Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 18.9.2017
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 399

Grant hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018 Grant hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Hlavní město Praha
Datum uzávěrky: 16.11.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Stavební a restaurátorské práce neinvestiční povahy, související přímo se zachováním či obnovou památkové hodnoty a podstaty hmotných objektů, které jsou:
- Nemovitou věcí - kulturní památkou na území hl. m. Prahy (§ 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů).
- Nemovitou věcí v Pražské památkové rezervaci a ve vesnických památkových  ...
Zobrazit detail

Grantový program hlavního města Prahy v oblasti zdravotnictví pro rok 2018 Grantový program hlavního města Prahy v oblasti zdravotnictví pro rok 2018

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Hlavní město Praha
Datum uzávěrky: 18.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

A. Zdravotní služby (komunitní ošetřovatelství, zejména domácí zdravotní péče, následná lůžková péče, komunitní rehabilitační péče pro osoby s těžkým zdravotním postižením, krizová a komunitní psychiatrická péče, poskytování zdravotní péče zdravotnickými pracovníky u vybraných registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, zejména péče o osoby s demencí a rehabilitační  ...
Zobrazit detail

Granty hl. m. Prahy v oblasti kongresového turismu Granty hl. m. Prahy v oblasti kongresového turismu

Tématická oblast: Cestovní ruch
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Hlavní město Praha
Datum uzávěrky: 1.11.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Grant může být přidělen pouze kongresům, které mají 700 a více registrovaných účastníků, kteří současně stráví v Praze minimálně 2 noci a zároveň alespoň 60 % z těchto účastníků je ze zahraničí.

II. Druh podpory

Výše podpory je stanovena na 250 Kč na účastníka. Incentivní podpora HMP je kongresům poskytována pouze na uhrazení části či celého finančního nákladu buď: na  ...
Zobrazit detail

Individuální dotace JMK Individuální dotace JMK

Tématická oblast: Všechny
Žadatel: Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Občan
Umístění dotace: Jihomoravský kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Tyto dotace jsou určeny pro konkrétního žadatele z důvodů zvláštního zřetele hodných, a to zejména pro okruh projektů, které nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů.

II. Druh podpory

Dotaci z rozpočtu kraje lze použít pouze na úhradu nákladů na realizaci projektu.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti lze předkládat celoročně.
Ko ...
Zobrazit detail

Individuální dotace OKHE 2017 v Plzeňském kraji Individuální dotace OKHE 2017 v Plzeňském kraji

Tématická oblast: Životní prostředí , Infrastruktura , Cestovní ruch , Vzdělávání , NNO , Sociální , Přeshraniční spolupráce , Kultura , Bydlení , Doprava
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora projektů a činností, na které nelze žádat v rámci ostatních vyhlášených dotačních programů a titulů Plzeňského kraje. Jedná se o tzv. mimoprogramové dotace.

II. Druh podpory

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků dotačního programu: 3 000 000 Kč.
O dotaci lze žádat a dotace budou poskytovány ve výši maximálně 400 000 Kč.

III. Organizační zabezpečen ...
Zobrazit detail

Individuální žádosti o podporu 2017 v Plzeňském kraji Individuální žádosti o podporu 2017 v Plzeňském kraji

Tématická oblast: Všechny
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora projektů a činností, na které nelze žádat v rámci ostatních vyhlášených dotačních programů a titulů Plzeňského kraje. Jedná se o tzv. mimoprogramové dotace

II. Druh podpory

Výše požadavku o dotaci by měla odrážet možnosti fondu s tím, že schválená částka zpravidla nepřevyšuje 100 tis. Kč.

III. Organizační zabezpečení

Žádost se všemi povinnými přílohami musí b ...
Zobrazit detail

Interreg V-A Česká republika - Polsko - Technická pomoc Interreg V-A Česká republika - Polsko - Technická pomoc

Tématická oblast: Vzdělávání , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Liberecký kraj , Moravskoslezský kraj , Olomoucký kraj , Pardubický kraj , Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Jedná se o finanční podporu, která má zabezpečit kvalitní řízení a provádění programu např. formou vzdělávání pracovníků zapojených do programu, poskytováním poradenských služeb potenciálním žadatelům nebo realizací aktivit publicity atd.

Podporovanými aktivitami jsou:
- Ustavení a zajištění fungování řídících a implementačních struktur a zajištění řádné implementace  ...
Zobrazit detail

INTERREG V-A Česká republika - Polsko Výzva v rámci fondu mikroprojektů Beskydy INTERREG V-A Česká republika - Polsko Výzva v rámci fondu mikroprojektů Beskydy

Tématická oblast: Životní prostředí , Cestovní ruch , Vzdělávání , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Obec , Nezisková organizace , Ostatní
Umístění dotace: Havířov , Frýdlant nad Ostravicí , Frýdek-Místek
Datum uzávěrky: 31.3.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotace je určena na podporu malých projektů s lokálním významem typu "lidé lidem" či "drobné investice". Důležitým předpokladem úspěšnosti předložených mikroprojektů je vzájemná provázanost spolupráce projektových partnerů při všech fázích realizace mikroprojektu a silný přeshraniční dopad pro česko-polské příhraničí.

Podporovanými aktivitami jsou:
Prioritní osa 2 - "R ...
Zobrazit detail

INTERREG V-A Česká republika " Polsko Výzva z Fondu mikroprojektů Nisa INTERREG V-A Česká republika ? Polsko Výzva z Fondu mikroprojektů Nisa

Tématická oblast: Životní prostředí , Přeshraniční spolupráce , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Liberecký kraj , Děčín
Datum uzávěrky: 30.6.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Jedná se o podporu projektů s menším finančním objemem, které jsou zaměřeny zejména na oblast rozvoje mezilidských přeshraničních vztahů, osvětových a kulturních aktivit a občanských iniciativ. Podporovat lze také mikroprojekty, jejichž cílem je zlepšení infrastruktury daného území, zejména v oblasti cestovního ruchu.

Podporovanými aktivitami jsou:
Prioritní osa 2 - Ro ...
Zobrazit detail

INTERREG V-A Česká republika - Polsko Výzva z Fondu mikroprojektů Sielsia INTERREG V-A Česká republika - Polsko Výzva z Fondu mikroprojektů Sielsia

Tématická oblast: Životní prostředí , Přeshraniční spolupráce , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 30.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Tato výzva se zaměřuje na projekty malého rozsahu - tzv. mikroprojekty, a to jak neinvestičního, tak investičního charakteru. V novém programu mohou být mikroprojekty financovány z prostředků prioritních os 2, 3 a 4, přičemž příslušný euroregion jako Správce Fondu mikroprojektů určí, zda využije všechny prioritní osy a v jaké míře.

Podporovanými aktivitami jsou:
- Prior ...
Zobrazit detail

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 399


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz