Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 31.12.2017
<<  <  1 | 2 | 3 | >  >>   celkový počet záznamů: 24

Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií v Pardubickém kraji Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií v Pardubickém kraji

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Občan
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podprogram A1 - Zlepšení vybavení depozitářů a expozic muzeí a galerií (vybavení depozitářů a expozic odpovídajícím mobiliářem, včetně pořízení přístrojové techniky - zvlhčovače, vysoušeče, zabezpečení,...).
Podprogram A2 - Zlepšení péče o sbírkový fond (restaurování, konzervování a dokumentace sbírkového fondu, pořízení příslušného vybavení, dodavatelské zpracování sbír ...
Zobrazit detail

Podpora realizace rozvojových projektů obcí v problémových mikroregionech Pardubického kraje Podpora realizace rozvojových projektů obcí v problémových mikroregionech Pardubického kraje

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Obec
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Rekonstrukce, a modernizace stávajících objektů a jejich následné využití pro podnikatelské účely.
Výstavby objektů a jejich následné využití pro podnikatelské účely.
Výstavby a rekonstrukce technické infrastruktury s převažujícími užitky pro sektor podnikání a následné využití zainvestovaných ploch pro podnikatelské účely.
Zřízení prostor pro drobné živnostenské podnik ...
Zobrazit detail

Podpora subjektů činných v oblasti kultury a památkové péče v Pardubickém kraji Podpora subjektů činných v oblasti kultury a památkové péče v Pardubickém kraji

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Poskytovatel má zájem o udržení kontinuity a zachování nejvýznamnějších kulturních tradic regionu. Podpora bude poskytována subjektům činným v oblasti kultury, které popularizují kulturní dědictví, všestranně jej rozvíjejí a propagují tradiční kulturní hodnoty kraje. Podpora bude směrována na rozvoj společnosti v oblasti kultury a folkloru na bázi národních a regionálníc ...
Zobrazit detail

Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací v Pardubickém kraji Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací v Pardubickém kraji

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Program podporuje výdaje v oblasti výstavby, rekonstrukce a oprav sportovních zařízení (rekonstrukce a opravy kabin, hrací plochy, střechy apod.) a pořízení investičního i neinvestičního movitého majetku sportovních organizací a zařízení, jejichž vlastníkem není Pardubický kraj.

II. Druh podpory

Celkový finanční objem prostředků určených pro tento program činí 4 000 00 ...
Zobrazit detail

Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji

Tématická oblast: Životní prostředí , Zemědělství
Žadatel: Občan
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Grantové prostředky budou poskytovány pouze na neinvestiční akce, konkrétně na pořízení:
- 3 včelstev prostých včelího moru.
- 3 nových nástavkových úlů se 3 nástavky, oddělitelným dnem, víkem, mateří mřížkou a příslušenstvím (tj. rámky nebo přířezy a 10 kg mezistěn).
- Včelařských potřeb a pomůcek.
- Absolvování vzdělávacího programu pro začínající včelaře.

II. Druh po ...
Zobrazit detail

Program obnovy venkova Pardubického kraje Program obnovy venkova Pardubického kraje

Tématická oblast: Životní prostředí , Infrastruktura , Cestovní ruch , Sociální , Kultura
Žadatel: Obec , Nezisková organizace
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 20.2.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotační titul 1: Výstavba, rekonstrukce, oprava, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, pořízení obecního majetku
Dotační titul 2: Komplexní úprava veřejných prostranství, zřizování, obnova a údržba veřejné zeleně.
Dotační titul 3: Oprava, rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení a rozhlasu.
Dotační titul 4: Výstavba, rekonstrukce a oprava místních ...
Zobrazit detail

Program podpory kulturních aktivit v Pardubickém kraji Program podpory kulturních aktivit v Pardubickém kraji

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Občan , Obec
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podprogram A - Tradiční lidová kultura: prezentace projevů tradiční lidové kultury, jež jsou zapsány do Seznamu nemateriálních jevů tradiční lidové kultury Pardubického kraje, předvádění technologií lidových řemesel včetně nákupu výrobních pomůcek pro oceněné Nositele tradice lidových řemesel Pardubickým krajem.
Podprogram B - Ostatní kulturní aktivity: festivaly a přehl ...
Zobrazit detail

Program podpory materiálního zabezpečení sociálních služeb v Pardubickém kraji Program podpory materiálního zabezpečení sociálních služeb v Pardubickém kraji

Tématická oblast: NNO , Sociální
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

- Pořízení a opravy kompenzačních pomůcek sloužících k zajištění poskytování sociální služby daným poskytovatelem sociálních služeb.
- Pořízení automobilu sloužícího k zajištění poskytování terénní sociální služby daným poskytovatelem sociálních služeb.
- Pořízení investičního majetku k zajištění poskytování sociální služby daným poskytovatelem sociálních služeb.
- Zlepš ...
Zobrazit detail

Program podpory sociálních služeb v Pardubickém kraji Program podpory sociálních služeb v Pardubickém kraji

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Občan
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Čtyři oblasti podpory:
1. Podpora sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (Program 1)
2. Podpora aktivit navazujících na služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (Program 2)
3. Podpora prorodinných aktivit (Program 3)
4. Příspěvky na provoz, návratná finanční výpomoc a investiční příspěvk ...
Zobrazit detail

Program podpory sociálního podnikání a program podpory fundraisingu v Pardubickém kraji Program podpory sociálního podnikání a program podpory fundraisingu v Pardubickém kraji

Tématická oblast: Sociální , MSP , NNO
Žadatel: Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Projekt musí být zaměřen vždy nejméně na jednu z níže uvedených aktivit. Kombinace aktivit je možná.
- Tvorba nebo aktualizace byznys plánu sociálního podniku.
- Pořízení investičního nebo neinvestičního majetku k zajištění výroby nebo poskytování služeb daným sociálním podnikem.
- Podpora části mzdových nákladů zaměstnanců (asistentů), kteří pomáhají při výkonu práce zn ...
Zobrazit detail

<<  <  1 | 2 | 3 | >  >>   celkový počet záznamů: 24


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz