Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 31.12.2017
<<  <  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >  >>   celkový počet záznamů: 344

Národní program cestovního ruchu v regionech - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu Národní program cestovního ruchu v regionech - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Tématická oblast: Cestovní ruch , Infrastruktura , Sociální
Žadatel: Ostatní , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 12.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotační titul 1 - Podpora nadregionálních aktivit: zvýšení vybavenosti a atraktivity dálkových turistických tras (pro pěší, cyklo, hipo, vodáckou, vodní turistiku a další udržitelné formy turistiky). Výstupy realizovaných projektů musí být realizovány min. na území 2 krajů.
Dotační titul 2 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu: rozvoj základní a  ...
Zobrazit detail

Národní program Životní prostředí - Výzva č. 1/2017 Národní program Životní prostředí - Výzva č. 1/2017

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmětem podpory je realizace takových opatření, jejichž cílem je zlepšování životního prostředí na území obcí:
a) zakládání a obnova ploch a prvků zeleně,
b) jako součást realizace přeměna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné, obnova a budování cest, výstavba či rekonstrukce drobných stavebních objektů, pořízení a instalace mobiliáře, péče o stávající ve ...
Zobrazit detail

Národní program Životní prostředí - Výzva č. 14/2016 Územní studie krajiny Národní program Životní prostředí - Výzva č. 14/2016 Územní studie krajiny

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2019
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem Výzvy je podpora zpracování Územních studií krajiny, které budou sloužit jako odborné komplexní dokumenty umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny s využitím koordinační úlohy územního plánování.

Podporované aktivity:
Podpora pořizování územních studií krajiny. Předmětem podpory je poskytnutí prostředků na kofinancování projektů podpořených ze SC  ...
Zobrazit detail

Národní program Životní prostředí - Výzva č. 14/2017: Bikesharing Národní program Životní prostředí - Výzva č. 14/2017: Bikesharing

Tématická oblast: Cestovní ruch , Životní prostředí , Doprava
Žadatel: Ostatní , Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Zavádění a rozšiřování systému sdílení jízdních kol (bikesharing) určených k jejich sezónnímu společnému sdílení na území statutárních měst ČR, a v odůvodněných případech rovněž v přilehlých obcích, skrze podporu nákupu nových jízdních kol, pořízení a instalace stojanů pro parkování jízdních kol, které budou součástí systému bikesharingu na území vybraného města.

II. Dr ...
Zobrazit detail

Národní program Životní prostředí - Výzva č. 15/2017 - Podpora obcí v národních parcích Národní program Životní prostředí - Výzva č. 15/2017 - Podpora obcí v národních parcích

Tématická oblast: Životní prostředí , Infrastruktura , Cestovní ruch
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 21.12.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

5. 5. A Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí.
5. 5. B Snížení světelného znečištění.
5. 5. C Podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií.
5. 5. D Podpora informačních center orientovaných na národní parky.
5. 5. E Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí.
5. 5. F Kofinancování podpořených projektů v rámci OPŽP 2014 - 2020. ...
Zobrazit detail

Národní program Životní prostředí - Výzva č. 16/2017 "Přírodní zahrady" Národní program Životní prostředí - Výzva č. 16/2017 ?Přírodní zahrady?

Tématická oblast: Životní prostředí , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem Výzvy je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Podpora je směřována na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí v mateřských a základních školách a organizacích působících v oblasti EVVO a dále na podporu rozvoje/zá ...
Zobrazit detail

Národní program Životní prostředí - Výzva č. 17/2017 - Domovní čistírny odpadních vod Národní program Životní prostředí - Výzva č. 17/2017 - Domovní čistírny odpadních vod

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Obec , Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.6.2019
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav DČOV do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

Typy podporovaných aktivit:
a) realizaci soustavy DČOV, které odpovídají požadavk ...
Zobrazit detail

Národní program Životní prostředí - Výzva č. 19/2017 - Zelená stuha 2017 Národní program Životní prostředí - Výzva č. 19/2017 - Zelená stuha 2017

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 3.4.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmětem podpory je realizace takových opatření, jejichž cílem je zlepšování životního prostředí na území obcí:
a) zakládání a obnova ploch a prvků zeleně,
b) jako součást realizace přeměna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné, obnova a budování cest, výstavba či rekonstrukce drobných stavebních objektů, pořízení a instalace mobiliáře, péče o stávající ve ...
Zobrazit detail

Národní program Životní prostředí - Výzva č. 21/2017 Podpora alternativních způsobů dopravy Národní program Životní prostředí - Výzva č. 21/2017 Podpora alternativních způsobů dopravy

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Ostatní , Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 27.9.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem Výzvy je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy a případné snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem.
Předmětem podpory předkládané Výzvy je nákup nových vozidel či pronájem vozidel formou operativního leasingu na tyto alternativní pohony:
- C ...
Zobrazit detail

Národní program Životní prostředí - Výzva č. 3/2017: Nelegální sklady odpadů Národní program Životní prostředí - Výzva č. 3/2017: Nelegální sklady odpadů

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2020
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem výzvy je minimalizace nepříznivých účinků uložených odpadů a závadných látek na lidské zdraví a životní prostředí. Minimalizace environmentálních rizik - staré skládky, nelegální sklady odpadů, staré ekologické zátěže, management chemických látek, prevence průmyslových havárií.

Podporované aktivity:
- Odstraňování nelegálních skladů odpadů.
- Sanace havarijních st ...
Zobrazit detail

<<  <  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >  >>   celkový počet záznamů: 344


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz