Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 31.12.2017
<<  <  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >  >>   celkový počet záznamů: 344

Město Olomouc - Kultura Město Olomouc - Kultura

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Olomouc
Datum uzávěrky: 12.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podprogram 1/1 Kulturní akce: podpora organizace kulturních akcí na území města Olomouce, které nevycházejí z pravidelné činnosti.
Podprogram 1/2 Činnost kulturních organizací: podpora provozu a celoroční činnosti kulturních organizací ve městě Olomouci.
Podprogram 1/3 Publikační činnost: podpora vydávání periodických a neperiodických publikací týkajících se města Olomou ...
Zobrazit detail

Město Olomouc - Ochrana obyvatel Město Olomouc - Ochrana obyvatel

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Olomouc
Datum uzávěrky: 31.10.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotace na podporu činnosti složek integrovaného záchranného systému, preventivně výchovné programy a akce složek integrovaného záchranného systému.
Dále se jedná o pořízení, údržbu, modernizaci, renovaci a rozvoj technických prostředků, jednorázové akce určené pro děti a mládež tématicky zaměřené v oblasti podpory (např. dětské tábory, soustředění, výměnné pobyty, vystou ...
Zobrazit detail

Město Olomouc - Podpora mateřských škol jiných zřizovatelů Město Olomouc - Podpora mateřských škol jiných zřizovatelů

Tématická oblast: Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Olomouc
Datum uzávěrky: 12.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Program je zaměřen na podporu činnosti mateřských škol, jejichž zřizovatelem není SMOl nebo Olomoucký kraj a jsou zapsány v rejstříku škol a školských zařízení a na podporu neinvestičního charakteru a investičního nestavebního charakteru (provozní výdaje, nákup materiálu, nákup vybavení, drobné opravy) v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

II. Druh podpory

Předpoklád ...
Zobrazit detail

Město Olomouc - Podpora vysokých škol Město Olomouc - Podpora vysokých škol

Tématická oblast: Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Občan
Umístění dotace: Olomouc
Datum uzávěrky: 12.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora neinvestičního charakteru a investičního nestavebního charakteru (provozní výdaje, nákup materiálu, nákup vybavení, drobné opravy).

II. Druh podpory

Maximální výše dotace může činit 2 500 000 Kč.
Minimální spoluúčast žadatele 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti se podávají v termínu od 11. 12. 2017 do 12. 1. 201 ...
Zobrazit detail

Město Olomouc - Průvodcovské služby Město Olomouc - Průvodcovské služby

Tématická oblast: Cestovní ruch , Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Olomouc
Datum uzávěrky: 12.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotace je určena na financování uznatelných nákladů příjemce přímo souvisejících se zajištěním průvodcovských služeb.

II. Druh podpory

Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 650 000 Kč.
Maximální výše dotace může činit maximálně 130 000 Kč.
Minimální spoluúčast žadatele musí činit 20 % z uznatelných nákladů projektu.

 ...
Zobrazit detail

Město Olomouc - Sociální služby Město Olomouc - Sociální služby

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Nezisková organizace , Ostatní
Umístění dotace: Olomouc
Datum uzávěrky: 4.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Zlepšení situace znevýhodněných skupin obyvatelstva (zdravotně, sociálně, věkově, apod.) a prevence sociální izolace.

II. Druh podpory

Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 12 900 000 Kč.
Finanční prostředky poskytnuté z veřejných rozpočtů na základní činnosti konkrétní sociální služby nesmějí v součtu překročit výši v ...
Zobrazit detail

Město Olomouc - Tvorba a ochrana životního prostředí Město Olomouc - Tvorba a ochrana životního prostředí

Tématická oblast: Životní prostředí , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Občan
Umístění dotace: Olomouc
Datum uzávěrky: 16.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora ekologické výchovy a osvěty, předcházení vzniku odpadů, a recyklace odpadů, podporu obnovy a rozšiřování zeleně a přírodních prvků, ochranu přírody a krajiny, ochranu zvířat na území města Olomouce a další užší priority, případně specifické programy vyhlášené pro daný rok městem Olomouc k řešení určitého aktuálního problému.

II. Druh podpory

Předpokládaný objem ...
Zobrazit detail

Město Olomouc - Využití volného času dětí a mládeže Město Olomouc - Využití volného času dětí a mládeže

Tématická oblast: Sociální , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Olomouc
Datum uzávěrky: 12.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora celoroční činnosti organizované pro děti a mládež a jednorázové akce určené pro děti a mládež v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

II. Druh podpory

Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 2 680 000 Kč.
Maximální výše dotace může činit 70 000 Kč.
Minimální spoluúčast žadatele 20 % z celkových uznatelných náklad ...
Zobrazit detail

Město Olomouc - Významné aktivity pro propagaci a rozvoj města Město Olomouc - Významné aktivity pro propagaci a rozvoj města

Tématická oblast: Cestovní ruch , Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Olomouc
Datum uzávěrky: 1.11.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Program je zaměřen na podporu aktivit, které významným dopadem slouží pro propagaci a rozvoj statutárního města Olomouce. Jedná se o podporu akcí, které pro svou mimořádnost - žadatel je dříve nepředpokládal či jsou svým charakterem specifické (je třeba podrobně zdůvodnit) - že nemohly být podpořeny z jiných dotačních programů statutárního města Olomouce.
Dopadem aktivit ...
Zobrazit detail

Město Olomouc - Zahraniční aktivity s důrazem na partnerská města Město Olomouc - Zahraniční aktivity s důrazem na partnerská města

Tématická oblast: Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Olomouc
Datum uzávěrky: 12.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Program je zaměřen na zahraniční spolupráci, především na partnerská města formou podpory kulturních aktivit, festivalů, výstav a jiných akcí v oblasti hudby, divadla, výtvarného umění a v dalších oblastech.
Program je dále zaměřen na podporu publikační činnosti týkající se města Olomouce, jeho historie, osobností či tradic, a to pod podmínkou, že budou vydané v cizím  ...
Zobrazit detail

<<  <  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >  >>   celkový počet záznamů: 344


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz