Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 20.11.2017
<<  <  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >  >>   celkový počet záznamů: 318

MK ČR - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - část C MK ČR - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - část C

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.8.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

C. Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu.

II. Druh podpory

Finanční prostředky jsou žadatelům poskytnuty formou dotace.
Finanční prostředky mohou být poskytnuty až do 90 % celkových neinvestičních nákladů.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti o poskytnutí dotace z programu ISO pro rok 2018 v části C/ je možno podávat průběžně, nejpozději však s datem o ...
Zobrazit detail

MK ČR - Podpora projektů poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií MK ČR - Podpora projektů poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií

Tématická oblast: Kultura , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 15.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Zhotovení digitální obrazové prezentace souboru nejméně 100 sbírkových předmětů včetně textových informací, formou virtuální prezentace sbírkových předmětů určené pro veřejnost a její zveřejnění prostřednictvím portálu eSbírky.cz a europeana.eu nebo prostřednictvím své vlastní internetové prezentace, která bude propojena s portálem eSbírky.cz (europeana.eu).
Vydání odbo ...
Zobrazit detail

MK ČR - VISK 1 - Koordinační centrum a implementace Koncepce rozvoje knihoven MK ČR - VISK 1 - Koordinační centrum a implementace Koncepce rozvoje knihoven

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 10.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

V souladu s Koncepcí rozvoje knihoven v ČR na léta 2017 až 2020 je podprogram VISK 1 - Koordinační centrum programu a implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR zaměřen především na tyto činnosti:
- koordinace aktivit v rámci jednotlivých podprogramů VISK, včetně aktualizace jejich obsahového zaměření a cílů,
- realizace projektů s celostátním dopadem, vedoucích k napln ...
Zobrazit detail

MK ČR - VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků MK ČR - VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 10.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Mimoškolní vzdělávání knihovníků v oblasti ICT
Aktualizace software a hardware vzdělávacích center/ počítačových učeben zřízených v programu VISK

II. Druh podpory

Maximální výše dotace dosahuje 70 % z celkových nákladů projektu.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti musí být zaslány na adresu: Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven, Maltézské náměstí ...
Zobrazit detail

MK ČR - VISK 3 - Informační centra knihoven MK ČR - VISK 3 - Informační centra knihoven

Tématická oblast: Kultura , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 10.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Zlepšení vzájemné kooperace knihoven v oblasti získávání, zpracování a sdílení informačních zdrojů, zejména vytváření celostátních a regionálních kooperačních systémů na bázi ICT, podpora centrálních služeb pro systém knihoven ČR, podpora zapojování do Centrálního portálu knihoven.
Zahájení a pokračující automatizace knihovnických činností v knihovnách menších měst a obc ...
Zobrazit detail

MK ČR - VISK 5 - RETROKON - Národní program retrospektivní konverze katalogů v ČR MK ČR - VISK 5 - RETROKON - Národní program retrospektivní konverze katalogů v ČR

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 10.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podprogram je zaměřen především na instituce:
- S fondy velkého rozsahu (nad 200.000 jednotek) a zásadního významu pro meziknihovní výměnu záznamů, meziknihovní výpůjční službu a/nebo uchování a zpřístupnění národního kulturního dědictví.
- S fondy unikátními a specializovanými.
- S vysokou úrovní katalogizace v přítomnosti i minulosti, která zajistí kvalitní výsledek re ...
Zobrazit detail

MK ČR - VISK 6 - Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů MEMORIAE MUNDI SERIES BOHEMICA MK ČR - VISK 6 - Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů MEMORIAE MUNDI SERIES BOHEMICA

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 10.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

V programu lze žádat podporu na digitalizaci rukopisů a vzácných tisků a na podpůrné práce pro digitalizaci v oblasti ochrany fondů, přípravu metadat pro významné dlouhodobé mezinárodní projekty digitalizace a restaurování, prevenci plísní a ochranu před nepříznivými vlivy prostředí. Tyto práce se musí týkat dokumentů, které budou digitalizovány, resp. již byly digitaliz ...
Zobrazit detail

MK ČR - VISK 7 - Národní program ochrany a digitalizace dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru KRAMERIUS MK ČR - VISK 7 - Národní program ochrany a digitalizace dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru KRAMERIUS

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 10.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Digitalizace ohrožených bohemikálních dokumentů.
Instalace nové verze Systému Kramerius.
Zhotovení ochranných obalů z lepenky archivních kvalit.
Odkyselení svazků postižených degradací dřevitého papíru.
Další ochrana dokumentů před nepříznivými vlivy prostředí s důrazem na konzervační a restaurátorské zákroky pro zlepšení fyzického stavu ohrožených dokumentů.
Reformátová ...
Zobrazit detail

MK ČR - VISK 8A - Zajištění dostupnosti informačních zdrojů formou multilicencí MK ČR - VISK 8A - Zajištění dostupnosti informačních zdrojů formou multilicencí

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 10.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Zpřístupnění elektronických informačních zdrojů z domácí i zahraniční provenience. Tyto zdroje musí čtenářům a uživatelům knihoven poskytovat nejnovější informace z ekonomiky, politiky, kultury; musí podporovat vzdělávání a sebevzdělávání všech skupin obyvatel a jejich zájmovou a rekreační činnost.

II. Druh podpory

Maximální výše dotace činní 70 % celkových nákladů pro ...
Zobrazit detail

MK ČR - VISK 8B - Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány, oborových informačních bran a Centrálního portálu knihoven MK ČR - VISK 8B - Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány, oborových informačních bran a Centrálního portálu knihoven

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 10.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Zajištění provozu a rozvoje Centrálního portálu českých knihoven jako národního portálu v souladu s Koncepcí rozvoje knihoven v ČR na léta 2017 až 2020.
Vývoj nebo implementace funkcionality umožňující zapojení knihovních systémů do CPK nebo podporující centrální funkce CPK (zejména NCIP, Shibboleth, online platby).
Provoz Jednotné informační brány, realizace transformač ...
Zobrazit detail

<<  <  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >  >>   celkový počet záznamů: 318


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz