Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 20.11.2017
<<  <  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >  >>   celkový počet záznamů: 318

MŠMT - Evropská kosmická agentura - Program vývoje vědeckých experimentů (PRODEX) MŠMT - Evropská kosmická agentura - Program vývoje vědeckých experimentů (PRODEX)

Tématická oblast: Lidské zdroje , Inovace , Vzdělávání , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Občan
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2020
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Program PRODEX (PROgramme de Développement d'EXpériences scientifiques) je volitelný program ESA určený primárně pro financování vývoje a výroby vědeckých přístrojů nebo experimentů, jež jsou navrhovány vědecko-výzkumnými pracovišti v členských zemích ESA. Myšlenkou v pozadí je umožnit financování nákladného vývoje takových experimentů zejména v menších členských zemích ...
Zobrazit detail

MŠMT - Podpora mládeže na krajské úrovni MŠMT - Podpora mládeže na krajské úrovni

Tématická oblast: Vzdělávání
Žadatel: Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 5.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem programu je:
- podpořit naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014 - 2020,
- podpořit rozvoj práce s mládeží a neformálního vzdělávání na krajské úrovni,
- podpořit dialog mezi mladými lidmi se zástupci krajů,
- rozvinout kapacity organizací pracujících s dětmi a mládeží,
- vytvářet nabídky volnočasových a dalších vybraných aktivit jak v rámci členské  ...
Zobrazit detail

MŠMT Program 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky MŠMT Program 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky

Tématická oblast: Infrastruktura , Vzdělávání
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 8.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

MŠMT se zaměřuje na podporu rozvoje nebo vytvoření nových výukových kapacit (kmenových učeben) těch mateřských a základních škol, jejichž právní postavení nebo zacílení podpory není v souladu s dotačními tituly ostatních poskytovatelů dotací. Jedná se o podporu:
1. základních škol zřizovaných obcemi pouze s 1. stupněm včetně těch základních škol pouze s 1. stupněm, kter ...
Zobrazit detail

MV ČR - Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni MV ČR - Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 29.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Projekty musí být souborem intenzivních a komplexních integračních aktivit a opatření, směřujících k řešení či zlepšení stávající situace v dané lokalitě a prevenci případných konfliktů.
Cílovou skupinou projektů jsou cizinci především z třetích zemí (tj. zemí mimo EU) a většinová společnost v dané obci, městě či městské části. Ve výjimečných případech mohou být součástí ...
Zobrazit detail

MV ČR Jednorázové účelové neinvestiční dotace na rozvoj obce MV ČR Jednorázové účelové neinvestiční dotace na rozvoj obce

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Neinvestiční výdaje realizované v roce poskytnutí dotace v období, ve kterém bylo v obci provozováno zařízení, a lze ji použít pouze za účelem rozvoje obce, např. na opravy nebo udržování majetku obce zejména v oblastech dopravy, energetiky, inženýrských sítí a obecního mobiliáře.

II. Druh podpory

Výše alokace činí 1 mil. Kč na jednu dotaci.

III. Organizační zabezpeče ...
Zobrazit detail

MVČR - Integrace cizinců 2018 MVČR - Integrace cizinců 2018

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 20.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Přímá asistence cizincům ze třetích zemí na odděleních pobytu cizinců OAMP. Streetwork v prostředí cizinců nebo/a vzdělávání streetworkerů. Realizace projektů zaměřených na poskytování předodjezdových informací, adaptačně-integračních kurzů a podpory lepší orientace cizinců na pracovištích OAMP. Vzdělávání pracovníků oddělení pobytu cizinců OAMP a pracovníků státní správ ...
Zobrazit detail

MZe Program 129 310 "Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy - II. etapa" MZe Program 129 310 ?Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy - II. etapa?

Tématická oblast: Životní prostředí , Zemědělství
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.11.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora obnovy a budování závlahového detailu:
- Pořízení strojů a zařízení k dodávce závlahové vody k plodinám (závlahový detail),
Podpora obnovy, budování a optimalizace závlahových sítí:
- Výstavba a obnova čerpacích stanic.
- Výstavba a obnova odběrných objektů.
- Výstavba a obnova trubních rozvodů a závlahových kanálů.
- Výstavba a obnova závlahové nádrže.
- Řídící  ...
Zobrazit detail

MZe Výběrového řízení na podporu projektů nestátních neziskových organizací MZe Výběrového řízení na podporu projektů nestátních neziskových organizací

Tématická oblast: Zemědělství , Životní prostředí
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 13.1.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpořeny mohou být pouze projekty, jejichž realizace spadá do následujících aktivit oblastí podpory:
a) Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj - trvale udržitelné obhospodařování lesů, myslivost, péče o zdravotní stav plemenných drobných zvířat a včel, provoz chovných stanic s výukovými programy, šlechtění, zahrádkaření, včelařství, poradenství a výstavnictví, z ...
Zobrazit detail

MŽP Národní program Životní prostředí - Výzva č. 11/2017: Čistá mobilita MŽP Národní program Životní prostředí - Výzva č. 11/2017: Čistá mobilita

Tématická oblast: Životní prostředí , Vzdělávání
Žadatel: Obec , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmětem podpory jsou v souladu s podporovanou aktivitou Programu 6. 1. H - Osvětové projekty z oblasti čisté mobility a kampaně pro veřejnost. V rámci těchto projektů jsou podporovány:
- projektová příprava.
- analýza a průzkum aktuálního stavu, případně aktualizace stávajících průzkumů a analýz (míra informovanosti obyvatel o problematice dopadů automobilové dopravy a ...
Zobrazit detail

Nadace ČEZ - Oranžové hřiště Nadace ČEZ - Oranžové hřiště

Tématická oblast: Infrastruktura , Kultura
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Zaměření grantového řízení
Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních, dětských a sportovních či jiných hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť u mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení.

V grantovém řízení Oranžové hřiště nepodávejte žádost o:
Drobné nákupy/výměny, o ...
Zobrazit detail

<<  <  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >  >>   celkový počet záznamů: 318


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz