Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 28.4.2017
<<  <  1 | 2 |      celkový počet záznamů: 16

1.Výzva MAS-Partnerství Moštěnka-IROP-Podpora udržitelné a bezpečné dopravy 1.Výzva MAS-Partnerství Moštěnka-IROP-Podpora udržitelné a bezpečné dopravy

Tématická oblast: Infrastruktura , Doprava
Žadatel: Ostatní , Obec , Kraj
Umístění dotace: Olomoucký kraj , Zlínský kraj
Datum uzávěrky: 8.6.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

- Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.
- Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy.
- Rekonstrukce, modernizace a výstavba pod ...
Zobrazit detail

2.Výzva MAS Horní Pomoraví-IROP-Modernizace mateřských škol I. 2.Výzva MAS Horní Pomoraví-IROP-Modernizace mateřských škol I.

Tématická oblast: Vzdělávání , Infrastruktura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Olomoucký kraj
Datum uzávěrky: 9.5.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotace na na zvýšení kapacity mateřských škol, zapsaných do školského rejstříku k datu vyhlášení výzvy MAS (včetně mateřských škol určených pro vzdělávání dětí zaměstnanců), dětských skupin a spolků (např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby).

Podporované aktivity:
- Stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky p ...
Zobrazit detail

2.Výzva MAS-Partnerství Moštěnka, o.p.s. - OPZ-Podpora zaměstnanosti-I. 2.Výzva MAS-Partnerství Moštěnka, o.p.s. - OPZ-Podpora zaměstnanosti-I.

Tématická oblast: Vzdělávání , Lidské zdroje
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Olomoucký kraj , Zlínský kraj
Datum uzávěrky: 30.5.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Výzva MAS - Partnerství Moštěnka je realizována v rámci komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) a Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS - Partnerství Moštěnka na roky 2014-2020 "Náš region - naše radost". V projektech realizované aktivity by neměly nahrazovat činnosti ÚP ČR, ale naopak je doplňovat a rozšiřovat s ohledem na detailní znalost potřeb  ...
Zobrazit detail

2.Výzva MAS-Partnerství Moštěnka-IROP-Podpora kvality a dostupnosti infrastruktury vzdělávání a celoživotního učení 2.Výzva MAS-Partnerství Moštěnka-IROP-Podpora kvality a dostupnosti infrastruktury vzdělávání a celoživotního učení

Tématická oblast: Infrastruktura , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Olomoucký kraj , Zlínský kraj
Datum uzávěrky: 8.6.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.
Aktivita Infrastruktura základních škol.
Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání.

II. Druh podpory

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 300 000 Kč.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 500 000 Kč.
Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj  ...
Zobrazit detail

3.Výzva MAS Horní Pomoraví-IROP-Modernizace základních škol I. 3.Výzva MAS Horní Pomoraví-IROP-Modernizace základních škol I.

Tématická oblast: Vzdělávání , Infrastruktura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Olomoucký kraj
Datum uzávěrky: 16.5.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory), budování bezbariérovosti škol a rozšiřování kapacit kmenových učeben.

II. Druh podpory

Minimální výše způsobilých výdajů: 300  ...
Zobrazit detail

3.Výzva MAS-Partnerství Moštěnka-IROP-Obnova památek kulturního dědictví 3.Výzva MAS-Partnerství Moštěnka-IROP-Obnova památek kulturního dědictví

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Olomoucký kraj , Zlínský kraj
Datum uzávěrky: 8.6.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Obnova památek.
Restaurování části památek a mobiliářů.
Odstraňování přístupových bariér.
Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení.
Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů.
Digitalizace památek a mobiliářů.
Obnova parků a zahrad u souboru památek.
Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a tec ...
Zobrazit detail

<<  <  1 | 2 |      celkový počet záznamů: 16


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz