Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 20.11.2017
<<  <  14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >  >>   celkový počet záznamů: 318

OP Zaměstnanost - Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli OP Zaměstnanost - Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli

Tématická oblast: Lidské zdroje , Vzdělávání , Sociální
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2020
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Vyhlášené je výběrové dotační řízení v oblasti profesního vzdělávání zaměstnanců pro následující programy:

1. Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, zaměřené na odborné i klíčové kompetence, včetně podpory dalšího profesního vzdělávání OSVČ
2. Tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů, včetně přípravy podnikových lektorů a instrukto ...
Zobrazit detail

OP Zaměstnanost - Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu OP Zaměstnanost - Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu

Tématická oblast: Vzdělávání , Sociální
Žadatel: Ostatní , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 1.2.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

a) Provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu.
b) Vybudování/transformaci a provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu.

II. Druh podpory

Minimální výše celkový ...
Zobrazit detail

OP Zaměstnanost - Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost v hl. m. Praha OP Zaměstnanost - Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost v hl. m. Praha

Tématická oblast: Vzdělávání , Sociální
Žadatel: Ostatní , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace
Umístění dotace: Hlavní město Praha
Datum uzávěrky: 1.2.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

a) Provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu.
b) Vybudování/transformaci a provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu.

II. Druh podpory

Minimální výše celkový ...
Zobrazit detail

OP Zaměstnanost - Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy OP Zaměstnanost - Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2019
Popis:
I. Předmět a účel podpory

1. Okruh aktivit.
Dokončení podpory plošného procesního modelování agend jak pro přímý, tak pro přenesený výkon státní správy a následná realizace doporučených změn.
Zkvalitnění strategického a projektového řízení, využívání analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných studií a kapacit ve veřejné správě a justici.
Podpora snižování administrativní a regulač ...
Zobrazit detail

OP Zaměstnanost Age management - chytrá změna v řízení, příležitost k růstu OP Zaměstnanost Age management - chytrá změna v řízení, příležitost k růstu

Tématická oblast: Lidské zdroje , Sociální , Vzdělávání
Žadatel: Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 29.3.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

- Age management audit, analýza současného stavu v personálním řízení.
- Vzdělávací aktivity v oblasti age managementu pro zaměstnavatele a zaměstnance, aktivity zaměřené na koučink a mentoring v oblasti age managementu, poradenství a konzultace při zavádění konceptu age managementu do firemní praxe.
- Zpracování strategií a plánů pro zavádění age managementu ve společno ...
Zobrazit detail

OP Zaměstnanost Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů mimo Prahu OP Zaměstnanost Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů mimo Prahu

Tématická oblast: Vzdělávání , Lidské zdroje , Sociální
Žadatel: Ostatní , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 21.12.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Hlavní podporované aktivity:
- Průběžné informování zaměstnanců o opatřeních zaváděných v rámci projektu.
- Zavádění a rozšiřování flexibilních forem práce.
- Aktivity směřující k vyšší transparentnosti odměňování v rámci organizace.
- Aktivity přispívající k proměně vnitřní kultury organizace ve vztahu k rovným příležitostem žen a mužů a slaďování pracovního a soukroméh ...
Zobrazit detail

OP Zaměstnanost Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů v hl. m. Praze OP Zaměstnanost Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů v hl. m. Praze

Tématická oblast: Vzdělávání , Lidské zdroje , Sociální
Žadatel: Ostatní , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Hlavní město Praha
Datum uzávěrky: 21.12.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Hlavní podporované aktivity:
- Průběžné informování zaměstnanců o opatřeních zaváděných v rámci projektu.
- Zavádění a rozšiřování flexibilních forem práce.
- Aktivity směřující k vyšší transparentnosti odměňování v rámci organizace.
- Aktivity přispívající k proměně vnitřní kultury organizace ve vztahu k rovným příležitostem žen a mužů a slaďování pracovního a soukroméh ...
Zobrazit detail

OP Zaměstnanost Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro regiony NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko " kraje OP Zaměstnanost Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro regiony NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko ? kraje

Tématická oblast: Lidské zdroje , Sociální , Vzdělávání
Žadatel: Kraj
Umístění dotace: Ústecký kraj , Karlovarský kraj , Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 31.3.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

- Zprostředkování zaměstnání osobám z cílové skupiny " podpora činností, které souvisejí s vyhledáváním zaměstnání pro fyzickou osobu, která se uchází o práci, a s vyhledáváním zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly a s poskytováním poradenské a informační činnosti v oblasti pracovních příležitostí.
- Poskytování poradenské činnosti za účelem zjiš ...
Zobrazit detail

OP Zaměstnanost Integrované plány rozvoje území -IPRÚ " průběžná výzva OP Zaměstnanost Integrované plány rozvoje území -IPRÚ ? průběžná výzva

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Kraj , Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 14.12.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Všechny podporované aktivity musí být vždy v souladu s příslušnou schválenou strategií IPRÚ. Aktivity musí směřovat ke zvýšení kompetencí osob ohrožených sociálním vyloučením a sociálně vyloučených tak, aby se mohly lépe uplatnit ve společnosti a na trhu práce. Pro sociální začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených je hlavní podpora jejic ...
Zobrazit detail

OP Zaměstnanost Integrované územní investice (ITI) OP Zaměstnanost Integrované územní investice (ITI)

Tématická oblast: Sociální , Lidské zdroje , Vzdělávání
Žadatel: Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 14.12.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Výzva podporuje aktivity zaměřené na zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob. Jedná se o cílená opatření vedoucí k zaměstnání osob z cílové skupiny projektu v průběhu realizace projektu nebo následkem jejich účasti v projektu. Účast cílové skupiny na klíčových aktivitách projektu musí být pro cílovou skupinu bezplatná. V rámci v ...
Zobrazit detail

<<  <  14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >  >>   celkový počet záznamů: 318


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz