Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 23.10.2017
<<  <  1 | 2 |      celkový počet záznamů: 15

3.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-I 3.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-I

Tématická oblast: Infrastruktura , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 27.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
Aktivita Infrastruktura základních škol
Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní zdělávání

II. Druh podpory

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 50 000 Kč.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 1 400 000 Kč.
Míra podpory z Evropského fondu pro re ...
Zobrazit detail

4.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-I 4.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-I

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 27.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Stavební úpravy stanice základní složky IZS - JPO II a JPO III.
Vybudování stanice základní složky IZS - JPO II a JPO III změnou její dislokace na místo, kde budou vytvořeny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.
Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro:
- výkon činností spojených s extrémním suchem;
- výkon činností v souvislosti s  ...
Zobrazit detail

5. výzva-ITI-Pardubice-SC 1.2-Dopravní telematika 5. výzva-ITI-Pardubice-SC 1.2-Dopravní telematika

Tématická oblast: Infrastruktura , Doprava
Žadatel: Kraj , Obec , Ostatní
Umístění dotace: Královéhradecký kraj , Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 29.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Zavedení nebo modernizace systémů pro sledování a řízení vozidel a dispečink veřejné dopravy.
Zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy a na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy.
Zavedení nebo modernizace odbavovacích a platebních systémů ve vozidlech veřejné dopravy, na zastávkách, ve stanicích a p ...
Zobrazit detail

7. výzva-ITI-Pardubice-SC 2.4-SŠ, VOŠ-Pardubická část 7. výzva-ITI-Pardubice-SC 2.4-SŠ, VOŠ-Pardubická část

Tématická oblast: Infrastruktura , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 10.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy.

Podporované aktivity:
- Stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury středních a vyšších odborných škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.
- R ...
Zobrazit detail

8. výzva-ITI-Pardubice-SC 3.1-Paměťové instituce a kulturní památky-památky 8. výzva-ITI-Pardubice-SC 3.1-Paměťové instituce a kulturní památky-památky

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Královéhradecký kraj , Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 10.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Obnova památek.
Restaurování části památek a mobiliářů.
Odstraňování přístupových bariér.
Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení.
Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů.
Digitalizace památek a mobiliářů.
Obnova parků a zahrad u souboru památek.
Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a tec ...
Zobrazit detail

<<  <  1 | 2 |      celkový počet záznamů: 15


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz