Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 31.12.2017
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 344

INTERREG V-A Česká republika - Polsko Výzva v rámci fondu mikroprojektů Beskydy INTERREG V-A Česká republika - Polsko Výzva v rámci fondu mikroprojektů Beskydy

Tématická oblast: Životní prostředí , Cestovní ruch , Vzdělávání , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Obec , Nezisková organizace , Ostatní
Umístění dotace: Havířov , Frýdlant nad Ostravicí , Frýdek-Místek
Datum uzávěrky: 31.3.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotace je určena na podporu malých projektů s lokálním významem typu "lidé lidem" či "drobné investice". Důležitým předpokladem úspěšnosti předložených mikroprojektů je vzájemná provázanost spolupráce projektových partnerů při všech fázích realizace mikroprojektu a silný přeshraniční dopad pro česko-polské příhraničí.

Podporovanými aktivitami jsou:
Prioritní osa 2 - "R ...
Zobrazit detail

INTERREG V-A Česká republika " Polsko Výzva z Fondu mikroprojektů Nisa INTERREG V-A Česká republika ? Polsko Výzva z Fondu mikroprojektů Nisa

Tématická oblast: Životní prostředí , Přeshraniční spolupráce , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Liberecký kraj , Děčín
Datum uzávěrky: 30.6.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Jedná se o podporu projektů s menším finančním objemem, které jsou zaměřeny zejména na oblast rozvoje mezilidských přeshraničních vztahů, osvětových a kulturních aktivit a občanských iniciativ. Podporovat lze také mikroprojekty, jejichž cílem je zlepšení infrastruktury daného území, zejména v oblasti cestovního ruchu.

Podporovanými aktivitami jsou:
Prioritní osa 2 - Ro ...
Zobrazit detail

INTERREG V-A Česká republika - Polsko Výzva z Fondu mikroprojektů Těšínské Slezsko INTERREG V-A Česká republika - Polsko Výzva z Fondu mikroprojektů Těšínské Slezsko

Tématická oblast: Životní prostředí , Přeshraniční spolupráce , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2023
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotační program na podporu spolufinancování mikroprojektů v oblasti Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński. Podporovány budou především projekty z prioritních os 2, 3 a 4.
Podporovanými aktivitami jsou:
- Prioritní osa 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti.
- Prioritní osa 3 - Vzdělání a kvalifikace.
- Prioritní osa 4 - S ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 19 Technika pro Integrovaný Záchranný Systém IROP Výzva č. 19 Technika pro Integrovaný Záchranný Systém

Tématická oblast: Životní prostředí , Infrastruktura
Žadatel: Ostatní , Obec , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 13.6.2916
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro:
- odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz;
- výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi;
- výkon činností spojených s extrémním suchem;
- výkon činností v souvislosti s únikem nebezpečných látek.

II. Druh podpory

Minimální výše celkových způsobilých výdajů včetně DPH:  ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 25 Knihovny IROP Výzva č. 25 Knihovny

Tématická oblast: Kultura , Infrastruktura , Informační systémy
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem této dotační výzvy je podpora projektů zaměřených na zefektivnění ochrany a využívání knihoven včetně jejich zpřístupnění návštěvníkům.

Podporovanými aktivitami jsou:
- Zvýšení ochrany knihovních fondů;
- konzervování-restaurování knihovních fondů;
- zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků; odstraňování přístupových bariér;
- digitalizace knihovních fondů jako sou ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 27 Vzdělávací a výcviková střediska Integrovaného záchtŕaného systému IROP Výzva č. 27 Vzdělávací a výcviková střediska Integrovaného záchtŕaného systému

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Ostatní , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podporované aktivity:
Stavby, stavební úpravy, pořízení technologií, technického a technologického vybavení, výukového SW a výcvikových a školicích pomůcek pro modernizaci stávajících vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS, zaměřených na rozvoj specifických dovedností a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí.

II. Druh podp ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 36 ""Stanice integrovaného záchranného systému" IROP Výzva č. 36 ??Stanice integrovaného záchranného systému

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Ostatní , Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotace je určena na úpravy prostor stanic integrovaného záchranného systému (IZS) a na nákup vybavení. Cílem této výzvy je zajistit odolnost těchto stanic tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a zároveň byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS.

Podporovanými aktivitami jsou:
- Stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a poříze ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 37 Energetické úspory v bytových domech II IROP Výzva č. 37 Energetické úspory v bytových domech II

Tématická oblast: Životní prostředí , Energetika
Žadatel: Ostatní , Občan
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 12.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotace na aktivity, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost: např. se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie.

Podporovanými aktivitami jsou:
Zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obál ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 40 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty IPRÚ IROP Výzva č. 40 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty IPRÚ

Tématická oblast: Infrastruktura , Doprava
Žadatel: Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora v této výzvě je poskytována projektům zaměřeným na rekonstrukce, modernizace či výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy, na území Českobudějovické, Karlovarské, Liberecko - Jablonecké a Zlínské aglomerace.

Podporovanými aktivitami jsou:
- Rekonstrukce, modernizace a výstavba silnic.

II. ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 41 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - Integrované projekty IPRÚ IROP Výzva č. 41 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - Integrované projekty IPRÚ

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Kraj , Obec
Umístění dotace: Karlovy Vary , Jihlava , Zlín
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora je zaměřena na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, dále je určena pro muzea a knihovny. Součástí projektu mohou také být opatření vedoucí k zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, zpřístupnění dosud nezpřístupněných částí památkově chráněných objektů či modernizace jejich sociálního zázemí.

Podporovanými aktivitam ...
Zobrazit detail

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 344


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz