Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 31.12.2017
<<  <  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >  >>   celkový počet záznamů: 344

MO ČR Péče o válečné veterány a bývalé vojáky MO ČR Péče o válečné veterány a bývalé vojáky

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Občan
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Poskytování příspěvku na stravování a finanční podpory na lázeňskou léčebně rehabilitační péči a rekreační pobyty válečným veteránům-důchodcům z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany.

Finanční podporu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči a rekreační pobyty lze poskytnout ať už v rámci zařízení Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení (VLRZ) nebo v civilních lá ...
Zobrazit detail

Moravskoslezský kraj - Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol Moravskoslezský kraj - Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol

Tématická oblast: Životní prostředí , Sociální , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Obec
Umístění dotace: Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 30.4.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotace je poskytovatelem poskytována na úhradu neinvestičních uznatelných nákladů spojených s realizací ozdravných pobytů s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest, organizovaných příjemcem dotace. Minimální délka ozdravného pobytu se stanoví na 12 kalendářních dnů, délku ozdravného pobytu lze zkrátit pouze z důvodů vyšší moci, tj. náhlého onemocnění dítěte ...
Zobrazit detail

MPO Program ENERG MPO Program ENERG

Tématická oblast: MSP , Životní prostředí , Energetika
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců)
Umístění dotace: Hlavní město Praha
Datum uzávěrky: 31.12.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem programu je usnadňovat malým a středním podnikatelům na území hlavního města Prahy přístup k financování projektů zaměřených na snížení energetické náročnosti jejich činnosti nebo využití energie z obnovitelných zdrojů pro jejich činnost za účelem dosažení úspor energie v konečné spotřebě a tím přispívat ke zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků v  ...
Zobrazit detail

MŠMT - Evropská kosmická agentura - Program vývoje vědeckých experimentů (PRODEX) MŠMT - Evropská kosmická agentura - Program vývoje vědeckých experimentů (PRODEX)

Tématická oblast: Lidské zdroje , Inovace , Vzdělávání , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Občan
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2020
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Program PRODEX (PROgramme de Développement d'EXpériences scientifiques) je volitelný program ESA určený primárně pro financování vývoje a výroby vědeckých přístrojů nebo experimentů, jež jsou navrhovány vědecko-výzkumnými pracovišti v členských zemích ESA. Myšlenkou v pozadí je umožnit financování nákladného vývoje takových experimentů zejména v menších členských zemích ...
Zobrazit detail

MV ČR Jednorázové účelové neinvestiční dotace na rozvoj obce MV ČR Jednorázové účelové neinvestiční dotace na rozvoj obce

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Neinvestiční výdaje realizované v roce poskytnutí dotace v období, ve kterém bylo v obci provozováno zařízení, a lze ji použít pouze za účelem rozvoje obce, např. na opravy nebo udržování majetku obce zejména v oblastech dopravy, energetiky, inženýrských sítí a obecního mobiliáře.

II. Druh podpory

Výše alokace činí 1 mil. Kč na jednu dotaci.

III. Organizační zabezpeče ...
Zobrazit detail

MZe Výběrového řízení na podporu projektů nestátních neziskových organizací MZe Výběrového řízení na podporu projektů nestátních neziskových organizací

Tématická oblast: Zemědělství , Životní prostředí
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 13.1.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpořeny mohou být pouze projekty, jejichž realizace spadá do následujících aktivit oblastí podpory:
a) Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj - trvale udržitelné obhospodařování lesů, myslivost, péče o zdravotní stav plemenných drobných zvířat a včel, provoz chovných stanic s výukovými programy, šlechtění, zahrádkaření, včelařství, poradenství a výstavnictví, z ...
Zobrazit detail

MŽP Národní program Životní prostředí - Výzva č. 11/2017: Čistá mobilita MŽP Národní program Životní prostředí - Výzva č. 11/2017: Čistá mobilita

Tématická oblast: Životní prostředí , Vzdělávání
Žadatel: Obec , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmětem podpory jsou v souladu s podporovanou aktivitou Programu 6. 1. H - Osvětové projekty z oblasti čisté mobility a kampaně pro veřejnost. V rámci těchto projektů jsou podporovány:
- projektová příprava.
- analýza a průzkum aktuálního stavu, případně aktualizace stávajících průzkumů a analýz (míra informovanosti obyvatel o problematice dopadů automobilové dopravy a ...
Zobrazit detail

Nadace ČEZ - Oranžové hřiště Nadace ČEZ - Oranžové hřiště

Tématická oblast: Infrastruktura , Kultura
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Zaměření grantového řízení
Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních, dětských a sportovních či jiných hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť u mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení.

V grantovém řízení Oranžové hřiště nepodávejte žádost o:
Drobné nákupy/výměny, o ...
Zobrazit detail

Nadace ČEZ - Podpora regionů Nadace ČEZ - Podpora regionů

Tématická oblast: Lidské zdroje , Vzdělávání , Sociální , Kultura , Životní prostředí
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Zaměření grantového řízení
Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.

V grantovém řízení Podpora regionů nepodávejte žádost o:
a) podporu výstavby a kompletní rekon ...
Zobrazit detail

Naplňování Koncepce podpory mládeže v Pardubickém kraji Naplňování Koncepce podpory mládeže v Pardubickém kraji

Tématická oblast: Kultura , Sociální , Vzdělávání
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora participace - podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže o to, co se okolo nich děje, budou děti a mládež podporovat k jejich aktivní účasti na společenském dění.
Podpora tvořivosti - podpora aktivit podněcujících tvořivost, rozvíjejících manuální zručnost a využívání nových technologií.
Podpora zdravého životního styl - podpora aktivit, které bu ...
Zobrazit detail

<<  <  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >  >>   celkový počet záznamů: 344


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz