Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 31.12.2017
<<  <  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >  >>   celkový počet záznamů: 344

Královéhradecký kraj - Propagace zemědělství a místní produkce Královéhradecký kraj - Propagace zemědělství a místní produkce

Tématická oblast: Životní prostředí , Vzdělávání
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Realizace výročních prezentačních a osvětových akcí zaměřených na propagaci zemědělství, lesnictví, myslivosti, chovatelství a pěstitelství v Královéhradeckém kraji včetně prezentace odborného školství, propagaci regionálních potravin.

II. Druh podpory

Minimální výše dotace činí 20 000 Kč.
Maximální výše dotace činí 150 000 Kč.
Maximální procentuální podíl dotace na uz ...
Zobrazit detail

Královéhradecký kraj - Včelařství Královéhradecký kraj - Včelařství

Tématická oblast: Životní prostředí , Vzdělávání
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora projektů zaměřených zejména na praktickou péči o přírodní prostředí, zdroje a produkty v oblasti včelařství, včetně pořízení nezbytné materiálně-technické základny pro její realizaci.

II. Druh podpory

Minimální výše dotace: 50 000 Kč.
Maximální výše dotace: 250 000 Kč.
Maximální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích žádosti: 70 %.

III. Organizační zab ...
Zobrazit detail

Liberecký kraj - Individuální žádost o dotaci v oblasti regionálního rozvoje Liberecký kraj - Individuální žádost o dotaci v oblasti regionálního rozvoje

Tématická oblast: Všechny
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Liberecký kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Pokud žadatel předloží žádost o poskytnutí dotace, jejíž účel, časové nebo finanční zaměření není obsahem žádného z krajem vyhlášených programů, je kraj, zastoupený věcně příslušným odborem krajského úřadu povinen takovou žádost přijmout, zpracovat a předložit příslušnému orgánu kraje k rozhodnutí.

II. Druh podpory

O poskytnutí dotace nebo nevyhovění žádosti o poskytnu ...
Zobrazit detail

Liberecký kraj - Podpora hospodaření v lesích Liberecký kraj - Podpora hospodaření v lesích

Tématická oblast: Zemědělství , Životní prostředí
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Občan , Obec
Umístění dotace: Liberecký kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Program je zaměřen na ochranu lesa a prevenci proti šíření hmyzích škůdců použitím lapálů a lapačů, ochranu lesa a prevenci proti škodám působených zvěří stavbou oplocenek a nátěry stromků, zlepšování stavu lesních porostů výchovnými zásahy.

II. Druh podpory

Dotace se neposkytne, pokud celková výše dotace je nižší než 1000 Kč. Maximální celková výše dotací na jednoho ž ...
Zobrazit detail

MAS Brána Brněnska, z. s. - Sociální služby a sociální začleňování I. MAS Brána Brněnska, z. s. - Sociální služby a sociální začleňování I.

Tématická oblast: Infrastruktura , Sociální
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Jihomoravský kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., s cílem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených.
Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení.

II. Druh podpory

Minimální výše c ...
Zobrazit detail

Město České Budějovice Program na podporu sportu Město České Budějovice Program na podporu sportu

Tématická oblast: Vzdělávání , Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: České Budějovice
Datum uzávěrky: 30.3.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Opatření č. 1: Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů
Opatření č. 2: Příspěvek na činnost mládežnických preferovaných klubů
Opatření č. 3: Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů
Opatření č. 4: Příspěvek na sportovní akce
Opatření č. 5: Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů
Opa ...
Zobrazit detail

Město Domažlice - Jednorázové akce " mládež do 18 let v roce 2018 Město Domažlice - Jednorázové akce ? mládež do 18 let v roce 2018

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Domažlice
Datum uzávěrky: 19.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora organizování významných mládežnických akcí na území města Domažlice (výjimečně z technických důvodů mimo území města Domažlice), které nejsou pořádány za účelem zisku.

II. Druh podpory

Dotace může být poskytnuta maximálně do výše 100 % uznatelných výdajů (nákladů) vynaložených organizací na činnost.

III. Organizační zabezpečení

Písemné žádosti i v elektronick ...
Zobrazit detail

Město Domažlice - Otevřená sportoviště v roce 2018 Město Domažlice - Otevřená sportoviště v roce 2018

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Domažlice
Datum uzávěrky: 19.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Umožnění volného přístupu na domažlická sportoviště pro mládež.

II. Druh podpory

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu Města Domažlice na podporu tohoto účelu: 100 000 Kč.
Částka na úhradu výdajů na provoz a zabezpečení sportoviště se poskytuje do 10 000 Kč/rok.
Částka na nepřetržitý dohled dospělou osobou se poskytuje do 70 000 Kč/ro ...
Zobrazit detail

Město Domažlice - Podpora činnosti dospělých - sport a tělovýchova - reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích v roce 2018 Město Domažlice - Podpora činnosti dospělých - sport a tělovýchova - reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích v roce 2018

Tématická oblast: Vzdělávání , Infrastruktura
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Domažlice
Datum uzávěrky: 19.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Zajištění sportovní reprezentace města v republikových mistrovských soutěžích družstev.

II. Druh podpory

Dotace může být poskytnuta maximálně do výše 80 % uznatelných výdajů (nákladů) vynaložených organizací na činnost.
Celková alokace činí 2 000 000 Kč.

III. Organizační zabezpečení

Písemné žádosti i v elektronické podobě na CD nebo DVD lze podávat na Městském úřadě  ...
Zobrazit detail

Město Domažlice - Podpora činnosti dospělých - sport a tělovýchova v roce 2018 Město Domažlice - Podpora činnosti dospělých - sport a tělovýchova v roce 2018

Tématická oblast: Vzdělávání , Infrastruktura
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Domažlice
Datum uzávěrky: 19.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Aktivní trávení volného času dospělých (podpora sportovních aktivit).

II. Druh podpory

Částka na osobu do 10.000 Kč.
Spolufinancování žadatele ve výši 20 % celkových způsobilých nákladů.

III. Organizační zabezpečení

Písemné žádosti i v elektronické podobě na CD nebo DVD lze podávat na Městském úřadě Domažlice od 2. 1. 2018 do 19. 1. 2018 nejpozději do 12.00 hod. na p ...
Zobrazit detail

<<  <  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >  >>   celkový počet záznamů: 344


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz