Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 18.9.2017
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 399

ČRA Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci ČRA Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci

Tématická oblast: Přeshraniční spolupráce , NNO
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 17.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmětem dotačního titulu "Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci (včetně posilování kapacit a partnerství NNO)" je podpora projektů předložených zastřešujícími organizacemi NNO a dalšími oprávněnými subjekty v těchto oblastech:
- Oblast PLATFORMY - podpora v oblasti koordinace a posilování kapacit členských organizací - subjektů půso ...
Zobrazit detail

Dofinancování evropských vzdělávacích projektů v Kraji Vysočina Dofinancování evropských vzdělávacích projektů v Kraji Vysočina

Tématická oblast: Přeshraniční spolupráce , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 30.11.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dofinancovány zde budou projekty realizované v rámci programu "Erasmus+", projekty eTwinning a projekty realizované v rámci Česko-německého fondu budoucnosti.

II. Druh podpory

Výše dotace poskytnuté jednomu žadateli na jeden projekt může činit minimálně 5 000 Kč a maximálně 50 000 Kč.
Dotace může činit maximálně 20 % z celkových prokázaných nákladů souvisejících s real ...
Zobrazit detail

Dotace města Brna na projekty organizací národnostních menšin Dotace města Brna na projekty organizací národnostních menšin

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Občan
Umístění dotace: Brno-město
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Zachování a rozvoj identity národnostních menšin a etnik ve statutárním městě Brně a podpora vzájemného harmonického soužití s majoritním obyvatelstvem.

II. Druh podpory

Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 100 tis. Kč a 200 tis. Kč pro akce celoměstského významu.

III. Organizační zabezpečení

Lhůta pro podávání žádostí od 1. 10. 2017 do 31. 10. 2017 včetn ...
Zobrazit detail

Dotace města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Dotace města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže

Tématická oblast: Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Občan
Umístění dotace: Brno-město
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

V oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže jsou poskytovány pouze neinvestiční dotace. Jedná se zejména o zajištění pravidelných aktivit dětí a mládeže, víkendových a prázdninových pobytů, jednorázových akcí, dále zajištění materiálního vybavení činnosti, zajištění provozu a údržby kluboven, areálů a základen. Uznatelné náklady jsou zejména provozní náklady (nájemné, ...
Zobrazit detail

Dotace na individuální účel - jednorázové akce Dotace na individuální účel - jednorázové akce

Tématická oblast: Všechny
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podporu je možné poskytnout na veřejně prospěšné projekty (+ akce, činnost žadatele) s mimořádným přínosem pro kraj, nebo z důvodů hodných zvláštního zřetele i na obvyklé výdaje, vzniklé však při řešení mimořádných situací žadatele.

II. Druh podpory

Individuální dotace může být poskytnuta až do výše 90 % celkových výdajů vynaložených na realizaci projektu. Finanční spo ...
Zobrazit detail

Dotace na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky v Kraji Vysočina Dotace na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky v Kraji Vysočina

Tématická oblast: Sociální , Vzdělávání
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 6.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotace na financování provozních nákladů projektů v oblasti prorodinné politiky. Účelem dotace je podpořit financování provozních nákladů mateřských a rodinných center, jejichž činnost pozitivně podporuje funkce a rozvoj rodiny. Jedná se především o vytváření vhodných socioekonomických podmínek pro fungování rodin, zkvalitňování rodinných vztahů a posilování rodičovských ...
Zobrazit detail

Dotace na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež v Kraji Vysočina Dotace na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež v Kraji Vysočina

Tématická oblast: Kultura , Vzdělávání
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Náklady prokazatelně související s postupovou soutěží: náklady na dopravu účastníků soutěže, náklady na ubytování a stravné účastníků po dobu soutěže, náklady na porotce, rozhodčí a lektory, náklady na provozní a organizační zajištění soutěže, náklady na propagaci soutěže, tiskové materiály, webové prezentace, nákup materiálu a služeb a odměny (ceny) pro soutěžící účastn ...
Zobrazit detail

Dotace na pořádání mistrovství ČR, Evropy a ve sportovních disciplínách Dotace na pořádání mistrovství ČR, Evropy a ve sportovních disciplínách

Tématická oblast: Kultura , Sociální , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Nezisková organizace , Ostatní
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Účelem poskytnutí dotace je podpořit pořádání oficiálních mistrovství na území Kraje, jejichž pořádání probíhá ve spolupráci s příslušným sportovním svazem.

II. Druh podpory

Výše dotace může činit nejméně 5 000 Kč a nejvýše 50 000 Kč.
Dotace může činit maximálně 50 % z celkových uznatelných nákladů mistrovství.
Souhrn poskytnutých dotací v kalendářním roce pro jednoho  ...
Zobrazit detail

Dotace na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách v Kraji Vysočina Dotace na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách v Kraji Vysočina

Tématická oblast: Kultura , Sociální , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Nezisková organizace , Ostatní
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Účelem dotace je podpořit sportovce při reprezentaci Kraje na mistrovství.

II. Druh podpory

U jednotlivců může dotace činit nejméně 3 000 Kč a nejvýše 25 000 Kč.
U kolektivů či výprav může dotace činit nejméně 3 000 Kč a nejvýše 40 000 Kč.
Souhrn poskytnutých dotací v kalendářním roce pro jednoho žadatele nepřesáhne 100 000 Kč.
U jednotlivců i kolektivů může dotace či ...
Zobrazit detail

Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Zlínský kraj
Datum uzávěrky: 2.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

- Nákup, technické zhodnocení rekonstrukcí, oprava zásahové požární techniky
- Nákup nových nebo oprava stávajících věcných prostředků požární ochrany

II. Druh podpory

Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 30 000 Kč.
Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 250 000 Kč.
Žadatel může podat žádosti za zřizované jednotky v celkovém součtu 500 000 Kč.
Maximální míra dota ...
Zobrazit detail

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 399


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz