provozovaných na vrcholové úrovni nebo o význačné sportovní akce reprezentující město na mezinárodní úrovni;
2 "ostatní" sportovní aktivity - jedná se o podporu masové  ...
Zobrazit detail

Město Karlovy Vary - Dotace na volnočasové aktivity Město Karlovy Vary - Dotace na volnočasové aktivity

Tématická oblast: Vzdělávání , Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Karlovy Vary
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Akce pro děti i dospělé, které pořádají fyzické a právnické osoby (např. soutěže, výstavy, sportovní a kulturní dny, akce ve školách a akce sloužící k propagaci škol nad rámec školní výuky, soustředění - kromě standardních sportovních akcí).

II. Druh podpory

Dotace budou poskytovány na základě posouzení jednotlivých projektů a činností žadatelů o dotace a na základě  ...
Zobrazit detail

Město Olomouc - Ochrana obyvatel Město Olomouc - Ochrana obyvatel

Tématická oblast: Sociální , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Olomouc
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Program je zaměřen na podporu činnosti složek integrovaného záchranného systému, preventivně výchovné programy a akce složek integrovaného záchranného systému. Dále se jedná o pořízení, údržbu, modernizaci, renovaci a rozvoj technických prostředků, jednorázové akce určené pro děti a mládež tématicky zaměřené v oblasti podpory (např. dětské tábory, soustředění, výměnné po ...
Zobrazit detail

<<  <  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >  >>   celkový počet záznamů: 368


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz