Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 31.12.2017
<<  <  21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >  >>   celkový počet záznamů: 344

OP ŽP Výzva č. 74 Specifický cíl: 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu OP ŽP Výzva č. 74 Specifický cíl: 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Občan , Obec , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 15.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podporovaná aktivita 3.4.2: Realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýzy rizik:
- Realizaci průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Projektované průzkumné a doprůzkumné práce mají rozsah kategorie A, B, eventuálně C, dle metodického pokynu MŽP pro průzkum kontaminovaného území..
Pod ...
Zobrazit detail

OP ŽP Výzva č. 75 Specifický cíl: 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže OP ŽP Výzva č. 75 Specifický cíl: 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 1.2.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Realizace průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit.
Sanace nejváženěji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy. Ověření využitelnosti a využití intenzifikačních sanačních technologií.

II. Dru ...
Zobrazit detail

OP ŽP Výzva č. 78 Specifický cíl: 4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území OP ŽP Výzva č. 78 Specifický cíl: 4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 2.9.2019
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 a o c ...
Zobrazit detail

OP ŽP Výzva č. 89 - Specifický cíl: 2.2 - Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek OP ŽP Výzva č. 89 - Specifický cíl: 2.2 - Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Občan , Obec , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Specifický cíl 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek:
- Náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.
- Náhrada nebo rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO ...
Zobrazit detail

OP ŽP Výzva č. 90 - Specifický cíl: 6.1 - Zajistit řádné a efektivní řízení a administraci OP ŽP Výzva č. 90 - Specifický cíl: 6.1 - Zajistit řádné a efektivní řízení a administraci

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.12.2023
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Technické a provozní zajištění funkcí Řídicího orgánu (ŘO) Operačního programu Životního prostředí (OPŽP) a Zprostředkujících subjektů (ZS): prostory a vybavení, nákup zboží a služeb, mzdy a zákonné odvody, finanční motivace, náklady spojené s částečnými úvazky.
Vzdělávání subjektů implementační struktury OPŽP (školení, semináře, workshopy), zajištění provozu vozidel OPŽ ...
Zobrazit detail

OPPIK - Inovace - Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví - Výzva I OPPIK - Inovace - Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví - Výzva I

Tématická oblast: Inovace , MSP , Průmysl
Žadatel: Ostatní , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podporované aktivity:
Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě:
- vynálezů/patentů
- ochranných známek
- užitných vzorů
- průmyslových vzorů

II. Druh podpory

Dotace na projekt je poskytována v min. hodnotě 40 tis. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč.
Míra podpory:
- podnikatelský subjekt, který je malým a středním podnikem: 50 % z  ...
Zobrazit detail

Péče o životní prostředí v Pardubickém kraji Péče o životní prostředí v Pardubickém kraji

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Péče o vodní toky a vodní plochy.
Péče o prvky územního systému ekologické stability či jejich realizaci.
Péče o cenné botanické či zoologické lokality.
Likvidace invazních a expanzivních druhů rostlin a živočichů.
Odstraňování migračních překážek pro živočichy.

II. Druh podpory

Minimální výše grantu na jeden projekt činí 5 000 Kč.
Maximální výše grantu na jeden projek ...
Zobrazit detail

PGRLF - Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny PGRLF - Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny

Tématická oblast: Zemědělství
Žadatel: Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Občan
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2020
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Vyhlášené je výběrové dotační řízení v oblasti podpory nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny v následujících segmentech výroby:

1) zařízení manipulačních skladů;
2) vybavení pilnic;
3) paření a impregnování masivního dřeva;
4) sušení řeziva;
5) výroba dýh;
6) výroba pevných obkladových materiálů na bázi papíru (laminátové desky, filmy);
7) výroba  ...
Zobrazit detail

PGRLF - Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích PGRLF - Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích

Tématická oblast: Zemědělství
Žadatel: Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Občan
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2020
Popis:
I. Předmět a účel podpory

V rámci tohoto programu jsou podporovány investice na nákup této lesnické techniky:
- speciální lesnické traktory ("SLKT"),
- univerzální lesnické traktory ("UKT") s lesnickou nástavbou,
- malotraktory tj. vozidla kategorie T2 nebo T3 s prvky lesnické nástavby, tj. ochranný rám a naviják jednobubnový či dvoububnový montovaný na pevno nebo nesený v trojbodovém závěsu,
- h ...
Zobrazit detail

PGRLF - Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa PGRLF - Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa

Tématická oblast: Zemědělství
Žadatel: Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2020
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Vyhlášené je výběrové dotační řízení v oblasti podpory školařských provozoven.

Podporovány jsou následující investice:
a) stroje na přípravu půdy a péči o půdu ve školkách (vč. traktorů);
b) stroje a zařízení pro školkařskou výrobu prostokořenného a krytokořenného sadebního materiálu;
c) závlahové systémy;
d) dočasná úložiště vyzvednutého sadebního materiálu.

II. Dru ...
Zobrazit detail

<<  <  21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >  >>   celkový počet záznamů: 344


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz