Mapa

Hospodářské prostředí Karlovarského kraje

Vybrané ekonomické údaje, charakterizující postavení Karlovarského kraje v roce 2014 v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.

Základní ekonomické údaje Karlovarského kraje v roce 2014
UkazatelMěrná jednotkaKarlovarský krajČR
Podíl kraje na tvorbě HDP%1,9100
HDP na 1 obyvatele v PPS%57,984
Podíl nezaměstnaných osob%8,217,46
Počet uchazečů o zam. na 1 volné pracovní místo10,59,2
Počet registrovaných subjektů na 1000 obyvatel256259
Délka silnic a dálnic na 10 000 obyvatelkm68,252,9
Stav přímých zahr.investic na 1 000 obyvatel*mil. Kč53247
Zdroj dat: ČSÚ

*data za rok 2013

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz