Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 31.12.2017
<<  <  1 | 2 |      celkový počet záznamů: 12

Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Občan
Umístění dotace: Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 5.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Účelem Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2018 je podílení se Moravskoslezského kraje na finančních nákladech spojených s realizací projektů subjektů působících v oblasti kultury.

Podporované kulturní aktivity jsou různorodé a cílem podpory je následující:
- podpora umění a umělců Moravskoslezského kraje,
- zachování a podpora kul ...
Zobrazit detail

Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje v Moravskoslezském kraji Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje v Moravskoslezském kraji

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 5.6.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

PSDP 1/17 Podpora rozvoje terénních programů pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
PSDP 2/17 Dofinancování běžného provozu sociálních služeb v oblasti protidrogové prevence
PSDP 3/17 Podpora sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností
PSDP 4/17 Dofinancování sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb

II. Druh p ...
Zobrazit detail

<<  <  1 | 2 |      celkový počet záznamů: 12


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz