Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 31.12.2017
<<  <  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >  >>   celkový počet záznamů: 344

OP Doprava Výzva č. 45 - Zajištění interoperability v železniční dopravě - systém měření spotřeby energie OP Doprava Výzva č. 45 - Zajištění interoperability v železniční dopravě - systém měření spotřeby energie

Tématická oblast: Infrastruktura , Doprava
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 3.4.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Vybavování železničních hnacích vozidel systémem pro měření spotřeby elektrické energie - instalace měřícího zařízení do vozidla.

II. Druh podpory

Výše dotace pro konkrétní projekt může dosáhnout až 50 % uznatelných nákladů projektu.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti je možné podávat od 27. 12. 2017 do 3. 4. 2018.
Zobrazit detail

OP Doprava Výzva č. 46 - Zajištění interoperability v železniční dopravě - výměna brzdových špalíků u nákladních vozů OP Doprava Výzva č. 46 - Zajištění interoperability v železniční dopravě - výměna brzdových špalíků u nákladních vozů

Tématická oblast: Infrastruktura , Doprava
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 20.4.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Přestrojení brzdových špalíků nákladních vozů v souladu s hlukovými limity dle platných technických specifikací TSI NOI a TSI WAG.

II. Druh podpory

Výše dotace pro konkrétní projekt může dosáhnout až 50 % uznatelných nákladů projektu.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti je možné podávat od 27. 12. 2017 do 20. 4. 2018.
Zobrazit detail

OP Doprava Výzva č. 47 - Zajištění interoperability v železniční dopravě - systém měření spotřeby energie - SŽDC OP Doprava Výzva č. 47 - Zajištění interoperability v železniční dopravě - systém měření spotřeby energie - SŽDC

Tématická oblast: Infrastruktura , Doprava
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.6.2021
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Vybavování železničních hnacích vozidel systémem pro měření spotřeby elektrické energie - nákup měřícího zařízení a zajištění pozemní části systému měření.

II. Druh podpory

Výše dotace pro konkrétní projekt může dosáhnout až 85 % uznatelných nákladů projektu.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti je možné podávat od 27. 12. 2017 do 30. 6. 2021.
Zobrazit detail

OP PIK - Aplikace " Clean Sky 2 " Výzva V OP PIK - Aplikace ? Clean Sky 2 ? Výzva V

Tématická oblast: Inovace , MSP , Průmysl
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.4.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 (dále jen "Nařízení Komise č. 651/2014"), kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

II. Druh podpory

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. K ...
Zobrazit detail

OP PIK - Inovace - Výzva VI (projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví) OP PIK - Inovace - Výzva VI (projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví)

Tématická oblast: Inovace , MSP
Žadatel: Ostatní , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem výzvy programu INOVACE - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví, zvláště na zahraničních trzích a rovněž zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví nejen mezi malými a středními podnik ...
Zobrazit detail

OP PIK - Obnovitelné zdroje energie - Výzva III OP PIK - Obnovitelné zdroje energie - Výzva III

Tématická oblast: Životní prostředí , Energetika
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 28.2.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

a) vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny - bioplynových stanic využívající bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby; vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití  ...
Zobrazit detail

OP PIK - Smart grids I - Výzva II OP PIK - Smart grids I - Výzva II

Tématická oblast: Inovace , Energetika
Žadatel: Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 28.2.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):
a) komplexní opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace provozu v distribučních soustavách
b) nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách
c) nasazení technologických prvků řízení napětí a výkonu elektrické energie v distribučních soustavách
d) řeše ...
Zobrazit detail

OP PIK - Úspory energie - Výzva II. OP PIK - Úspory energie - Výzva II.

Tématická oblast: Životní prostředí , Energetika , MSP
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.3.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

- Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti,
- zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001,
- modernizace, rekon ...
Zobrazit detail

OP PIK - Úspory energie - Výzva III. OP PIK - Úspory energie - Výzva III.

Tématická oblast: Životní prostředí , Energetika
Žadatel: Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.4.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Chcete snížit energetickou náročnost Vašeho podniku" Chcete obměnit staré technologie na výrobu energie za nové" Plánujete využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace" Uvažujete o modernizaci či rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích průmyslových areálech" Potom je ...
Zobrazit detail

OP PIK Inovační vouchery - Výzva II OP PIK Inovační vouchery - Výzva II

Tématická oblast: Inovace , MSP , Průmysl
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí a certifikovaných zkušeben s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků.

II. Druh podpory

Dotace bude poskytována do maximální výše 75 % způsobilých výdajů.
Min. absolutní dotace pro jeden projekt: 50 000 Kč.
Max. absolutní  ...
Zobrazit detail

<<  <  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >  >>   celkový počet záznamů: 344


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz