Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 20.11.2017
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 318

INTERREG V-A Česká republika - Polsko Výzva z Fondu mikroprojektů Těšínské Slezsko INTERREG V-A Česká republika - Polsko Výzva z Fondu mikroprojektů Těšínské Slezsko

Tématická oblast: Životní prostředí , Přeshraniční spolupráce , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2023
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotační program na podporu spolufinancování mikroprojektů v oblasti Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński. Podporovány budou především projekty z prioritních os 2, 3 a 4.
Podporovanými aktivitami jsou:
- Prioritní osa 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti.
- Prioritní osa 3 - Vzdělání a kvalifikace.
- Prioritní osa 4 - S ...
Zobrazit detail

IROP Kybernetická bezpečnost IROP Kybernetická bezpečnost

Tématická oblast: Infrastruktura , Informační systémy
Žadatel: Obec , Kraj , Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 22.11.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Poskytování příspěvků je zaměřeno pro:
- zvýšení odolnosti tzv. významných informačních systémů a tzv. kritické informační infrastruktury veřejné správy proti kybernetickým hrozbám.

Budou podporována opatření:
- fyzická bezpečnost (např. kamerové systémy, protipožární opatření apod.),
- nástroj pro ověřování identity uživatelů (správa uživatelských hesel),
- nástroj pr ...
Zobrazit detail

IROP Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie IROP Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie

Tématická oblast: Infrastruktura , Sociální
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 1.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Pořízení přístrojového vybavení a technologií podle standardu vybavenosti center vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii nebo center vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii, vycházející z Věstníku částka 14/2015 Ministerstva zdravotnictví ČR pro oblast vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii a vysoce specializované intenzivní p ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 19 Technika pro Integrovaný Záchranný Systém IROP Výzva č. 19 Technika pro Integrovaný Záchranný Systém

Tématická oblast: Životní prostředí , Infrastruktura
Žadatel: Ostatní , Obec , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 13.6.2916
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro:
- odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz;
- výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi;
- výkon činností spojených s extrémním suchem;
- výkon činností v souvislosti s únikem nebezpečných látek.

II. Druh podpory

Minimální výše celkových způsobilých výdajů včetně DPH:  ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 25 Knihovny IROP Výzva č. 25 Knihovny

Tématická oblast: Kultura , Infrastruktura , Informační systémy
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem této dotační výzvy je podpora projektů zaměřených na zefektivnění ochrany a využívání knihoven včetně jejich zpřístupnění návštěvníkům.

Podporovanými aktivitami jsou:
- Zvýšení ochrany knihovních fondů;
- konzervování-restaurování knihovních fondů;
- zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků; odstraňování přístupových bariér;
- digitalizace knihovních fondů jako sou ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 26 - eGovernment I. IROP Výzva č. 26 - eGovernment I.

Tématická oblast: Informační systémy
Žadatel: Ostatní , Obec , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 29.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 24. března 2016 průběžnou výzvu č. 26 "eGovernment I." k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.2 "Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT".

Podpora je zaměřena na rozvoj elektronizace následujících r ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 27 Vzdělávací a výcviková střediska Integrovaného záchtŕaného systému IROP Výzva č. 27 Vzdělávací a výcviková střediska Integrovaného záchtŕaného systému

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Ostatní , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podporované aktivity:
Stavby, stavební úpravy, pořízení technologií, technického a technologického vybavení, výukového SW a výcvikových a školicích pomůcek pro modernizaci stávajících vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS, zaměřených na rozvoj specifických dovedností a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí.

II. Druh podp ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 28 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. IROP Výzva č. 28 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.

Tématická oblast: Informační systémy , Infrastruktura
Žadatel: Obec , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 27.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Finanční podpora projektů, které se zaměřují na budování, rozvoje a modernizace regionálních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy.

Podporovanými aktivitami jsou:
- Rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury.
- Budování, rozvoj a modernizace regionálních d ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 36 ""Stanice integrovaného záchranného systému" IROP Výzva č. 36 ??Stanice integrovaného záchranného systému

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Ostatní , Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotace je určena na úpravy prostor stanic integrovaného záchranného systému (IZS) a na nákup vybavení. Cílem této výzvy je zajistit odolnost těchto stanic tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a zároveň byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS.

Podporovanými aktivitami jsou:
- Stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a poříze ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 37 Energetické úspory v bytových domech II IROP Výzva č. 37 Energetické úspory v bytových domech II

Tématická oblast: Životní prostředí , Energetika
Žadatel: Ostatní , Občan
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.11.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotace na aktivity, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost: např. se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie.

Podporovanými aktivitami jsou:
Zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obál ...
Zobrazit detail

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 318


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz