Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 20.11.2017
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 318

IROP Výzva č. 4 Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání IROP Výzva č. 4 Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání

Tématická oblast: Infrastruktura , Informační systémy
Žadatel: Ostatní , Obec , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 14.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání, tedy vytvoření podpůrných služeb elektronického podání, vytvoření samoobslužných míst proúplné elektronické podání, elektronizace formulářů veřejné správy, implementace identifikace a autentizace ve smyslu nařízení eIDAS pro využívání služeb eGovernmentu prostřednictvím kontaktních míst a podpora sdílení identitních služe ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 40 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty IPRÚ IROP Výzva č. 40 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty IPRÚ

Tématická oblast: Infrastruktura , Doprava
Žadatel: Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora v této výzvě je poskytována projektům zaměřeným na rekonstrukce, modernizace či výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy, na území Českobudějovické, Karlovarské, Liberecko - Jablonecké a Zlínské aglomerace.

Podporovanými aktivitami jsou:
- Rekonstrukce, modernizace a výstavba silnic.

II. ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 41 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - Integrované projekty IPRÚ IROP Výzva č. 41 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - Integrované projekty IPRÚ

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Kraj , Obec
Umístění dotace: Karlovy Vary , Jihlava , Zlín
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora je zaměřena na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, dále je určena pro muzea a knihovny. Součástí projektu mohou také být opatření vedoucí k zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, zpřístupnění dosud nezpřístupněných částí památkově chráněných objektů či modernizace jejich sociálního zázemí.

Podporovanými aktivitam ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 42 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy " integrované projekty ITI IROP Výzva č. 42 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy ? integrované projekty ITI

Tématická oblast: Infrastruktura , Doprava
Žadatel: Kraj
Umístění dotace: Jihomoravský kraj , Moravskoslezský kraj , Olomoucký kraj , Plzeňský kraj , Středočeský kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 9. srpna 2016 průběžnou výzvu č. 42 "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty ITI " k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.1 "Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastru ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 45 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje " integrované projekty CLLD IROP Výzva č. 45 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje ? integrované projekty CLLD

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Aktivita Územní plány
a) Zpracování územních plánů
b) Zpracování změn územních plánů
Nemohou být podpořeny nové územní plány obcí s rozšířenou působností, které měly územní plán financovaný z oblasti intervence 5.3 IOP, jestliže dosud neuběhla pětiletá doba udržitelnosti projektu z IOP, tzn. pět let od ukončení realizace projektu. Tato podmínka se nevztahuje na zpraco ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 48 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - integrované projekty ITI IROP Výzva č. 48 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - integrované projekty ITI

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Aktivita Památky:
- Obnova památek
- Restaurování části památek a mobiliářů
- Odstraňování přístupových bariér
- Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení
- Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů
- Digitalizace památek a mobiliářů
- Obnova parků a zahrad u souboru památek
- Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů so ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 50 Udržitelná doprava - integrované projekty ITI IROP Výzva č. 50 Udržitelná doprava - integrované projekty ITI

Tématická oblast: Infrastruktura , Doprava
Žadatel: Ostatní , Obec , Kraj
Umístění dotace: Hlavní město Praha , Brno-město , Plzeň-město , Hradec Králové , Pardubice , Olomouc , Ostrava-město , Ústí nad Labem , Chomutov
Datum uzávěrky: 29.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotace na podporu udržitelné dopravy budou poskytovány na území největších metropolitních oblastech celostátního významu včetně jejich funkčního zázemí. Jedná se o oblasti - Pražská, Brněnská a Plzeňská metropolitní oblast a Hradecko-pardubická, Olomoucká, Ostravská a Ústecko-chomutovská aglomerace. Přesné vymezení území pro realizaci projektů je uvedeno v integrované st ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 51 Udržitelná doprava - integrované projekty IPRÚ IROP Výzva č. 51 Udržitelná doprava - integrované projekty IPRÚ

Tématická oblast: Infrastruktura , Doprava
Žadatel: Ostatní , Obec , Kraj
Umístění dotace: České Budějovice , Jihlava , Karlovy Vary , Liberec , Jablonec nad Nisou , Mladá Boleslav , Zlín
Datum uzávěrky: 29.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotace na podporu udržitelné dopravy budou poskytovány v Českých Budějovicích, Jihlavě, Karlových Varech, Liberci - Jablonci nad Nisou, Mladé Boleslavi a Zlíně a ve funkčním zázemí těchto měst. Integrované projekty IPRÚ musí být v souladu se schválenou integrovanou strategií IPRÚ a slouží k naplnění cílů v ní stanovených.

Typy podporovaných aktivit:
- Výstavba a moderni ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 53 Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD IROP Výzva č. 53 Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD

Tématická oblast: Infrastruktura , Doprava
Žadatel: Kraj , Obec , Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů
Zavedení nebo modernizace dopravní telematiky (inteligentních dopravních systémů) pro veřejnou dopravu
Pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu
Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší
Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty a l ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 55 Kulturní dědictví " integrované projekty CLLD IROP Výzva č. 55 Kulturní dědictví ? integrované projekty CLLD

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Aktivita Památky
Revitalizace a zatraktivnění:
- památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO,
- památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví,
- národních kulturních památek k 1. 1. 2014,
- památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014

Aktivita Muzea
- Zvýšení ochrany sbí ...
Zobrazit detail

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 318


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz