Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 20.11.2017
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 318

IROP Výzva č. 69 Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD IROP Výzva č. 69 Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Ostatní , Obec , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Aktivita Technika pro integrovaný záchranný systém.
- Posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.
Aktivita Stanice integrovaného záchranného systému.
- Zajištění adekvátní odolnosti stanic IZS s důrazem na přizpůsobení se  ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 70 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II IROP Výzva č. 70 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 21.12.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.

II. Druh podpory

Míra podpory je 90 % pro kraje a organizace zřizované kraji a 85 % pro organizace zakládané kraji.
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 5 000 000 Kč.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: n ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 71 Deinstitucionalizace psychiatrické péče - integrované projekty CLLD IROP Výzva č. 71 Deinstitucionalizace psychiatrické péče - integrované projekty CLLD

Tématická oblast: Sociální , Infrastruktura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotace na zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby a psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí a dále také zařízení a vybavení mobilních komunitních týmů.

II. Druh podpory

Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 190 ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 75 Deinstitucionalizace psychiatrické péče II IROP Výzva č. 75 Deinstitucionalizace psychiatrické péče II

Tématická oblast: Sociální , Infrastruktura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 15.7.2020
Popis:
I. Předmět a účel podpory

a) Zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče:
- Centra duševního zdraví;
- stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby;
- psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí.
b) Vybavení mobilních týmů:
- podpora zařízení a vybavení mobilních komunitních týmů.

II. Druh podpory

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 mil. ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 76 Muzea II. IROP Výzva č. 76 Muzea II.

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Obec , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem podpory je zvýšení ochrany sbírkových předmětů, budování nových expozic a depozitářů či modernizace sociálního a technologického zázemí.

Podporované aktivity:
- Zvýšení ochrany sbírkových fondů.
- Konzervování-restaurování sbírkových předmětů.
- Zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků.
- Odstraňování přístupových bariér.
- Digitalizace sbírek jako součást komplexn ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 77 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování III. IROP Výzva č. 77 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování III.

Tématická oblast: Sociální , Infrastruktura
Žadatel: Obec , Kraj , Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.3.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem transformace ústavní péče je deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb v sociální služby, které umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti.
Podporovány budou služby typu osobní asistence, pečovatelské služby, podpora samostatného bydlení, tísňová péče, sociální rehabilitac ...
Zobrazit detail

IROP Zlepšení řídících a administračních schopností MAS IROP Zlepšení řídících a administračních schopností MAS

Tématická oblast: Infrastruktura , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.6.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotace je určena na podporu aktivizace občanů mikroregionu, budování partnerství a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkova.
Specifickým cílem je posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS.
Podporovány jsou aktivity spojené s realizací strategie CLLD, např. s příp ...
Zobrazit detail

Jihočeský kraj - Kotlíkové dotace Jihočeský kraj - Kotlíkové dotace

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Občan
Umístění dotace: Jihočeský kraj
Datum uzávěrky: 30.6.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmětem dotace přidělované fyzickým osobám bude výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícím 3., 4., a 5. emisní třídu dle ČSN EN 303-5 za:
- tepelné čerpadlo,
- kotel výhradně na biomasu,
- automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný),
- plynový kondenzační kotel.

II. Druh podpory

Maximální výše způsobilých výdajů žádosti fyzické osoby o posky ...
Zobrazit detail

Jihomoravský kraj - Dotační program v oblasti vodního hospodářství Jihomoravský kraj - Dotační program v oblasti vodního hospodářství

Tématická oblast: Životní prostředí , Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Jihomoravský kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmět dotace: podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury specifikovaná jednotlivými dotačními podprogramy

Podprogram 1.
1. Podpora v oblasti vodárenství
Cílem podprogramu je podporovat investiční projekty určené ke zvýšení podílu obyvatel zásobených z veřejných vodovodů, včetně dostupnosti kvalitní pitné vody, podpora obnovy zastaralých a funkčně nevyhov ...
Zobrazit detail

Kotlíková dotace Ústeckého kraje Kotlíková dotace Ústeckého kraje

Tématická oblast: Životní prostředí , Energetika
Žadatel: Občan
Umístění dotace: Ústecký kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotace na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje v rodinných domech určených k bydlení na území Ústeckého kraje, u kterých je vlastníkem fyzická osoba.

II. Druh podpory

Dotace bude poskytována s následující hranicí:
1) 75 % způsobilých výdajů v případě projektu s realizací automatického kombinovaného kotle na u ...
Zobrazit detail

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 318


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz