Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 20.11.2017
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 318

Dotační program v oblasti vodního hospodářství v Jihomoravském kraji Dotační program v oblasti vodního hospodářství v Jihomoravském kraji

Tématická oblast: Životní prostředí , Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Jihomoravský kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem dotačního programu je v souladu s ustanovením § 88 odst. 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů naplňovat účel vodního zákona a využívat příjmy z poplatků za odběr podzemní vody formou dotací na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury specifikovanou jednotlivými dotačními podprogra ...
Zobrazit detail

Finanční podpora města Příbram na rok 2018 Finanční podpora města Příbram na rok 2018

Tématická oblast: Kultura , Cestovní ruch , Sociální , Vzdělávání , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Příbram
Datum uzávěrky: 30.11.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Kultura.
Zahraničí.
Životní prostředí.
Jednorázové sportovní akce.
Rozvoj a údržba sportovišť.
Činnost sportovních organizací.
Vrcholový a výkonnostní sport.
Dobrovolní hasiči.
Církve a náboženské společnosti.
Výchova a vzdělávání.
Oblast sociální.
Zdravotnictví.

II. Druh podpory

Pokud poskytovatel výslovně nestanoví jinak, lze z rozpočtu města podpořit maximálně 80 %  ...
Zobrazit detail

Finanční podpora na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji Finanční podpora na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji

Tématická oblast: Životní prostředí , Zemědělství
Žadatel: Občan
Umístění dotace: Jihomoravský kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2019
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmět podpory
- obnova a zajištění lesních porostů:
a) přirozená obnova a umělá obnova síjí (a),
b) umělá obnova sadbou první (b),
c) zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě (d),
- výchova lesních porostů:
a) výchova lesních porostů do 40 let věku porostu (prořezávky a předmýtní úmyslná těžba) (f),
b) zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 160 cm za účelem zaj ...
Zobrazit detail

Fond životního prostředí města Plzeň Fond životního prostředí města Plzeň

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Občan , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců)
Umístění dotace: Plzeň-město
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Projekty zlepšující stav životního prostředí města a tím i zdravotního stavu jeho obyvatel.
Projekty týkající se: čistoty města, vodního hospodářství, péče o zeleň a jejího rozvoje, svozu, sběru, ukládání a likvidace odpadů, monitorování složek životního prostředí a ekologických procesů, výstavby hřišť a dětských herních prvků, ochrany zemědělského a lesního fondu a ochr ...
Zobrazit detail

Grantový program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy Grantový program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy

Tématická oblast: Životní prostředí , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Občan
Umístění dotace: Hlavní město Praha
Datum uzávěrky: 14.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Hlavním cílem a účelem grantového programu je podpořit projekty, které povedou ke zlepšení životního prostředí hlavního města Prahy.

Tématické oblasti:
I. Oblast veřejné zeleně.
II. Zelené učebny.
III. Oblast ochrany přírody.
IV. Ekologická výchova.
V. Specifické projekty.
VI. Výukové a vzdělávací programy pro školy.

II. Druh podpory

Pro tematické oblasti I. - V. činí ...
Zobrazit detail

Individuální dotace JMK Individuální dotace JMK

Tématická oblast: Všechny
Žadatel: Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Občan
Umístění dotace: Jihomoravský kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Tyto dotace jsou určeny pro konkrétního žadatele z důvodů zvláštního zřetele hodných, a to zejména pro okruh projektů, které nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů.

II. Druh podpory

Dotaci z rozpočtu kraje lze použít pouze na úhradu nákladů na realizaci projektu.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti lze předkládat celoročně.
Ko ...
Zobrazit detail

Inovační vouchery Zlínského kraje Inovační vouchery Zlínského kraje

Tématická oblast: Inovace , Průmysl , MSP
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců)
Umístění dotace: Zlínský kraj
Datum uzávěrky: 1.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem Programu je podpořit netechnické kompetence firem (design, marketing) při inovacích svých produktů a jejich úspěšném uvádění na trh. Zároveň chce podpořit rozvoj kreativního průmyslu spoluprací s inovačními podniky Zlínského kraje, zejména z průmyslových odvětví, stavebnictví a vybraných služeb.

II. Druh podpory

Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 50 000 Kč. ...
Zobrazit detail

Interreg V-A Česká republika - Polsko - Technická pomoc Interreg V-A Česká republika - Polsko - Technická pomoc

Tématická oblast: Vzdělávání , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Liberecký kraj , Moravskoslezský kraj , Olomoucký kraj , Pardubický kraj , Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Jedná se o finanční podporu, která má zabezpečit kvalitní řízení a provádění programu např. formou vzdělávání pracovníků zapojených do programu, poskytováním poradenských služeb potenciálním žadatelům nebo realizací aktivit publicity atd.

Podporovanými aktivitami jsou:
- Ustavení a zajištění fungování řídících a implementačních struktur a zajištění řádné implementace  ...
Zobrazit detail

INTERREG V-A Česká republika - Polsko Výzva v rámci fondu mikroprojektů Beskydy INTERREG V-A Česká republika - Polsko Výzva v rámci fondu mikroprojektů Beskydy

Tématická oblast: Životní prostředí , Cestovní ruch , Vzdělávání , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Obec , Nezisková organizace , Ostatní
Umístění dotace: Havířov , Frýdlant nad Ostravicí , Frýdek-Místek
Datum uzávěrky: 31.3.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotace je určena na podporu malých projektů s lokálním významem typu "lidé lidem" či "drobné investice". Důležitým předpokladem úspěšnosti předložených mikroprojektů je vzájemná provázanost spolupráce projektových partnerů při všech fázích realizace mikroprojektu a silný přeshraniční dopad pro česko-polské příhraničí.

Podporovanými aktivitami jsou:
Prioritní osa 2 - "R ...
Zobrazit detail

INTERREG V-A Česká republika " Polsko Výzva z Fondu mikroprojektů Nisa INTERREG V-A Česká republika ? Polsko Výzva z Fondu mikroprojektů Nisa

Tématická oblast: Životní prostředí , Přeshraniční spolupráce , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Liberecký kraj , Děčín
Datum uzávěrky: 30.6.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Jedná se o podporu projektů s menším finančním objemem, které jsou zaměřeny zejména na oblast rozvoje mezilidských přeshraničních vztahů, osvětových a kulturních aktivit a občanských iniciativ. Podporovat lze také mikroprojekty, jejichž cílem je zlepšení infrastruktury daného území, zejména v oblasti cestovního ruchu.

Podporovanými aktivitami jsou:
Prioritní osa 2 - Ro ...
Zobrazit detail

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 318


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz