Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 31.12.2017
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | >  >>   celkový počet záznamů: 31

Program obnovy venkova v Královehradeckém kraji Program obnovy venkova v Královehradeckém kraji

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 27.2.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenost.
Komplexní úprava veřejných prostranství a místních komunikací a pořízení, oprava a údržba místní technické a dopravní infrastruktury.
Obnova památkového fondu.
Obnova a technické zajištění stávajících vodních nádrží.
Nakládání s odpady.

II. Druh podpory

Minimální výše grantu na jeden projekt činí 50 000 Kč.
Maxi ...
Zobrazit detail

Propagace cyklobusů v turistických regionech v Královéhradeckém kraji Propagace cyklobusů v turistických regionech v Královéhradeckém kraji

Tématická oblast: Doprava , Cestovní ruch
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Propagace přepravních možností pro turisty a cykloturisty hromadnými dopravními prostředky na území turistických regionů Královéhradeckého kraje s návazností na sousední kraje a bezprostředně navazující polské území.

II. Druh podpory

Minimální výše dotace je 30 000 Kč.
Maximální výše dotace je 200 000 Kč.
Maximální možný podíl podpory na celkových uznatelných výdajích  ...
Zobrazit detail

Rekonstrukce a modernizace objektů a zařízení využívaných pro volný čas dětí a mládeže v Královéhradeckém kraji Rekonstrukce a modernizace objektů a zařízení využívaných pro volný čas dětí a mládeže v Královéhradeckém kraji

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 1.3.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Pomoc při nezbytné modernizaci a rekonstrukci objektů a zařízení sloužících dětem a mládeži do 26 let.

II. Druh podpory

Maximální možná míra dotace z celkových nákladů projektu činí 70 %.
Minimální výše dotace v jednotlivém případě činí 32 000 Kč.
Maximální výše dotace činí 120 000 Kč.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti lze předkládat od 1. 2. 2018 (8.00 hod.) do 1 ...
Zobrazit detail

Rozvoj podmínek pro vzdělávání v Královéhradeckém kraji Rozvoj podmínek pro vzdělávání v Královéhradeckém kraji

Tématická oblast: Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 22.3.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Účel 1 Polytechnická výchova a vzdělávání:
- Pořízení vybavení nebo obnova stávajícího vybavení způsobilého žadatele o dotaci na podporu rozvoje pracovních schopností a dovedností žáků.
- Zajištění metodických materiálů a vzdělávání pedagogických pracovníků v přímé souvislosti s používáním vybavení pořízeného v rámci dotačního programu.
Účel 2 Rozvoj talentů:
- Podpora s ...
Zobrazit detail

Sportovní aktivity a tělovýchova v Královéhradeckém kraji Sportovní aktivity a tělovýchova v Královéhradeckém kraji

Tématická oblast: Kultura , Vzdělávání , Sociální
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 23.2.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Účel 1 Pohybová gramotnost - Program podporuje veškeré aktivity a projekty, které přispívají k rozvoji pohybové gramotnosti - učí základní pohybové a sportovní dovednosti, učí pozitivnímu vztahu k pohybu a zvyšují zapojení všech občanů kraje vč. handicapovaných do pravidelné pohybové aktivity.
Účel 2 Pořádání významných sportovních akcí mládeže - Program podporuje pořádá ...
Zobrazit detail

ŠKOLICÍ STŘEDISKA - ITI (Hradec-Pardubice) - II. výzva ŠKOLICÍ STŘEDISKA - ITI (Hradec-Pardubice) - II. výzva

Tématická oblast: MSP , Průmysl , Vzdělávání
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců)
Umístění dotace: Pardubický kraj , Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 19.10.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Výstavba nových školicích center.
Rekonstrukce stávajících školicích center.
Pořízení vybavení školicích prostor - nábytek IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd.
Pořízení vzdělávacích programů.

II. Druh podpory

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně 5 mil. Kč.
Intenzita podpory projektů malých a středních podniků zaměřených na v ...
Zobrazit detail

Úprava lyžařských běžeckých tras v Královéhradeckém kraji Úprava lyžařských běžeckých tras v Královéhradeckém kraji

Tématická oblast: Cestovní ruch , Infrastruktura
Žadatel: Obec , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců)
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Úprava a údržba lyžařských běžeckých tras v sezóně 2018/2019

II. Druh podpory

Minimální výše dotace: 20 000 Kč.
Maximální výše dotace: 500 000 Kč.
Maximální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích žádosti: 90 %.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti o dotaci je možno podávat od 02. 01. 2018 (8:00 hod.) do 31. 01. 2018 (14:00 hod.).
Kontaktní osoby:
Ing. Marcela ...
Zobrazit detail

Úprava lyžařských běžeckých tras v Královéhradeckém kraji Úprava lyžařských běžeckých tras v Královéhradeckém kraji

Tématická oblast: Infrastruktura , Cestovní ruch
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 14.7.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Finanční podpora je určena na úpravy a značení lyžařských běžeckých tras v sezoně 2016/2017 v rámci zlepšení úrovně služeb cestovního ruchu. Cílem výzvy je zvýšení návštěvnosti Královéhradeckého kraje.

Podporovanými aktivitami jsou:
- Úpravy lyžařských běžeckých tras;
- pořízení nového a úpravy stávajícího orientačního značení těchto tras.

II. Druh podpory

Celková alo ...
Zobrazit detail

Volnočasové aktivity pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji Volnočasové aktivity pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji

Tématická oblast: Sociální , Vzdělávání
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 1.3.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Účel 1 - Podpora činnosti organizací dětí a mládeže a pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase včetně obnovy a údržby MTZ.
Účel 2 - Akce pro děti a mládež ve volném čase (krajského významu).
Účel 3 - Táborová činnost.
Účel 4 - Vzdělávání vedoucích a dalších dobrovolných pracovníků.

II. Druh podpory

Maximální možná míra dotace z celkových nákladů projektu činí 80 %. ...
Zobrazit detail

6. výzva-ITI-Pardubice-SC 2.4-SŠ,VOŠ-Královéhradecká část 6. výzva-ITI-Pardubice-SC 2.4-SŠ,VOŠ-Královéhradecká část

Tématická oblast: Infrastruktura , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 10.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy.

Podporované aktivity:
- Stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury středních a vyšších odborných škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.
- R ...
Zobrazit detail

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | >  >>   celkový počet záznamů: 31


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz