Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 31.12.2017
<<  <  12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >  >>   celkový počet záznamů: 344

OP PIK Marketing - DESIGN OP PIK Marketing - DESIGN

Tématická oblast: MSP
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.6.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem této výzvy je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků se sídlem v ČR prostřednictvím designu nových produktů včetně posouzení jejich tržního potenciálu. Jedná se o minimálně 6 výstav, veletrhů nebo přehlídek designu v období 2016-2018 a celková alokace činí 9,75 mil. Kč.

Podporovanými aktivitami jsou:
Podpora individuálních expozic s dů ...
Zobrazit detail

OP PIK Marketing - NOVUMM OP PIK Marketing - NOVUMM

Tématická oblast: MSP
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.6.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem této výzvy je usnadnění vstupu malých a středních podniků na zahraniční trhy prostřednictvím jejich účasti na společných výstavách a veletrzích v zahraničí. V rámci tohoto programu se jedná o 100 veletrhů a celková alokace činí 120 mil. Kč.

Podporovanými aktivitami jsou:
- Podpora společných a individuálních expozic (úhrada nákladů spojených s pronájmem veletržní/ ...
Zobrazit detail

OP PIK Marketing - NOVUMM KET OP PIK Marketing - NOVUMM KET

Tématická oblast: MSP
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.6.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem této výzvy je posílení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků se sídlem v ČR prostřednictvím společných účastí na zahraničních veletrzích a výstavách. V rámci tohoto programu se jedná o 50 veletrhů zaměřených na oblast klíčových technologií, kde na každém veletrhu se koná doprovodná akce.

Podporovanými aktivitami jsou:
- Podpora společných a i ...
Zobrazit detail

OP PIK Marketing - Výzva III. OP PIK Marketing - Výzva III.

Tématická oblast: MSP
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.4.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích.
Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (doprava exponátů, marketingové propagační materiály).

II. Druh podpory

Max. míra podpory: 50 % ZV.
Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši ...
Zobrazit detail

OP PIK Program EXPANZE - úvěry OP PIK Program EXPANZE - úvěry

Tématická oblast: MSP
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.3.2019
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem programu je usnadňovat začínajícím a rozvojovým malým a středním podnikatelům přístup k financování jejich podnikatelských projektů pro zahájení a/nebo další rozvoj podnikání, zvyšovat podnikatelskou aktivitu ve zvýhodněných regionech. Projekt se musí týkat některé z podporovaných ekonomických činností.

Způsobilými výdaji zvýhodněného úvěru jsou:
a) dlouhodobý hm ...
Zobrazit detail

OP PIK Proof of Concept - Výzva I OP PIK Proof of Concept - Výzva I

Tématická oblast: Inovace , MSP
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 4.5.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podporovány budou aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/služby na trh. Výstupem projektu bude studie proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro realizaci další možné fáze projektu. Studií proveditelnosti se rozumí hodnocení a analýza potenciálu projektu, které mají za  ...
Zobrazit detail

OP PIK Smart grids II - Výzva II OP PIK Smart grids II - Výzva II

Tématická oblast: Informační systémy
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 2.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven včetně modernizace řídících a komunikačních systémů (v souladu s konceptem chytrých sítí).

Způsobilé výdaje:
- dlouhodobý hmotný majetek;
- dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku).

II. Druh podpory

Míra podpory: podpora j ...
Zobrazit detail

OP PIK Technologie - ITI (Ostrava) I. výzva OP PIK Technologie - ITI (Ostrava) I. výzva

Tématická oblast: MSP , Průmysl
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců)
Umístění dotace: Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 7.9.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podporováno bude pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace. Podporována bude ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE.

II. Druh podpory

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximál ...
Zobrazit detail

OP PIK Technologie - Výzva VI (pro začínající podniky) OP PIK Technologie - Výzva VI (pro začínající podniky)

Tématická oblast: Inovace , MSP , Průmysl
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 12.2.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení; podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení.
Dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci) - nákup strojů, zařízení, technologií, HW, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost.
Dlouhodobý nehm ...
Zobrazit detail

OP PIK Technologie - Výzva VII OP PIK Technologie - Výzva VII

Tématická oblast: Inovace , MSP , Průmysl
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 14.5.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců vedoucích daňovou evidenci) - nákup strojů, zařízení, technologií, HW, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost. Dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí, SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu ...
Zobrazit detail

<<  <  12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >  >>   celkový počet záznamů: 344


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz