Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 4.12.2017
<<  <  12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >  >>   celkový počet záznamů: 357

OP Doprava - Výzva č. 3, SC 2.1 Modernizace silniční sítě TEN-T OP Doprava - Výzva č. 3, SC 2.1 Modernizace silniční sítě TEN-T

Tématická oblast: Infrastruktura , Doprava
Žadatel: Ostatní , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.6.2023
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Popis podporovaných aktivit:
- Modernizace, obnova a zkapacitnění již provozovaných úseků kategorie D, R a ostatních silnic I. tříd sítě TEN-T.
- Podpora zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy.

II. Druh podpory

Alokace výzvy: 9 407 212 161 Kč
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanoven ...
Zobrazit detail

OP Doprava - Výzva č. 30 - Podpora infrastruktury pro alternativní paliva - Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic OP Doprava - Výzva č. 30 - Podpora infrastruktury pro alternativní paliva - Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic

Tématická oblast: Doprava , Životní prostředí
Žadatel: Ostatní , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 4.5.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Budování sítě nových veřejně přístupných rychlodobíjecích stanic.

II. Druh podpory

Formou podpory je nevratná přímá pomoc pro jednotlivé projekty z Fondu soudržnosti, až do výše 70 % uznatelných nákladů projektu.
Celkové způsobilé výdaje projektu musí být nižší než je hranice tzv. velkého projektu dle čl. 100 Nařízení EU č. 1303/2013 (tj. 75 mil. EUR).
Minimální výše z ...
Zobrazit detail

OP Doprava - Výzva č. 4, SC 3.1 Modernizace a výstavba silniční sítě mimo TEN-T OP Doprava - Výzva č. 4, SC 3.1 Modernizace a výstavba silniční sítě mimo TEN-T

Tématická oblast: Infrastruktura , Doprava
Žadatel: Ostatní , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.6.2023
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Popis podporovaných aktivit:
- Rekonstrukce, modernizace, obnova a výstavba silnic a dálnic ve vlastnictví státu mimo síť TENT včetně zavádění ITS, propojování regionálních dopravních řídících a informačních center s národním dopravním řídícím a informačním centrem včetně rozvoje infrastruktur rozvojových dat.
- Výstavba obchvatů a přeložek.

II. Druh podpory

Alokace vý ...
Zobrazit detail

OP Doprava - Výzva č. 40 Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu OP Doprava - Výzva č. 40 Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu

Tématická oblast: Infrastruktura , Inovace , Doprava
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Hlavní město Praha , Kladno , Plzeň-město , Brno-město , Olomouc , Přerov , Prostějov , Ostrava-město , Karviná , Havířov , Frýdek-Místek , Opava , Ústí nad Labem , Teplice , Chomutov , Most , Děčín , Hradec Králové , Pardubice , Zlín , Jihlava , České Budějovice , Liberec , Jablonec nad Nisou , Karlovy Vary , Mladá Boleslav
Datum uzávěrky: 31.12.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

a) Rozvoj systémů a služeb včetně ITS ve městech pro řízení dopravy a ovlivňování dopravních proudů na městské silniční síti.
b) Podpora rozvoje infrastruktur prostorových dat a zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy, vč. aplikací založených na datech a službách družicových systémů (např. Galileo, EGNOS, Copernic ...
Zobrazit detail

OP Doprava - Výzva č. 5, SC 4.1 Technická pomoc OP Doprava - Výzva č. 5, SC 4.1 Technická pomoc

Tématická oblast: Doprava
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.6.2023
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Popis podporovaných aktivit:
- Řízení a kontrola programu.
- Podpora absorpční kapacity.
- Technické zabezpečení činností.
- Publicita.
- Vzdělávání.
- Evaluace.
- Dokončení realizace programového období 2007-2013 a příprava nového programového období 2021+.

II. Druh podpory

Alokace výzvy: 2 237 396 040 Kč
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů není st ...
Zobrazit detail

OP Doprava Program Výzva 28 - SC 1.5 - Železniční kolejová vozidla pro regionální dopravu OP Doprava Program Výzva 28 - SC 1.5 - Železniční kolejová vozidla pro regionální dopravu

Tématická oblast: Infrastruktura , Doprava
Žadatel: Ostatní , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 29.6.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Obnova vozidlového parku osobní železniční dopravy.

II. Druh podpory

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů není stanovena.
Příspěvek Unie: 85 % ze způsobilých výdajů. Vlastní zdroje žadatele: 15 % ze způsobilých výdajů.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti budou přijímány od 21. 07. 2017 do 29. 06. 2018. Žádost o podporu vyplňuje žadatel prostřednictvím aplik ...
Zobrazit detail

OP PIK - Obnovitelné zdroje energie - Výzva III OP PIK - Obnovitelné zdroje energie - Výzva III

Tématická oblast: Životní prostředí , Energetika
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 28.2.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

a) vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny - bioplynových stanic využívající bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby; vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití  ...
Zobrazit detail

OP PIK - Služby infrastruktury - Výzva IV. OP PIK - Služby infrastruktury - Výzva IV.

Tématická oblast: Inovace , MSP , Průmysl
Žadatel: Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 22.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Hlavním cílem programu a Výzvy IV je zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

Podporované aktivity:
aktivita  ...
Zobrazit detail

OP PIK - Smart grids I - Výzva II OP PIK - Smart grids I - Výzva II

Tématická oblast: Inovace , Energetika
Žadatel: Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 28.2.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):
a) komplexní opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace provozu v distribučních soustavách
b) nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách
c) nasazení technologických prvků řízení napětí a výkonu elektrické energie v distribučních soustavách
d) řeše ...
Zobrazit detail

OP PIK - Úspory energie - Výzva II. OP PIK - Úspory energie - Výzva II.

Tématická oblast: Životní prostředí , Energetika , MSP
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.3.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

- Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti,
- zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001,
- modernizace, rekon ...
Zobrazit detail

<<  <  12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >  >>   celkový počet záznamů: 357


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz