Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 20.11.2017
<<  <  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >  >>   celkový počet záznamů: 318

OP PIK Inovační vouchery - Výzva II OP PIK Inovační vouchery - Výzva II

Tématická oblast: Inovace , MSP , Průmysl
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí a certifikovaných zkušeben s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků.

II. Druh podpory

Dotace bude poskytována do maximální výše 75 % způsobilých výdajů.
Min. absolutní dotace pro jeden projekt: 50 000 Kč.
Max. absolutní  ...
Zobrazit detail

OP PIK Marketing - DESIGN OP PIK Marketing - DESIGN

Tématická oblast: MSP
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.6.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem této výzvy je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků se sídlem v ČR prostřednictvím designu nových produktů včetně posouzení jejich tržního potenciálu. Jedná se o minimálně 6 výstav, veletrhů nebo přehlídek designu v období 2016-2018 a celková alokace činí 9,75 mil. Kč.

Podporovanými aktivitami jsou:
Podpora individuálních expozic s dů ...
Zobrazit detail

OP PIK Marketing - NOVUMM OP PIK Marketing - NOVUMM

Tématická oblast: MSP
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.6.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem této výzvy je usnadnění vstupu malých a středních podniků na zahraniční trhy prostřednictvím jejich účasti na společných výstavách a veletrzích v zahraničí. V rámci tohoto programu se jedná o 100 veletrhů a celková alokace činí 120 mil. Kč.

Podporovanými aktivitami jsou:
- Podpora společných a individuálních expozic (úhrada nákladů spojených s pronájmem veletržní/ ...
Zobrazit detail

OP PIK Marketing - NOVUMM KET OP PIK Marketing - NOVUMM KET

Tématická oblast: MSP
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.6.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem této výzvy je posílení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků se sídlem v ČR prostřednictvím společných účastí na zahraničních veletrzích a výstavách. V rámci tohoto programu se jedná o 50 veletrhů zaměřených na oblast klíčových technologií, kde na každém veletrhu se koná doprovodná akce.

Podporovanými aktivitami jsou:
- Podpora společných a i ...
Zobrazit detail

OP PIK Potenciál - Výzva IV. OP PIK Potenciál - Výzva IV.

Tématická oblast: MSP , Průmysl
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců)
Umístění dotace:
Datum uzávěrky: 30.11.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra.

II. Druh podpory

Maximální intenzita veřejné podpory nesmí v případě poskytnutí dotace přesáhnout 50 % z celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku a místo rea ...
Zobrazit detail

OP PIK Program EXPANZE - úvěry OP PIK Program EXPANZE - úvěry

Tématická oblast: MSP
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.3.2019
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem programu je usnadňovat začínajícím a rozvojovým malým a středním podnikatelům přístup k financování jejich podnikatelských projektů pro zahájení a/nebo další rozvoj podnikání, zvyšovat podnikatelskou aktivitu ve zvýhodněných regionech. Projekt se musí týkat některé z podporovaných ekonomických činností.

Způsobilými výdaji zvýhodněného úvěru jsou:
a) dlouhodobý hm ...
Zobrazit detail

OP PIK Smart grids II - Výzva II OP PIK Smart grids II - Výzva II

Tématická oblast: Informační systémy
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 2.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven včetně modernizace řídících a komunikačních systémů (v souladu s konceptem chytrých sítí).

Způsobilé výdaje:
- dlouhodobý hmotný majetek;
- dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku).

II. Druh podpory

Míra podpory: podpora j ...
Zobrazit detail

OP PIK Technologie - ITI (Ostrava) I. výzva OP PIK Technologie - ITI (Ostrava) I. výzva

Tématická oblast: MSP , Průmysl
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců)
Umístění dotace: Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 7.9.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podporováno bude pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace. Podporována bude ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE.

II. Druh podpory

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximál ...
Zobrazit detail

OP PPR - Výzva č. 29 Inovační poptávka veřejného sektoru II OP PPR - Výzva č. 29 Inovační poptávka veřejného sektoru II

Tématická oblast: Inovace
Žadatel: Ostatní , Obec
Umístění dotace: Hlavní město Praha
Datum uzávěrky: 29.3.2019
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podporovanou aktivitou výzvy je uskutečnění veřejné zakázky v režimu inovačního partnerství postupem podle zákona.
Výstupem inovačního partnerství je vývoj inovativní dodávky nebo služby nebo inovativních stavebních prací a následné pořízení výsledných dodávek, služeb nebo stavebních prací, viz §70 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších  ...
Zobrazit detail

OP PPR - Výzva č. 30 Energetické úspory v městských objektech - Inteligentní budovy OP PPR - Výzva č. 30 Energetické úspory v městských objektech - Inteligentní budovy

Tématická oblast: Životní prostředí , Energetika
Žadatel: Ostatní , Obec
Umístění dotace: Hlavní město Praha
Datum uzávěrky: 31.7.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (příp. na budovy v pasivním energetickém standardu) s integrovanými inteligentními systémy, které umožní centralizaci plnohodnotného sledování, ovládání a plánování funkcí zařízení budov - tzv. Inteligentní budovy.

II. Druh podpory

Minimální výše celk ...
Zobrazit detail

<<  <  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >  >>   celkový počet záznamů: 318


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz