Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 31.12.2017
<<  <  13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >  >>   celkový počet záznamů: 344

OP PIK Úspory energie " Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu " Výzva II OP PIK Úspory energie ? Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu ? Výzva II

Tématická oblast: Životní prostředí , MSP
Žadatel: Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.4.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace elektrické energie pro vlastní spotřebu podniku.

II. Druh podpory

Dotace 300 tis. - 100 mil. Kč.
Max. míra podpory: malý podnik 80 % ZV, střední podnik 70 % ZV, velký podnik 60 % ZV.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti o podporu jsou přijímány od 2. 1. 2018 (7:00) do 30. 4. 2018 ( ...
Zobrazit detail

OP PPR - Výzva č. 29 Inovační poptávka veřejného sektoru II OP PPR - Výzva č. 29 Inovační poptávka veřejného sektoru II

Tématická oblast: Inovace
Žadatel: Ostatní , Obec
Umístění dotace: Hlavní město Praha
Datum uzávěrky: 29.3.2019
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podporovanou aktivitou výzvy je uskutečnění veřejné zakázky v režimu inovačního partnerství postupem podle zákona.
Výstupem inovačního partnerství je vývoj inovativní dodávky nebo služby nebo inovativních stavebních prací a následné pořízení výsledných dodávek, služeb nebo stavebních prací, viz §70 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších  ...
Zobrazit detail

OP PPR - Výzva č. 30 Energetické úspory v městských objektech - Inteligentní budovy OP PPR - Výzva č. 30 Energetické úspory v městských objektech - Inteligentní budovy

Tématická oblast: Životní prostředí , Energetika
Žadatel: Ostatní , Obec
Umístění dotace: Hlavní město Praha
Datum uzávěrky: 31.7.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (příp. na budovy v pasivním energetickém standardu) s integrovanými inteligentními systémy, které umožní centralizaci plnohodnotného sledování, ovládání a plánování funkcí zařízení budov - tzv. Inteligentní budovy.

II. Druh podpory

Minimální výše celk ...
Zobrazit detail

OP PPR - Výzva č. 31 - Energetické úspory v městských objektech - Veřejná doprava OP PPR - Výzva č. 31 - Energetické úspory v městských objektech - Veřejná doprava

Tématická oblast: Životní prostředí , Energetika
Žadatel: Ostatní , Obec
Umístění dotace: Hlavní město Praha
Datum uzávěrky: 31.7.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy:
- Zefektivnění využití rekuperované elektrické energie z kolejových vozidel (využití superkapacitorů).
- Výměna přívodních kolejnic v síti metra za energeticky méně náročné (např. hliníkové kolejnice).
- Renovace osvětlovacích soustav, instalace vhodných ...
Zobrazit detail

OP PPR - Výzva č. 41 - Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání OP PPR - Výzva č. 41 - Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání

Tématická oblast: Vzdělávání , Sociální
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Hlavní město Praha
Datum uzávěrky: 24.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

- Realizace kurzu pro interkulturní pracovníky či komunitní tlumočníky.
- Realizace kurzu pro dvojjazyčné asistenty.
- Příprava specialistů pro oblast rozvoje kompetencí pro demokratickou kulturu.

II. Druh podpory

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 600 000 Kč.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000 Kč.
Míra podpory činí až 10 ...
Zobrazit detail

OP PPR Výzva č. 32 Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe III OP PPR Výzva č. 32 Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe III

Tématická oblast: Inovace , Průmysl
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Hlavní město Praha
Datum uzávěrky: 14.2.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem výzvy je podpora aktivit vedoucích ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu a příprava jejich zavedení do praxe. Výzva podpoří přípravu transferu technologií a znalostí z organizací pro výzkum a šíření znalostí do praxe v níže uvedených oblastech, oborech a tématech řešených samosprávou hlavního města Prahy v jí zaji ...
Zobrazit detail

OP PPR Výzva č. 34. Podpora komunitního života a sociálního podnikání OP PPR Výzva č. 34. Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Tématická oblast: Sociální , Infrastruktura , MSP
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace
Umístění dotace: Hlavní město Praha
Datum uzávěrky: 23.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Aktivita 1: Podpora komunitního života - Podporován je vznik a rozvoj kulturně komunitních center a prostor komunitního života, které prostřednictvím sociálně intervenčních a sociálně aktivizačních aktivit působí na úrovni místních komunit, směřují k aktivní participaci osob z cílových skupin (viz část 4.2. této výzvy) a k posilování sociální soudržnosti na úrovni místní ...
Zobrazit detail

OP PPR Výzva č. 35. Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení OP PPR Výzva č. 35. Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení

Tématická oblast: Sociální , Infrastruktura , Bydlení
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Hlavní město Praha
Datum uzávěrky: 23.3.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Skupina aktivit A - Podpora sociálních služeb.
Skupina aktivit B - Podpora aktivizace komunitního života.
Skupina aktivit C - Podpora sociálního bydlení.

II. Druh podpory

Skupina aktivit A - Výše podpory od 500 tis. Kč do 55 mil. Kč.
Skupina aktivit B - Výše podpory od 500 tis. Kč do 15 mil. Kč.
Skupina aktivit C - Výše podpory od 500 tis. Kč. Ve skupině aktivit C je m ...
Zobrazit detail

OP PPR Výzva č. 36 - Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II OP PPR Výzva č. 36 - Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II

Tématická oblast: Infrastruktura , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Hlavní město Praha
Datum uzávěrky: 28.6.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Vytvoření nových míst ve stávajících zařízeních a budování nových zařízení pro poskytování péče o děti v denním režimu dle zákona o dětské skupině č. 247/2014 Sb.
Vytvoření nových tříd ve stávajících mateřských školách s cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání dětí zpravidla od 3 let.

II. Druh podpory

Celkový objem peněžních prostředků činí 130 mil. Kč.
Minimální výš ...
Zobrazit detail

OP PPR Výzva č. 37 - Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II OP PPR Výzva č. 37 - Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II

Tématická oblast: Infrastruktura , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Obec
Umístění dotace: Hlavní město Praha
Datum uzávěrky: 29.3.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Skupina aktivit A: Modernizace zařízení a vybavení mateřských, základních škol a speciálních základních škol.
Skupina aktivit B: Modernizace zařízení a vybavení středních škol.
Skupina aktivit C: Komplementární projekty k podpoře inkluze v mateřských, základních a středních školách.

II. Druh podpory

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 600 000 Kč.
Maximální výš ...
Zobrazit detail

<<  <  13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >  >>   celkový počet záznamů: 344


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz