Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 31.12.2017
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 344

IROP Výzva č. 42 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy " integrované projekty ITI IROP Výzva č. 42 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy ? integrované projekty ITI

Tématická oblast: Infrastruktura , Doprava
Žadatel: Kraj
Umístění dotace: Jihomoravský kraj , Moravskoslezský kraj , Olomoucký kraj , Plzeňský kraj , Středočeský kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 9. srpna 2016 průběžnou výzvu č. 42 "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty ITI " k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.1 "Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastru ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 45 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje " integrované projekty CLLD IROP Výzva č. 45 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje ? integrované projekty CLLD

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Aktivita Územní plány
a) Zpracování územních plánů
b) Zpracování změn územních plánů
Nemohou být podpořeny nové územní plány obcí s rozšířenou působností, které měly územní plán financovaný z oblasti intervence 5.3 IOP, jestliže dosud neuběhla pětiletá doba udržitelnosti projektu z IOP, tzn. pět let od ukončení realizace projektu. Tato podmínka se nevztahuje na zpraco ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 48 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - integrované projekty ITI IROP Výzva č. 48 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - integrované projekty ITI

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Aktivita Památky:
- Obnova památek
- Restaurování části památek a mobiliářů
- Odstraňování přístupových bariér
- Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení
- Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů
- Digitalizace památek a mobiliářů
- Obnova parků a zahrad u souboru památek
- Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů so ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 53 Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD IROP Výzva č. 53 Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD

Tématická oblast: Infrastruktura , Doprava
Žadatel: Kraj , Obec , Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů
Zavedení nebo modernizace dopravní telematiky (inteligentních dopravních systémů) pro veřejnou dopravu
Pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu
Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší
Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty a l ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 55 Kulturní dědictví " integrované projekty CLLD IROP Výzva č. 55 Kulturní dědictví ? integrované projekty CLLD

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Aktivita Památky
Revitalizace a zatraktivnění:
- památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO,
- památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví,
- národních kulturních památek k 1. 1. 2014,
- památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014

Aktivita Muzea
- Zvýšení ochrany sbí ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 58 "Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - integrované projekty ITI" IROP Výzva č. 58 ?Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - integrované projekty ITI

Tématická oblast: Vzdělávání , Infrastruktura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity:
- mateřských škol zapsaných do školského rejstříku, všech zřizovatelů bez rozdílu (vč ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 59 "Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - integrované projekty IPRÚ" IROP Výzva č. 59 ?Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - integrované projekty IPRÚ

Tématická oblast: Vzdělávání , Infrastruktura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: České Budějovice , Mladá Boleslav , Jablonec nad Nisou , Liberec , Zlín , Jihlava
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity:
- mateřských škol zapsaných do školského rejstříku, všech zřizovatelů bez rozdílu (vč ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 60 "Sociální infrastruktura - integrované projekty ITI" IROP Výzva č. 60 ?Sociální infrastruktura - integrované projekty ITI

Tématická oblast: Infrastruktura , Sociální , Bydlení
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Ústecký kraj , Jihomoravský kraj , Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2019
Popis:
I. Předmět a účel podpory

a) Deinstitucionalizace sociálních služeb - budování zázemí pro sociální služby definované zákonem o sociálních službách (více viz text výzev a Specifická pravidla). Podporované služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.
b) Rozvoj sociálních služeb - nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociá ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 61 "Sociální infrastruktura - integrované projekty IPRÚ" IROP Výzva č. 61 ?Sociální infrastruktura - integrované projekty IPRÚ

Tématická oblast: Infrastruktura , Sociální , Bydlení
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Karlovy Vary , Jablonec nad Nisou , Jihlava , Zlín , Mladá Boleslav , Liberec
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

a) Deinstitucionalizace sociálních služeb - budování zázemí pro sociální služby definované zákonem o sociálních službách (více viz text výzev a Specifická pravidla). Podporované služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.
b) Rozvoj sociálních služeb - nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociá ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 62 "Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD" IROP Výzva č. 62 ?Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD

Tématická oblast: Infrastruktura , Sociální , Bydlení
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2019
Popis:
I. Předmět a účel podpory

a) Deinstitucionalizace sociálních služeb - budování zázemí pro sociální služby definované zákonem o sociálních službách (více viz text výzev a Specifická pravidla). Podporované služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.
b) Rozvoj sociálních služeb - nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociá ...
Zobrazit detail

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 344


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz