Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 31.12.2017
<<  <  16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >  >>   celkový počet záznamů: 344

OP Zaměstnanost Integrované plány rozvoje území -IPRÚ " průběžná výzva OP Zaměstnanost Integrované plány rozvoje území -IPRÚ ? průběžná výzva

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Kraj , Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 14.12.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Všechny podporované aktivity musí být vždy v souladu s příslušnou schválenou strategií IPRÚ. Aktivity musí směřovat ke zvýšení kompetencí osob ohrožených sociálním vyloučením a sociálně vyloučených tak, aby se mohly lépe uplatnit ve společnosti a na trhu práce. Pro sociální začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených je hlavní podpora jejic ...
Zobrazit detail

OP Zaměstnanost Integrované územní investice (ITI) OP Zaměstnanost Integrované územní investice (ITI)

Tématická oblast: Sociální , Lidské zdroje , Vzdělávání
Žadatel: Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 14.12.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Výzva podporuje aktivity zaměřené na zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob. Jedná se o cílená opatření vedoucí k zaměstnání osob z cílové skupiny projektu v průběhu realizace projektu nebo následkem jejich účasti v projektu. Účast cílové skupiny na klíčových aktivitách projektu musí být pro cílovou skupinu bezplatná. V rámci v ...
Zobrazit detail

OP Zaměstnanost Integrované územní investice (ITI) " průběžná výzva OP Zaměstnanost Integrované územní investice (ITI) ? průběžná výzva

Tématická oblast: Sociální , Lidské zdroje , Vzdělávání
Žadatel: Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 14.12.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Všechny podporované aktivity musí být vždy v souladu s příslušnou schválenou strategií ITI. Aktivity musí směřovat ke zvýšení kompetencí osob ohrožených sociálním vyloučením a sociálně vyloučených tak, aby se mohly lépe uplatnit ve společnosti a na trhu práce. Pro sociální začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených je hlavní podpora jejich ...
Zobrazit detail

OP Zaměstnanost Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) OP Zaměstnanost Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ)

Tématická oblast: Vzdělávání , Sociální
Žadatel: Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Občan , Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 14.12.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Výzva podporuje aktivity zaměřené na zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob. Jedná se o cílená opatření vedoucí k zaměstnání osob z cílové skupiny projektu v průběhu realizace projektu nebo následkem jejich účasti v projektu. Účast cílové skupiny na klíčových aktivitách projektu musí být pro cílovou skupinu bezplatná. V rámci v ...
Zobrazit detail

OP Zaměstnanost Ověřování nových řešení využitelných ve veřejné sféře OP Zaměstnanost Ověřování nových řešení využitelných ve veřejné sféře

Tématická oblast:
Žadatel:
Umístění dotace:
Datum uzávěrky: 18.12.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Výzvou je zamýšleno podpořit oprávněné žadatele při navrhování, rozvíjení nových konceptů pro přetrvávající/hrozící sociální problémy, u nichž dosud v České republice neexistuje adekvátní řešení. V rámci projektu by koncepty měly být rozvinuty do podoby nových služeb, produktů, testovány v praxi a evaluovány. Nová řešení by měla lépe naplňovat potřeby cílových skupin a z ...
Zobrazit detail

OP Zaměstnanost Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva OP Zaměstnanost Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva

Tématická oblast: Sociální , Lidské zdroje
Žadatel: Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 29.6.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora sociálních služeb (služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství).
Podpora profesionální realizace sociální práce.
Podpora komunitní sociální práce a komunitní centra, včetně podpory koordinační role obcí v této oblasti.
Podpora osob v přístupu k bydlení.
Podpora osob v přístupu k zaměstnání a jeho udržení.
Podpora služeb pro ohrožené děti a rodiny  ...
Zobrazit detail

OP Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti cílových skupin znevýhodněných na trhu práce OP Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti cílových skupin znevýhodněných na trhu práce

Tématická oblast: Vzdělávání , Sociální , Lidské zdroje
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 4.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

- Poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání.
- Motivační aktivity.
- Rekvalifikace.
- Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce.
- Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností.
- Zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa a podpora vytváření nových pracovních míst.
- Podpora f ...
Zobrazit detail

OP Zaměstnanost Projekty realizované Ministerstvem zdravotnictví (systémové) OP Zaměstnanost Projekty realizované Ministerstvem zdravotnictví (systémové)

Tématická oblast: Sociální , Infrastruktura
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 29.6.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

A) Podpora transformace a deinstitucionalizace zdravotnických služeb v oblasti psychiatrické péče, rozvoj a podpora minimálně 104 služeb uvedených ve strategii reformy psychiatrické péče.
B) Podpora specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků v oborech vyznačujících se regionálními rozdíly v dostupnosti, v oborech, kde nepříznivý věkový průměr způsobuje nedostu ...
Zobrazit detail

OP Zaměstnanost Projekty veřejné správy zaměřené na inovace v tematických oblastech OPZ OP Zaměstnanost Projekty veřejné správy zaměřené na inovace v tematických oblastech OPZ

Tématická oblast: Sociální , Inovace
Žadatel: Ostatní , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2019
Popis:
I. Předmět a účel podpory

- Příprava a testování nových systémových řešení přetrvávajících problémů v oblasti veřejných služeb (zejm. oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a veřejné správy), a to např. změny v poskytování veřejných služeb, nové služby a produkty ve prospěch cílových skupin a jejich pilotní testování; systémové změny koncepce veřejných služeb; testování nových forem financová ...
Zobrazit detail

OP Zaměstnanost Rozvoj dalšího profesního vzdělávání OP Zaměstnanost Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

Tématická oblast: Sociální , Lidské zdroje , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 1.3.2021
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Finanční podpora je určena pro projekty zaměřené na různé druhy vzdělávání, analýzy a potřeby trhu práce, poradenství atd. Cílem výzvy je zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání.

Podporovanými aktivitami jsou:
- Tvorba, rozvoj a realizace systémových opatření v oblasti dalšího vzdělávání, zaměřených především na chybějící systémovou podporu dalšího vzdělávání a podpor ...
Zobrazit detail

<<  <  16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >  >>   celkový počet záznamů: 344


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz