Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 13.2.2017
<<  <  1 | 2 |      celkový počet záznamů: 11

Příspěvek na činnost, akce a projekty spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje Příspěvek na činnost, akce a projekty spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Nezisková organizace , Občan
Umístění dotace: Olomoucký kraj
Datum uzávěrky: 31.7.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Důvodem poskytnutí dotace je zajištění podpory hasičů (fyzických osob), spolků a pobočných spolků hasičů, podpora tradičních i nových soutěží v hasičském sportu a práce s mládeží v rámci jednotlivých spolků. Tato podpora byla deklarována i novým vedením kraje v rámci priorit pro aktuální volební období.

Dotace se poskytují:
a) na činnost krajského spolku hasičů Čech, Mo ...
Zobrazit detail

<<  <  1 | 2 |      celkový počet záznamů: 11


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz