Mapa

Sociální prostředí Jihočeského kraje

Vybrané údaje z oblasti sociálního prostředí, charakterizující postavení Jihočeského kraje v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.

Vybrané údaje kraje v roce 2015 z oblasti sociálního prostředí
UkazatelKrajČR
Stav obyvatel k 31.12. celkem637 83410 553 843
Míra celkového přírůstku obyvatel0,841,48
Průměrný důchod celkem10 86910 994
Počet zařízení sociální péče celkem2193 343
Dokončené byty celkem1 24625 095
Průměrná obytná plocha na jeden dokončený byt celkem8775

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz