Kontakty

Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
tel.: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz
www: www.mmr.cz


Informace o portálu Regionálních Informačních Servisů

Cílem na internetu volně přístupných aplikací (RIS a Mapový Server), které od 1. 1. 2016 spravuje a vyvíjí Ministerstvo pro místní rozvoj,  bylo shromáždit a provázat různorodé datové zdroje informující o České republice a jednotlivých regionech a zpřístupnit jejich výstupy zejména ústředním orgánům. Regionálně i centrálně zjišťovaná data si ale postupně našla uplatnění také u širší odborné veřejnosti, jakou je například samospráva, podnikatelská sféra nebo pedagogové či studenti všech úrovní škol.

Portál Regionálních informačních servisů (www.risy.cz) nabízí informace tříděné podle území regionů soudržnosti NUTS II, krajů (NUTS III), okresů (LAU 1) i obcí s rozšířenou působností  (ORP)včetně informací o jednotlivých obcích (LAU 2). Zpřístupňuje zejména regionální data zaměřená na údaje charakterizující hospodářské prostředí, životní prostředí, sociální prostředí, administrativní členění, samosprávu, veřejnou správu, dotace aj.

Celkem jde o 13 krajských samostatných regionálních informačních servisů (mimo Prahu) v jednotné struktuře dat, 2 turistické weby - RISy Šumava a Beskydy a soustavu Vyhledávačů z dostupných databází RIS.

Velmi silným podpůrným nástrojem je Mapový Server (mapy.mmr.cz). Jeho cílem  je zobrazovat účinně množství specifických dat z Regionálního informačního servisu (RIS) nad mapovými podklady různých měřítek, a tím dodat uživateli i nezbytnou povědomost o regionálním rozvoji území. K dispozici jsou rastrové i vektorové mapové podklady v různých měřítkách až po úroveň katastrálních map včetně vektorových dat přeshraničí.

Z kombinací dat obou systémů jsou vytvářeny unikátní mapové kompozice o čerpání peněz z programů EU, propagační postery a jiné materiály. Tyto si může zájemce jednoduše stáhnout do svého počítače.


Ke stažení

Logo RIS Logo webového portálu RIS
Soubor ke stažení:  Stahuj [.gif; 1,76 KB]


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz