Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 16.10.2017
<<  <  1 | 2 |      celkový počet záznamů: 15

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu v Moravskoslezském kraji Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu v Moravskoslezském kraji

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 6.11.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Účelem realizace dotačního programu je finanční podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena v SPRSS MSK. Podporováno bude poskytování sociálních služeb, které jsou součástí Krajské základní sítě sociálních služeb.

II. Druh podpory

Příspěvkovým organizacím zřízeným MSK bude finanční podpora poskytnuta formou příspěvku na provo ...
Zobrazit detail

Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách v Moravskoslezském kraji Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách v Moravskoslezském kraji

Tématická oblast: Lidské zdroje , Vzdělávání
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců)
Umístění dotace: Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 3.11.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Program je zaměřen na žáky denního studia 2. a 3. ročníků středních škol oborů vzdělání s maturitní zkouškou a 2. ročníků oborů vzdělání s výučním listem - kategorie "H" a studenty denního studia 1. - 3. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku navazujícího magisterského studia, případně studenty 1. - 4. ročníku pětiletého magisterského studia na vysokých školách, a to u ...
Zobrazit detail

Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Ostatní , Obec
Umístění dotace: Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 22.11.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora aktivit na posílení mezigeneračních vztahů.
Podpora aktivit v oblasti bezpečnosti.
Podpora volnočasových aktivit.
Podpora aktivit v oblasti zdraví.
Podpora aktivit v oblasti vzdělávání.

II. Druh podpory

Minimální výše dotace na jeden projekt činí 30 000 Kč, maximální výše dotace 100 000 Kč.
Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu činí 20 %, ...
Zobrazit detail

Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel v Moravskoslezském kraji Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel v Moravskoslezském kraji

Tématická oblast: Životní prostředí , Infrastruktura , Cestovní ruch , Přeshraniční spolupráce , Doprava
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora rozvojových záměrů malých obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na kofinancování vlastního podílu příjemce při čerpání dotací z fondů Evropské unie.
Důvodem podpory stanoveného účelu je snaha podpořit realizaci projektů financovaných z fondů EU a zvýšit dostupnost realizace projektů z operačních programů i pro venkovské obla ...
Zobrazit detail

Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje v Moravskoslezském kraji Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje v Moravskoslezském kraji

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 5.6.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

PSDP 1/17 Podpora rozvoje terénních programů pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
PSDP 2/17 Dofinancování běžného provozu sociálních služeb v oblasti protidrogové prevence
PSDP 3/17 Podpora sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností
PSDP 4/17 Dofinancování sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb

II. Druh p ...
Zobrazit detail

<<  <  1 | 2 |      celkový počet záznamů: 15


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz