Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 16.10.2017
<<  <  1 | 2 |      celkový počet záznamů: 14

11. výzva ZS ITI-Plzeň- Vybudování a modernizace přestupních uzlů a terminálů 11. výzva ZS ITI-Plzeň- Vybudování a modernizace přestupních uzlů a terminálů

Tématická oblast: Infrastruktura , Doprava
Žadatel: Ostatní , Obec , Kraj
Umístění dotace: Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 21.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Výzva č. 11 "Vybudování a modernizace přestupních uzlů a terminálů" cílí na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy a na rekonstrukce, modernizace a výstavbu samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+ R nebo P+G jako prvků podporujících multimodalitu.

II. Druh podpory

Minimální výše celkových způsobilých výdajů  ...
Zobrazit detail

12. výzva ZS ITI-Plzeň- Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření 12. výzva ZS ITI-Plzeň- Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření

Tématická oblast: Infrastruktura , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

a) Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).
b) Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovos ...
Zobrazit detail

13. výzva ZS ITI-Plzeň- Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro střední vzdělávání včetně bezbariérových opatření 13. výzva ZS ITI-Plzeň- Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro střední vzdělávání včetně bezbariérových opatření

Tématická oblast: Infrastruktura , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

a) Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).
b) Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovos ...
Zobrazit detail

14. výzva-ITI-Plzeň-SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání 14. výzva-ITI-Plzeň-SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Tématická oblast: NNO , Sociální , MSP
Žadatel: Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace
Umístění dotace: Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 17.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

1. Vznik nového sociálního podniku:
- založením nového podnikatelského subjektu,
- rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.
2. Rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících krok ...
Zobrazit detail

<<  <  1 | 2 |      celkový počet záznamů: 14


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz