Mapa

Sociální prostředí Karlovarského kraje

Vybrané údaje z oblasti sociálního prostředí, charakterizující postavení Karlovarského kraje v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.

Vybrané údaje kraje v roce 2015 z oblasti sociálního prostředí
UkazatelKrajČR
Stav obyvatel k 31.12. celkem297 82810 553 843
Míra celkového přírůstku obyvatel-4,911,48
Průměrný důchod celkem10 78910 994
Počet zařízení sociální péče celkem903 343
Dokončené byty celkem40825 095
Průměrná obytná plocha na jeden dokončený byt celkem8275

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz