Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 31.12.2017
<<  <  10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >  >>   celkový počet záznamů: 344

OP Doprava - Výzva č. 2, SC 2.1 Výstavba silniční sítě TEN-T OP Doprava - Výzva č. 2, SC 2.1 Výstavba silniční sítě TEN-T

Tématická oblast: Infrastruktura , Doprava
Žadatel: Ostatní , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.6.2023
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Popis podporovaných aktivit: Výstavba nových úseků silniční sítě TEN-T

II. Druh podpory

Alokace výzvy: 19 401 142 102 Kč
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti lze podávat do 30. 6. 2023.

Žádost o podporu vyplňuje žadatel prostřednictvím aplikace IS KP14+ a na řídicí orgán je podávána elektronicko ...
Zobrazit detail

OP Doprava - Výzva č. 3, SC 2.1 Modernizace silniční sítě TEN-T OP Doprava - Výzva č. 3, SC 2.1 Modernizace silniční sítě TEN-T

Tématická oblast: Infrastruktura , Doprava
Žadatel: Ostatní , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.6.2023
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Popis podporovaných aktivit:
- Modernizace, obnova a zkapacitnění již provozovaných úseků kategorie D, R a ostatních silnic I. tříd sítě TEN-T.
- Podpora zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy.

II. Druh podpory

Alokace výzvy: 9 407 212 161 Kč
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanoven ...
Zobrazit detail

OP Doprava - Výzva č. 30 - Podpora infrastruktury pro alternativní paliva - Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic OP Doprava - Výzva č. 30 - Podpora infrastruktury pro alternativní paliva - Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic

Tématická oblast: Doprava , Životní prostředí
Žadatel: Ostatní , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 4.5.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Budování sítě nových veřejně přístupných rychlodobíjecích stanic.

II. Druh podpory

Formou podpory je nevratná přímá pomoc pro jednotlivé projekty z Fondu soudržnosti, až do výše 70 % uznatelných nákladů projektu.
Celkové způsobilé výdaje projektu musí být nižší než je hranice tzv. velkého projektu dle čl. 100 Nařízení EU č. 1303/2013 (tj. 75 mil. EUR).
Minimální výše z ...
Zobrazit detail

OP Doprava - Výzva č. 4, SC 3.1 Modernizace a výstavba silniční sítě mimo TEN-T OP Doprava - Výzva č. 4, SC 3.1 Modernizace a výstavba silniční sítě mimo TEN-T

Tématická oblast: Infrastruktura , Doprava
Žadatel: Ostatní , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.6.2023
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Popis podporovaných aktivit:
- Rekonstrukce, modernizace, obnova a výstavba silnic a dálnic ve vlastnictví státu mimo síť TENT včetně zavádění ITS, propojování regionálních dopravních řídících a informačních center s národním dopravním řídícím a informačním centrem včetně rozvoje infrastruktur rozvojových dat.
- Výstavba obchvatů a přeložek.

II. Druh podpory

Alokace vý ...
Zobrazit detail

OP Doprava - Výzva č. 40 Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu OP Doprava - Výzva č. 40 Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu

Tématická oblast: Infrastruktura , Inovace , Doprava
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Hlavní město Praha , Kladno , Plzeň-město , Brno-město , Olomouc , Přerov , Prostějov , Ostrava-město , Karviná , Havířov , Frýdek-Místek , Opava , Ústí nad Labem , Teplice , Chomutov , Most , Děčín , Hradec Králové , Pardubice , Zlín , Jihlava , České Budějovice , Liberec , Jablonec nad Nisou , Karlovy Vary , Mladá Boleslav
Datum uzávěrky: 31.12.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

a) Rozvoj systémů a služeb včetně ITS ve městech pro řízení dopravy a ovlivňování dopravních proudů na městské silniční síti.
b) Podpora rozvoje infrastruktur prostorových dat a zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy, vč. aplikací založených na datech a službách družicových systémů (např. Galileo, EGNOS, Copernic ...
Zobrazit detail

OP Doprava - Výzva č. 5, SC 4.1 Technická pomoc OP Doprava - Výzva č. 5, SC 4.1 Technická pomoc

Tématická oblast: Doprava
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.6.2023
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Popis podporovaných aktivit:
- Řízení a kontrola programu.
- Podpora absorpční kapacity.
- Technické zabezpečení činností.
- Publicita.
- Vzdělávání.
- Evaluace.
- Dokončení realizace programového období 2007-2013 a příprava nového programového období 2021+.

II. Druh podpory

Alokace výzvy: 2 237 396 040 Kč
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů není st ...
Zobrazit detail

OP Doprava Program Výzva 28 - SC 1.5 - Železniční kolejová vozidla pro regionální dopravu OP Doprava Program Výzva 28 - SC 1.5 - Železniční kolejová vozidla pro regionální dopravu

Tématická oblast: Infrastruktura , Doprava
Žadatel: Ostatní , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 29.6.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Obnova vozidlového parku osobní železniční dopravy.

II. Druh podpory

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů není stanovena.
Příspěvek Unie: 85 % ze způsobilých výdajů. Vlastní zdroje žadatele: 15 % ze způsobilých výdajů.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti budou přijímány od 21. 07. 2017 do 29. 06. 2018. Žádost o podporu vyplňuje žadatel prostřednictvím aplik ...
Zobrazit detail

OP Doprava Výzva č. 14 - Zajištění interoperability v železniční dopravě - telematické aplikace v nákladní a osobní dopravě (TSI-TAF a TSI-TAP) OP Doprava Výzva č. 14 - Zajištění interoperability v železniční dopravě - telematické aplikace v nákladní a osobní dopravě (TSI-TAF a TSI-TAP)

Tématická oblast: Infrastruktura , Doprava
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 7.3.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Zavádění a aktualizace telematických aplikací v nákladní a osobní dopravě v souladu s platnými technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI TAF, TSI TAP).

II. Druh podpory

Výše dotace pro konkrétní projekt může dosáhnout až 50 % uznatelných nákladů projektu.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti je možné podávat od 27. 12. 2017 do 7. 3. 2018.
Zobrazit detail

OP Doprava Výzva č. 43 - Zajištění interoperability v železniční dopravě - vybavování ETCS a GSM-R jednotkami OP Doprava Výzva č. 43 - Zajištění interoperability v železniční dopravě - vybavování ETCS a GSM-R jednotkami

Tématická oblast: Infrastruktura , Doprava
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 11.5.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Vybavování železničních vozidel palubními jednotkami ETCS a GSMR nebo modernizace (upgrade) palubních jednotek ETCS již instalovaných na vozidlech na novější verzi dle technických požadavků správce infrastruktury pro příslušné tratě.

II. Druh podpory

Max. 50% ze způsobilých výdajů při vybavování vozidel jednotkami GSM-R.
Max. 85 % ze způsobilých výdajů při vybavování v ...
Zobrazit detail

OP Doprava Výzva č. 44 - Zajištění interoperability v železniční dopravě - telematické aplikace v nákladní a osobní dopravě (TSI-TAF a TSI-TAP) - SŽDC OP Doprava Výzva č. 44 - Zajištění interoperability v železniční dopravě - telematické aplikace v nákladní a osobní dopravě (TSI-TAF a TSI-TAP) - SŽDC

Tématická oblast: Infrastruktura , Doprava
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.6.2021
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Zavádění a aktualizace telematických aplikací v nákladní a osobní dopravě v souladu s platnými technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI TAF, TSI TAP).

II. Druh podpory

Výše dotace pro konkrétní projekt může dosáhnout až 85 % uznatelných nákladů projektu.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti je možné podávat od 27. 12. 2017 do 30. 6. 2021.
Zobrazit detail

<<  <  10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >  >>   celkový počet záznamů: 344


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz