Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 16.10.2017
<<  <  12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >  >>   celkový počet záznamů: 368

Národní program Životní prostředí - Výzva č. 3/2017: Nelegální sklady odpadů Národní program Životní prostředí - Výzva č. 3/2017: Nelegální sklady odpadů

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2020
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem výzvy je minimalizace nepříznivých účinků uložených odpadů a závadných látek na lidské zdraví a životní prostředí. Minimalizace environmentálních rizik - staré skládky, nelegální sklady odpadů, staré ekologické zátěže, management chemických látek, prevence průmyslových havárií.

Podporované aktivity:
- Odstraňování nelegálních skladů odpadů.
- Sanace havarijních st ...
Zobrazit detail

Národní program Životní prostředí - Výzva č. 8/2017 - Implementace programů zlepšování kvality ovzduší (PZKO) Národní program Životní prostředí - Výzva č. 8/2017 -  Implementace programů zlepšování kvality ovzduší (PZKO)

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Obec , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 20.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem Výzvy je zlepšení kvality ovzduší urychlením realizace opatření uvedených v dotčeném programu zlepšování kvality ovzduší prostřednictvím akčního plánu.
Předmětem podpory je zpracování akčního plánu a následná podpora realizace opatření, jejichž je žadatel gestorem dle územně příslušného programu zlepšování kvality ovzduší.

II. Druh podpory

Maximální výše celkové  ...
Zobrazit detail

Národní program Životní prostředí Výzva č. 5 Národní program Životní prostředí Výzva č. 5

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Občan
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 2.4.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotace je určena na systémy nakládání s vybranými autovraky prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení. Konkrétně se jedná o podporu dalšího využití odpadů vzniklých při zpracování autovraků, a také o podporu motivace zpracovatelů vykupujících autovraky, které neplní emisní normy.
Podporovanými aktivitami jsou:
- Rozvoj systémů pro zvyšování materiálového ...
Zobrazit detail

Nová zelená úsporám - 3. výzva pro bytové domy Nová zelená úsporám - 3. výzva pro bytové domy

Tématická oblast: Energetika , Bydlení
Žadatel: Ostatní , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2021
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Třetí výzva k podávání žádostí o dotaci v podprogramu NZÚ je zaměřena na podporu výstavby bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností.
Dotaci je možné získat na výstavbu kvalitního ekologicky šetrného bytového domu s velmi nízkou energetickou náročností na území celé České republiky, který splní podmínky Programu.

II. Druh podpory

Poskytována je fixní dotace v ...
Zobrazit detail

NZÚ 2. výzva pro bytové domy NZÚ 2. výzva pro bytové domy

Tématická oblast: Životní prostředí , Bydlení
Žadatel: Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Občan , Obec
Umístění dotace: Hlavní město Praha
Datum uzávěrky: 31.12.2021
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Výzva pro vlastníky bytových domů na území hl. města Prahy. Jedná se o dotace na podporu opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů a lepšímu využití zdrojů energie.

Podporovanými aktivitami jsou:
- A. Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů: Dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových st ...
Zobrazit detail

OP Doprava - Výzva č. 1, SC 1.1 Modernizace a výstavba železniční sítě OP Doprava - Výzva č. 1, SC 1.1 Modernizace a výstavba železniční sítě

Tématická oblast: Infrastruktura , Doprava
Žadatel: Ostatní , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.6.2023
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Typy podporovaných projektů:
- Modernizace, obnova a výstavba tratí a zlepšování parametrů na síti TEN-T a mimo síť TEN-T (eliminace rychlostních propadů, omezení průchodnosti, traťové třídy zatížení, apod.), včetně infrastruktury pro příměstskou dopravu.
- Modernizace a rekonstrukce tratí a další infrastruktury související s modernizací v rámci železničních uzlů.
- Zvýš ...
Zobrazit detail

OP Doprava - Výzva č. 10 Podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy OP Doprava - Výzva č. 10 Podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy

Tématická oblast: Infrastruktura , Inovace , Doprava
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 20.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

- Překladiště kombinované dopravy s veřejným přístupem - modernizace a výstavba (mj. trimodální silnice-železnice-voda, bimodální silnice-železnice).
- Pořízení manipulačních zařízení pro překladiště kombinované dopravy.

II. Druh podpory

Celkové způsobilé výdaje projektu musí být nižší než je hranice tzv. velkého projektu dle čl. 100 Nařízení EU č. 1303/2013 (tj. 75 mi ...
Zobrazit detail

OP Doprava - Výzva č. 2, SC 2.1 Výstavba silniční sítě TEN-T OP Doprava - Výzva č. 2, SC 2.1 Výstavba silniční sítě TEN-T

Tématická oblast: Infrastruktura , Doprava
Žadatel: Ostatní , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.6.2023
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Popis podporovaných aktivit: Výstavba nových úseků silniční sítě TEN-T

II. Druh podpory

Alokace výzvy: 19 401 142 102 Kč
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti lze podávat do 30. 6. 2023.

Žádost o podporu vyplňuje žadatel prostřednictvím aplikace IS KP14+ a na řídicí orgán je podávána elektronicko ...
Zobrazit detail

OP Doprava - Výzva č. 3, SC 2.1 Modernizace silniční sítě TEN-T OP Doprava - Výzva č. 3, SC 2.1 Modernizace silniční sítě TEN-T

Tématická oblast: Infrastruktura , Doprava
Žadatel: Ostatní , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.6.2023
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Popis podporovaných aktivit:
- Modernizace, obnova a zkapacitnění již provozovaných úseků kategorie D, R a ostatních silnic I. tříd sítě TEN-T.
- Podpora zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy.

II. Druh podpory

Alokace výzvy: 9 407 212 161 Kč
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanoven ...
Zobrazit detail

OP Doprava - Výzva č. 34 - Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy - zvýšení bezpečnosti plavby OP Doprava - Výzva č. 34 - Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy - zvýšení bezpečnosti plavby

Tématická oblast: Doprava
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 10.11.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Pořízení a výměna obšívek včetně výměny součástí plavidla dotčených výměnou obšívky.

II. Druh podpory

Celkové způsobilé výdaje projektu musí být nižší než je hranice tzv. velkého projektu dle čl. 100 Nařízení EU č. 1303/2013 (tj. 75 mil. EUR).
Minimální výše způsobilých výdajů není stanovena.
Míra podpory činí max. 75 % ze způsobilých výdajů (pro střední podniky) a max ...
Zobrazit detail

<<  <  12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >  >>   celkový počet záznamů: 368


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz