Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 31.12.2017
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 344

IROP Výzva č. 64 Sociální podnikání - integrované projekty IPRÚ IROP Výzva č. 64 Sociální podnikání - integrované projekty IPRÚ

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace
Umístění dotace: Liberecký kraj , Zlínský kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Ve výzvách bude podporován vznik nového sociálního podniku, a to založením nového podnikatelského subjektu a rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem. Dále rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k  ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 65 Sociální podnikání - integrované projekty CLLD IROP Výzva č. 65 Sociální podnikání - integrované projekty CLLD

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Ve výzvách bude podporován vznik nového sociálního podniku, a to založením nového podnikatelského subjektu a rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem. Dále rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k  ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 66 Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty ITI IROP Výzva č. 66 Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty ITI

Tématická oblast: Infrastruktura , Vzdělávání
Žadatel: Kraj , Obec , Nezisková organizace , Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Ve výzvě bude podporována aktivita infrastruktura základních škol, infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Další podporovanou aktivitou bude infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

Podporované aktivity:
- Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatněn ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 67 Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty IPRÚ IROP Výzva č. 67 Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty IPRÚ

Tématická oblast: Infrastruktura , Vzdělávání
Žadatel: Kraj , Obec , Nezisková organizace , Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Ve výzvě bude podporována aktivita infrastruktura základních škol, infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Další podporovanou aktivitou bude infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

Podporované aktivity:
- Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatněn ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti Infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD IROP Výzva č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti Infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD

Tématická oblast: Infrastruktura , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Aktivita Infrastruktura předškolního vzdělávání.
- Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.
Aktivita Infrastruktura základních škol, Infrastruktura středních škol a vyšších odb ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 69 Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD IROP Výzva č. 69 Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Ostatní , Obec , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Aktivita Technika pro integrovaný záchranný systém.
- Posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.
Aktivita Stanice integrovaného záchranného systému.
- Zajištění adekvátní odolnosti stanic IZS s důrazem na přizpůsobení se  ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 70 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II IROP Výzva č. 70 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 21.12.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.

II. Druh podpory

Míra podpory je 90 % pro kraje a organizace zřizované kraji a 85 % pro organizace zakládané kraji.
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 5 000 000 Kč.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: n ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 71 Deinstitucionalizace psychiatrické péče - integrované projekty CLLD IROP Výzva č. 71 Deinstitucionalizace psychiatrické péče - integrované projekty CLLD

Tématická oblast: Sociální , Infrastruktura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotace na zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby a psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí a dále také zařízení a vybavení mobilních komunitních týmů.

II. Druh podpory

Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 190 ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 75 Deinstitucionalizace psychiatrické péče II IROP Výzva č. 75 Deinstitucionalizace psychiatrické péče II

Tématická oblast: Sociální , Infrastruktura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 15.7.2020
Popis:
I. Předmět a účel podpory

a) Zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče:
- Centra duševního zdraví;
- stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby;
- psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí.
b) Vybavení mobilních týmů:
- podpora zařízení a vybavení mobilních komunitních týmů.

II. Druh podpory

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 mil. ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 76 Muzea II. IROP Výzva č. 76 Muzea II.

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Obec , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem podpory je zvýšení ochrany sbírkových předmětů, budování nových expozic a depozitářů či modernizace sociálního a technologického zázemí.

Podporované aktivity:
- Zvýšení ochrany sbírkových fondů.
- Konzervování-restaurování sbírkových předmětů.
- Zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků.
- Odstraňování přístupových bariér.
- Digitalizace sbírek jako součást komplexn ...
Zobrazit detail

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 344


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz