Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 31.12.2017
<<  <  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >  >>   celkový počet záznamů: 344

Město Domažlice - Podpora činnosti mládeže - sport a tělovýchova v roce 2018 Město Domažlice - Podpora činnosti mládeže - sport a tělovýchova v roce 2018

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Domažlice
Datum uzávěrky: 19.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Aktivní trávení volného času dětí a mládeže (podpora mimoškolních sportovních aktivit).

II. Druh podpory

Částka na osobu do 10 000 Kč.
Spolufinancování žadatele ve výši 20 % celkových způsobilých nákladů.

III. Organizační zabezpečení

Písemné žádosti i v elektronické podobě na CD nebo DVD lze podávat na Městském úřadě Domažlice od 2. 1. 2018 do 19. 1. 2018 nejpozději  ...
Zobrazit detail

Město Domažlice - Podpora významných počinů v roce 2018 Město Domažlice - Podpora významných počinů v roce 2018

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Domažlice
Datum uzávěrky: 19.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Zajištění organizace významných akcí, mítinků, soutěží a utkání na území města Domažlice místního, regionálního a nadregionálního charakteru.

II. Druh podpory

Maximální dotace na jednu akci nesmí přesáhnout 50 % všech uznatelných nákladů.
Maximální dotace na jednu akci je 100.000 Kč.

III. Organizační zabezpečení

Písemné žádosti i v elektronické podobě na CD nebo DVD  ...
Zobrazit detail

Město Domažlice - Reprezentace města - mládež do 18 let v roce 2018 Město Domažlice - Reprezentace města - mládež do 18 let v roce 2018

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Domažlice
Datum uzávěrky: 16.11.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Reprezentace města a podpora účasti na významných mládežnických akcích mimo území města Domažlice nadregionálního (tzn. vyššího než krajského) či mezinárodního charakteru.

II. Druh podpory

Dotace může být poskytnuta maximálně do výše 80 %, respektive 50 % uznatelných výdajů (nákladů) vynaložených organizací na činnost.

III. Organizační zabezpečení

Písemné žádosti pro ...
Zobrazit detail

Město Domažlice - Reprezentace města dospělých - sport a tělovýchova v roce 2018 Město Domažlice - Reprezentace města dospělých - sport a tělovýchova v roce 2018

Tématická oblast: Infrastruktura , Kultura
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Domažlice
Datum uzávěrky: 16.11.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Sportovní reprezentace města.

II. Druh podpory

Dotace může být poskytnuta maximálně do výše 60 %, respektive 30 % uznatelných výdajů (nákladů) vynaložených organizací na činnost.

III. Organizační zabezpečení

Písemné žádosti pro první kolo i v elektronické podobě na CD nebo DVD lze podávat na Městském úřadě Domažlice od 2. 1. 2018 do 19. 1. 2018 nejpozději do 12.00 ho ...
Zobrazit detail

Město Hradec Králové - Dotační program na podporu kultury - kulturní akce I a II. pololetí 2018 Město Hradec Králové - Dotační program na podporu kultury - kulturní akce I a II. pololetí 2018

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Hradec Králové
Datum uzávěrky: 30.4.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Program je zaměřen na podporu kulturních aktivit - pořádání kulturních akcí v období od 01.01.2018 do 30.06.2018 (I. pololetí) a od 01.07.2018 do 31.12.2018 (II. pololetí) přispívajících k rozšíření a obohacení kulturního života ve městě, reprezentaci města a dále na ediční a publikační činnost v oblasti kultury a obsahové vazbě na Hradec Králové.

II. Druh podpory

Výše ...
Zobrazit detail

Město Hradec Králové - Dotační program na podporu sportu - sportovní akce I a II. pololetí 2018 Město Hradec Králové - Dotační program na podporu sportu - sportovní akce I a II. pololetí 2018

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Hradec Králové
Datum uzávěrky: 30.4.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem podpory je zvyšování kvality života ve městě formou podpory rozšiřování nabídky kulturních a společenských akcí zejména pro děti a mládež, ediční a publikační činnosti v oblasti kultury mající obsahovou vazbu k Hradci Králové.

II. Druh podpory

Výše dotace na akci může maximálně činit 80 % z celkových uznatelných nákladů na akci.
Jeden projekt - akce může být po ...
Zobrazit detail

Město Hradec Králové - Dotační program na rozvoj cestovního ruchu Město Hradec Králové - Dotační program na rozvoj cestovního ruchu

Tématická oblast: Cestovní ruch
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Hradec Králové
Datum uzávěrky: 29.3.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem programu je podpora rozvoje cestovního ruchu a budování města Hradec Králové jako turistické destinace, rozvoj produktů pro cestovní ruch, zkvalitňování infrastruktury cestovního ruchu a propagace města. Účelem je zvýšit návštěvnost města, jeho pozitivní vnímání v ČR a zahraničí, a navýšení ekonomických přínosů pro město.

II. Druh podpory

Dotace může činit maxim ...
Zobrazit detail

Město Mladá Boleslav - Dotace na sportovní činnost mládeže v roce 2018 Město Mladá Boleslav - Dotace na sportovní činnost mládeže v roce 2018

Tématická oblast: Sociální , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Mladá Boleslav
Datum uzávěrky: 19.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Sportovní činnost mládeže ve městě Mladá Boleslav.

II. Druh podpory

O přidělení dotace rozhodne:
- Rada města (do výše 50.000,- Kč).
- Zastupitelstvo města (nad 50.000,- Kč).
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných na dotační program pro podporu sportovní činnosti mládeže na rok 2018 činí 9 000 000 Kč.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti lze po ...
Zobrazit detail

Město Olomouc - Dotace v oblasti cestovního ruchu Město Olomouc - Dotace v oblasti cestovního ruchu

Tématická oblast: Cestovní ruch
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Občan
Umístění dotace: Olomouc
Datum uzávěrky: 12.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Rozvoj nabídky, služeb v oblasti cestovního ruchu, zvýšení kvality služeb v oblasti cestovního ruchu využívaných návštěvníky města, rozšíření turistických atraktivit či expozic ve městě, vytvoření či vylepšení nabídky produktů cestovního ruchu a jejich propagace.

II. Druh podpory

Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 7 ...
Zobrazit detail

Město Olomouc - Dotace v oblasti sportu Město Olomouc - Dotace v oblasti sportu

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Olomouc
Datum uzávěrky: 12.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Program je zaměřen na podporu sportovních aktivit - pořádání sportovních akcí soutěžního charakteru, zejména pro registrované sportovce, v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 přispívajících k rozšíření a obohacení sportovně - kulturního života ve městě Olomouc.
Podpora celoroční činnosti sportovních organizací zahrnují zejména dotace na pořízení sportovního materiálu, d ...
Zobrazit detail

<<  <  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >  >>   celkový počet záznamů: 344


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz