Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 20.11.2017
<<  <  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >  >>   celkový počet záznamů: 318

MAS Naděje o.p.s. - Podpora sociálních služeb a komunitních center - investice MAS Naděje o.p.s. - Podpora sociálních služeb a komunitních center - investice

Tématická oblast: Sociální , Infrastruktura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Most , Teplice , Litvínov
Datum uzávěrky: 15.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby.
Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.
Budou podporovány aktivity jako:
- Stavby, rekonstrukce a úpravy objektu či zázemí pro poskytování sociální služby, pořízení vybavení nebo automobilu pro účely poskytování terénní nebo ambulant ...
Zobrazit detail

Město Hradec Králové - Dotační program na podporu kultury - kulturní akce I a II. pololetí 2018 Město Hradec Králové - Dotační program na podporu kultury - kulturní akce I a II. pololetí 2018

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Hradec Králové
Datum uzávěrky: 30.4.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Program je zaměřen na podporu kulturních aktivit - pořádání kulturních akcí v období od 01.01.2018 do 30.06.2018 (I. pololetí) a od 01.07.2018 do 31.12.2018 (II. pololetí) přispívajících k rozšíření a obohacení kulturního života ve městě, reprezentaci města a dále na ediční a publikační činnost v oblasti kultury a obsahové vazbě na Hradec Králové.

II. Druh podpory

Výše ...
Zobrazit detail

Město Hradec Králové - Dotační program na podporu péče o životní prostředí a ekologické projekty Město Hradec Králové - Dotační program na podporu péče o životní prostředí a ekologické projekty

Tématická oblast: Životní prostředí , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Občan
Umístění dotace: Hradec Králové
Datum uzávěrky: 10.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Oblast 1 - Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta - Zvyšování environmentální gramotnosti obyvatel regionu " děti a mládež, dospělá veřejnosti, nejširší veřejnost.
Oblast 2 - Praktická péče o přírodní prostředí a zdroje - Podpora environmentálně aktivních subjektů v oblasti praktické péče o přírodní prostředí a udržitelné využívání přírodních zdrojů.
Oblast 3 - Čin ...
Zobrazit detail

Město Hradec Králové - Dotační program na podporu sportu - sportovní akce I a II. pololetí 2018 Město Hradec Králové - Dotační program na podporu sportu - sportovní akce I a II. pololetí 2018

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Hradec Králové
Datum uzávěrky: 30.4.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem podpory je zvyšování kvality života ve městě formou podpory rozšiřování nabídky kulturních a společenských akcí zejména pro děti a mládež, ediční a publikační činnosti v oblasti kultury mající obsahovou vazbu k Hradci Králové.

II. Druh podpory

Výše dotace na akci může maximálně činit 80 % z celkových uznatelných nákladů na akci.
Jeden projekt - akce může být po ...
Zobrazit detail

Město Hradec Králové - Dotační program na rozvoj cestovního ruchu Město Hradec Králové - Dotační program na rozvoj cestovního ruchu

Tématická oblast: Cestovní ruch
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Hradec Králové
Datum uzávěrky: 29.3.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem programu je podpora rozvoje cestovního ruchu a budování města Hradec Králové jako turistické destinace, rozvoj produktů pro cestovní ruch, zkvalitňování infrastruktury cestovního ruchu a propagace města. Účelem je zvýšit návštěvnost města, jeho pozitivní vnímání v ČR a zahraničí, a navýšení ekonomických přínosů pro město.

II. Druh podpory

Dotace může činit maxim ...
Zobrazit detail

Město Mladá Boleslav - Dotace na sportovní činnost mládeže v roce 2018 Město Mladá Boleslav - Dotace na sportovní činnost mládeže v roce 2018

Tématická oblast: Sociální , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Mladá Boleslav
Datum uzávěrky: 19.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Sportovní činnost mládeže ve městě Mladá Boleslav.

II. Druh podpory

O přidělení dotace rozhodne:
- Rada města (do výše 50.000,- Kč).
- Zastupitelstvo města (nad 50.000,- Kč).
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných na dotační program pro podporu sportovní činnosti mládeže na rok 2018 činí 9 000 000 Kč.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti lze po ...
Zobrazit detail

Město Pardubice - Dotace z rezervy Rady města, primátora a náměstků Město Pardubice - Dotace z rezervy Rady města, primátora a náměstků

Tématická oblast: Všechny
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Občan
Umístění dotace: Pardubice
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Hlavním smyslem poskytování individuálních dotací z rezerv Rady, primátora a náměstků je poskytnutí finančních prostředků na jiný účel určený žadatelem v žádosti, než který je uveden v Programech, které každoročně vyhlašuje statutární město Pardubice na webových stránkách www.pardubice.eu/urad/radnice/verejna-podpora-dotace-a-granty/, nebo na účel uvedený v Programech a  ...
Zobrazit detail

Město Plzeň - Podpora kongresového turismu Město Plzeň - Podpora kongresového turismu

Tématická oblast: Cestovní ruch , Kultura
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Občan
Umístění dotace: Plzeň
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Město Plzeň podpoří formou zlevněného jízdného v městské veřejné dopravě rozvoj kongresového turismu a akce kulturního a sportovního rázu formou tzv. hromadné jízdenky. Pořadatelé akcí s účastí nad 100 osob a jedním přenocováním v Plzni mají možnost zakoupit u PMDP a.s. pro účastník své akce zlevněné 24hodinové jízdné.

II. Druh podpory

Odbor prezentace a marketingu po ...
Zobrazit detail

Městská část Praha 12 - Dotační řízení v oblasti sociální Městská část Praha 12 - Dotační řízení v oblasti sociální

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Praha 12
Datum uzávěrky: 30.11.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem dotačního programu v oblasti sociální je podpora činností směřujících k zajištění, zkvalitnění a případně rozšíření nabídky v oblasti sociálních služeb na území městské části Praha 12.

II. Druh podpory

Poskytnutí dotace bude schvalovat Zastupitelstvo městské části Praha 12 na základě návrhu Rady městské části Praha 12, poskytnutí dotace závisí na výši finančních ...
Zobrazit detail

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. - IROP - Předškolní a školní vzdělávání Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. - IROP - Předškolní a školní vzdělávání

Tématická oblast: Infrastruktura , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Jihomoravský kraj
Datum uzávěrky: 3.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Aktivita infrastruktura předškolního vzdělávání: Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.
Aktivita infrastruktura základních škol, infrastruktura středních škol: Stavby, staveb ...
Zobrazit detail

<<  <  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >  >>   celkový počet záznamů: 318


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz