Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 31.12.2017
<<  <  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >  >>   celkový počet záznamů: 344

Národní program Životní prostředí Výzva č. 5 Národní program Životní prostředí Výzva č. 5

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Občan
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 2.4.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotace je určena na systémy nakládání s vybranými autovraky prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení. Konkrétně se jedná o podporu dalšího využití odpadů vzniklých při zpracování autovraků, a také o podporu motivace zpracovatelů vykupujících autovraky, které neplní emisní normy.
Podporovanými aktivitami jsou:
- Rozvoj systémů pro zvyšování materiálového ...
Zobrazit detail

Národní program Životního prostředí - Výzva č. 20/2017 - Likvidace nepotřebných vrtů Národní program Životního prostředí - Výzva č. 20/2017 - Likvidace nepotřebných vrtů

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Ostatní , Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 20.12.2019
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmětem podpory je likvidace vrtů, které splňují všechny následující podmínky:
- jejich původním účelem byl průzkum, jímání či monitorování podzemní vody,
- nejsou již z hlediska svého původního účelu potřebné,
- nejsou již ani jinak využitelné,
- představují riziko ohrožení životního prostředí.

II. Druh podpory

Maximální výše podpory činí 90 % z celkových způsobilýc ...
Zobrazit detail

Národní program ŽP Výzva č. 18/2017 - Zeleň do měst a jejich okolí Národní program ŽP Výzva č. 18/2017 - Zeleň do měst a jejich okolí

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Občan , Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.3.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

- Zakládání a obnova ploch zeleně a doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru (alejí, parků, odpočinkových ploch, tůní, mokřadů atd.).
- Opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech (realizace prvků pro podporu hnízdění ptáků, plazů aj.).
- Zakládání a obnova ploch izolační zeleně, tj. souvislých pásových porostů stromů a ke ...
Zobrazit detail

NEMOVITOSTI - ITI (Olomouc) I. výzva NEMOVITOSTI - ITI (Olomouc) I. výzva

Tématická oblast: MSP , Průmysl
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců)
Umístění dotace: Olomoucký kraj
Datum uzávěrky: 19.10.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podporovanými aktivitami jsou modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfield a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty. V rámci programu bude možné podpořit investice do stavebních úprav včetně demolice původních staveb a výstavby novostaveb.

II. Druh podpory

Maximální výše podpory pro malý ...
Zobrazit detail

Nová zelená úsporám - 3. výzva pro bytové domy Nová zelená úsporám - 3. výzva pro bytové domy

Tématická oblast: Energetika , Bydlení
Žadatel: Ostatní , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2021
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Třetí výzva k podávání žádostí o dotaci v podprogramu NZÚ je zaměřena na podporu výstavby bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností.
Dotaci je možné získat na výstavbu kvalitního ekologicky šetrného bytového domu s velmi nízkou energetickou náročností na území celé České republiky, který splní podmínky Programu.

II. Druh podpory

Poskytována je fixní dotace v ...
Zobrazit detail

NZÚ 2. výzva pro bytové domy NZÚ 2. výzva pro bytové domy

Tématická oblast: Životní prostředí , Bydlení
Žadatel: Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Občan , Obec
Umístění dotace: Hlavní město Praha
Datum uzávěrky: 31.12.2021
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Výzva pro vlastníky bytových domů na území hl. města Prahy. Jedná se o dotace na podporu opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů a lepšímu využití zdrojů energie.

Podporovanými aktivitami jsou:
- A. Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů: Dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových st ...
Zobrazit detail

Obnova hasičské techniky pro obce s JPO v Královéhradeckém kraji Obnova hasičské techniky pro obce s JPO v Královéhradeckém kraji

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Obnova stávající hasičské techniky formou pořízení nové či repase stávající.

II. Druh podpory

Maximální podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu je 80 %.
Minimální výše dotace je 100 000 Kč.
Maximální výše dotace je 1 000 000 Kč.

III. Organizační zabezpečení

Příjem žádostí je od 2. 1. 2018 (8:00 hod.) do 31. 1. 2018 (14:00 hod.).
Kontaktní osoby:
Bc. ...
Zobrazit detail

Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Občan
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 21.2.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Obnova stavebního památkového fondu.
Restaurování movitých kulturních památek a umělecko-řemeslných děl.
Obnova historických varhan.
Podpora průzkumů národních kulturních památek a kulturních památek.

II. Druh podpory

Minimální výše poskytnutých peněžních prostředků v jednotlivém případě: 50 000 Kč.
Maximální výše poskytnutých peněžních prostředků v jednotlivém případě ...
Zobrazit detail

Ochrana přírody a krajiny v Královéhradeckém kraji Ochrana přírody a krajiny v Královéhradeckém kraji

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

- Tvorba územních systémů ekologické stability místní a regionální úrovně (biocentra a biokoridory) formou zpracování projektových dokumentací prvků územních systémů ekologické stability v krajině.
- Vytváření podmínek umožňujících zachování a posílení populací zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů ve volné přírodě, včetně druhů vzácných - zpracování návrhu a souč ...
Zobrazit detail

OP Doprava - Výzva č. 1, SC 1.1 Modernizace a výstavba železniční sítě OP Doprava - Výzva č. 1, SC 1.1 Modernizace a výstavba železniční sítě

Tématická oblast: Infrastruktura , Doprava
Žadatel: Ostatní , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.6.2023
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Typy podporovaných projektů:
- Modernizace, obnova a výstavba tratí a zlepšování parametrů na síti TEN-T a mimo síť TEN-T (eliminace rychlostních propadů, omezení průchodnosti, traťové třídy zatížení, apod.), včetně infrastruktury pro příměstskou dopravu.
- Modernizace a rekonstrukce tratí a další infrastruktury související s modernizací v rámci železničních uzlů.
- Zvýš ...
Zobrazit detail

<<  <  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >  >>   celkový počet záznamů: 344


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz