Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 31.12.2017
<<  <  1 | 2 | 3 |      celkový počet záznamů: 24

ŠKOLICÍ STŘEDISKA - ITI (Hradec-Pardubice) - II. výzva ŠKOLICÍ STŘEDISKA - ITI (Hradec-Pardubice) - II. výzva

Tématická oblast: MSP , Průmysl , Vzdělávání
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců)
Umístění dotace: Pardubický kraj , Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 19.10.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Výstavba nových školicích center.
Rekonstrukce stávajících školicích center.
Pořízení vybavení školicích prostor - nábytek IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd.
Pořízení vzdělávacích programů.

II. Druh podpory

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně 5 mil. Kč.
Intenzita podpory projektů malých a středních podniků zaměřených na v ...
Zobrazit detail

Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji

Tématická oblast: Životní prostředí , Vzdělávání
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Provoz střediska s ekovýchovným zaměřením.
Přímé akce pro veřejnost.
Akce pro obecnou veřejnost.
Tiskoviny s ekovýchovnou tématikou.

II. Druh podpory

Minimální výše je stanovena na 5 000 Kč.
Maximální výše je stanovena dle druhu aktivit, maximálně na 60 000 Kč.
Míra podpory činí maximálně 70 %.

III. Organizační zabezpečení

Příjem žádostí potrvá od 3. 1. 2018 do 31. 1 ...
Zobrazit detail

7. výzva-ITI-Pardubice-SC 2.4-SŠ, VOŠ-Pardubická část 7. výzva-ITI-Pardubice-SC 2.4-SŠ, VOŠ-Pardubická část

Tématická oblast: Infrastruktura , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 10.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy.

Podporované aktivity:
- Stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury středních a vyšších odborných škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.
- R ...
Zobrazit detail

8. výzva-ITI-Pardubice-SC 3.1-Paměťové instituce a kulturní památky-památky 8. výzva-ITI-Pardubice-SC 3.1-Paměťové instituce a kulturní památky-památky

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Královéhradecký kraj , Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 10.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Obnova památek.
Restaurování části památek a mobiliářů.
Odstraňování přístupových bariér.
Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení.
Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů.
Digitalizace památek a mobiliářů.
Obnova parků a zahrad u souboru památek.
Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a tec ...
Zobrazit detail

<<  <  1 | 2 | 3 |      celkový počet záznamů: 24


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz