Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 31.12.2017
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 344

Dotační program MZ ČR na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů Dotační program MZ ČR na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Ostatní , Občan
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Zajištění dostatečné věcného a technického vybavení ordinace praktického lékaře - Úspěšný žadatel v rámci tohoto projektu dostane příspěvek na zajištění věcného a technického vybavení ordinace praktického lékaře. Mezi takovéto vybavení patří:
a) Minimální věcné a technické vybavení podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné v ...
Zobrazit detail

Dotační program v oblasti vodního hospodářství v Jihomoravském kraji Dotační program v oblasti vodního hospodářství v Jihomoravském kraji

Tématická oblast: Životní prostředí , Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Jihomoravský kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem dotačního programu je v souladu s ustanovením § 88 odst. 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů naplňovat účel vodního zákona a využívat příjmy z poplatků za odběr podzemní vody formou dotací na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury specifikovanou jednotlivými dotačními podprogra ...
Zobrazit detail

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta v Královéhradeckém kraji Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta v Královéhradeckém kraji

Tématická oblast: Životní prostředí , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

- Podpora činnosti středisek ekologické výchovy.
- Podpora osvětových akcí zaměřených na ochranu životního prostředí, udržitelnou spotřebu a výrobu, nakládání s odpady apod.
- Podpora rozšíření výuky formou vícedenních pobytových ekologických výukových programů, které nabízejí školám organizace se sídlem a působností v Královéhradeckém kraji.
- Organizace krajských a nár ...
Zobrazit detail

Finanční podpora na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji Finanční podpora na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji

Tématická oblast: Životní prostředí , Zemědělství
Žadatel: Občan
Umístění dotace: Jihomoravský kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2019
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmět podpory
- obnova a zajištění lesních porostů:
a) přirozená obnova a umělá obnova síjí (a),
b) umělá obnova sadbou první (b),
c) zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě (d),
- výchova lesních porostů:
a) výchova lesních porostů do 40 let věku porostu (prořezávky a předmýtní úmyslná těžba) (f),
b) zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 160 cm za účelem zaj ...
Zobrazit detail

Fond životního prostředí města Plzeň Fond životního prostředí města Plzeň

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Občan , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců)
Umístění dotace: Plzeň-město
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Projekty zlepšující stav životního prostředí města a tím i zdravotního stavu jeho obyvatel.
Projekty týkající se: čistoty města, vodního hospodářství, péče o zeleň a jejího rozvoje, svozu, sběru, ukládání a likvidace odpadů, monitorování složek životního prostředí a ekologických procesů, výstavby hřišť a dětských herních prvků, ochrany zemědělského a lesního fondu a ochr ...
Zobrazit detail

Grantové programy Pardubického kraje v oblasti sportu a volnočasových aktivit Grantové programy Pardubického kraje v oblasti sportu a volnočasových aktivit

Tématická oblast: Kultura , Sociální , Vzdělávání
Žadatel: Nezisková organizace , Občan
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Program B1: Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže - Jedná se především o podporu činnosti sportovních klubů, tělocvičných jednot, svazů a ostatních tělovýchovných organizací, které pracují s dětmi a mládeží a účastní se pravidelných soutěží.
Program B2: Podpora handicapovaných sportovců - Podpora sportovní činnosti zdravotně handicapovaných sportovců z Par ...
Zobrazit detail

Humanitární dotace 2018 Humanitární dotace 2018

Tématická oblast: Sociální , NNO , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 8.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

"OKAMŽITÁ POMOC": Výzva je určena na podporu humanitárních aktivit oprávněných subjektů zaměřených na okamžitou pomoc pro obyvatelstvo Iráku uvnitř země a/nebo pro uprchlíky ze Sýrie nebo Iráku v sousedních zemích (Jordánsko, Libanon, Turecko) postižené probíhajícím konfliktem. Projekty mají být zaměřeny zejména na zajištění zdravotní a psychosociální péče, zajištění pří ...
Zobrazit detail

Humanitární dotační řízení - Sýrie 2018 Humanitární dotační řízení - Sýrie 2018

Tématická oblast: Sociální , NNO , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 8.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Výzva je určena na podporu humanitárních aktivit oprávněných subjektů zaměřených na okamžitou pomoc pro obyvatelstvo Sýrie postižené probíhajícím konfliktem. Projekty mají být zaměřeny zejména na zajištění zdravotní a psychosociální péče, přístřeší, vody a sanitace, potravinového zabezpečení a dalších základních životních potřeb vnitřně vysídlených, v místě konfliktu usa ...
Zobrazit detail

Individuální dotace JMK Individuální dotace JMK

Tématická oblast: Všechny
Žadatel: Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Občan
Umístění dotace: Jihomoravský kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Tyto dotace jsou určeny pro konkrétního žadatele z důvodů zvláštního zřetele hodných, a to zejména pro okruh projektů, které nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů.

II. Druh podpory

Dotaci z rozpočtu kraje lze použít pouze na úhradu nákladů na realizaci projektu.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti lze předkládat celoročně.
Ko ...
Zobrazit detail

Interreg V-A Česká republika - Polsko - Technická pomoc Interreg V-A Česká republika - Polsko - Technická pomoc

Tématická oblast: Vzdělávání , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Liberecký kraj , Moravskoslezský kraj , Olomoucký kraj , Pardubický kraj , Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Jedná se o finanční podporu, která má zabezpečit kvalitní řízení a provádění programu např. formou vzdělávání pracovníků zapojených do programu, poskytováním poradenských služeb potenciálním žadatelům nebo realizací aktivit publicity atd.

Podporovanými aktivitami jsou:
- Ustavení a zajištění fungování řídících a implementačních struktur a zajištění řádné implementace  ...
Zobrazit detail

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 344


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz