Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 18.9.2017
<<  <  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >  >>   celkový počet záznamů: 399

MZe - 8. Nákazový fond MZe - 8. Nákazový fond

Tématická oblast: Zemědělství
Žadatel: Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 20.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

8. F.a) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasnic.
8. F.b) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů prasat.
8. F.c.) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnost.

II. Druh podpory

8. F.a) do 30 000 Kč za 1 ozdravené ustajovací porodní místo prasnic;
8. F.b) do 1 000 Kč za 1 oz ...
Zobrazit detail

MZe - 9.A.b. Speciální poradenství pro rostlinnou výrobu MZe - 9.A.b. Speciální poradenství pro rostlinnou výrobu

Tématická oblast: Zemědělství
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

9.A.b.1) Publikace doporučovaných odrůd a souvisejících informací poskytované pěstitelům zdarma.
9.A.b.2) Pořádání výstav pěstovaných rostlin.
9.A.b.3) Pořádání seminářů a školení pro pěstitelskou veřejnost.
9.A.b.4) Zajištění samostatných odrůdových zkoušek registrovaných odrůd polních plodin, za účelem zajistit získání a šíření informací o pěstitelských vlastnostech re ...
Zobrazit detail

MZe Program 129 310 "Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy - II. etapa" MZe Program 129 310 ?Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy - II. etapa?

Tématická oblast: Životní prostředí , Zemědělství
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.11.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora obnovy a budování závlahového detailu:
- Pořízení strojů a zařízení k dodávce závlahové vody k plodinám (závlahový detail),
Podpora obnovy, budování a optimalizace závlahových sítí:
- Výstavba a obnova čerpacích stanic.
- Výstavba a obnova odběrných objektů.
- Výstavba a obnova trubních rozvodů a závlahových kanálů.
- Výstavba a obnova závlahové nádrže.
- Řídící  ...
Zobrazit detail

MZe Výběrového řízení na podporu projektů nestátních neziskových organizací MZe Výběrového řízení na podporu projektů nestátních neziskových organizací

Tématická oblast: Zemědělství , Životní prostředí
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 13.1.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpořeny mohou být pouze projekty, jejichž realizace spadá do následujících aktivit oblastí podpory:
a) Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj - trvale udržitelné obhospodařování lesů, myslivost, péče o zdravotní stav plemenných drobných zvířat a včel, provoz chovných stanic s výukovými programy, šlechtění, zahrádkaření, včelařství, poradenství a výstavnictví, z ...
Zobrazit detail

MZV ČR - Výběrové řízení na projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů MZV ČR - Výběrové řízení na projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů

Tématická oblast: Přeshraniční spolupráce , NNO
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 29.9.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Pořádání konferencí a seminářů, diskusních fór, summitů, akcí veřejné diplomacie.
Okruhy prioritních témat projektů v oblasti české zahraniční politiky a mezinárodních vztahů:
- Mezinárodní nástroje pro zajištění bezpečnosti ČR a Evropy
- Plnohodnotné členství v EU jako strategický zájem ČR
- Vnější ekonomické vztahy a udržitelný rozvoj
- Podpora lidských práv; transform ...
Zobrazit detail

MZV ČR - Výběrové řízení na projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v zahraničí MZV ČR - Výběrové řízení na projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v zahraničí

Tématická oblast: NNO , Přeshraniční spolupráce , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 29.9.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmětem dotačního titulu je podpora projektů předložených tuzemskými NNO a dalšími oprávněnými subjekty v oblasti zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v zahraničí. Příklady vhodných aktivit:
- vědecké a výzkumné projekty, kulturní krajanské projekty a akce zaměřené na české krajanské komunity v zahraničí
- tematicky zaměřené kulturní a jazykově vzdělávací ak ...
Zobrazit detail

MZV ČR - Výběrové řízení na téma "Mezinárodní souvislosti roku 1968" MZV ČR - Výběrové řízení na téma ?Mezinárodní souvislosti roku 1968?

Tématická oblast: NNO , Přeshraniční spolupráce , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 29.9.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmětem řízení je výběr projektů s cílem stimulovat veřejnou diskusi o zahraničně politickém rozměru Pražského jara a o mezinárodních souvislostech éry 60. let v západní Evropě.
Podporované činnosti: konference a semináře, diskusní fóra, summity, publikace, akce veřejné diplomacie v Česku i zahraničí
Ministerstvo zahraničních věcí v rámci tohoto jednorázového projektov ...
Zobrazit detail

MZV ČR - Vyhlášení výběrového řízení na projekty v oblasti Česko - polského fóra MZV ČR - Vyhlášení výběrového řízení na projekty v oblasti Česko - polského fóra

Tématická oblast: NNO , Přeshraniční spolupráce , Vzdělávání , Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 29.9.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmětem dotačního titulu "Česko-polské fórum" je podpora projektů předložených NNO a dalšími oprávněnými subjekty v oblasti česko-polské spolupráce. Jsou podporovány pouze projekty vypracované a realizované společně s polským partnerem.
Příklady vhodných aktivit:
- společné projekty českých a polských subjektů v prioritních oblastech zahraniční politiky obou zemí
- věd ...
Zobrazit detail

MŽP Národní program Životní prostředí - Výzva č. 8 MŽP Národní program Životní prostředí - Výzva č. 8

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Výzva je zaměřena na podporu průzkumu, navržení a realizaci technických prací (např. vrtů) pro rozšíření možnosti zásobování obyvatelstva pitnou vodou z podzemních zdrojů. Cílem výzvy je zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství v lokalitách, kde je pitné vody nedostatek nebo je pitná voda dodávána v některých ukazatelích v neodpovídající jakosti.

P ...
Zobrazit detail

Nadace ČEZ - Oranžové hřiště Nadace ČEZ - Oranžové hřiště

Tématická oblast: Infrastruktura , Kultura
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Zaměření grantového řízení
Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních, dětských a sportovních či jiných hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť u mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení.

V grantovém řízení Oranžové hřiště nepodávejte žádost o:
Drobné nákupy/výměny, o ...
Zobrazit detail

<<  <  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >  >>   celkový počet záznamů: 399


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz